namaz Namaz Sayfaları » Namaz Soru Cevap » İmamlık Yapacak Kişinin Kamet Getirmesi Caiz Midir hakkinda bilgi yer almaktadır.

Konu İçeriği : İmamlık yapacak kişinin kamet getirmesi caiz midir?

--------------------------------------------------------------------------------

Bu konu üzerinde hayli durulmuş, bunun mekruh olduğunu ileri sü­renler şu hadîsi delil olarak göstermişlerdir :

"İmamın müezzinlik yap­ması mekruhtur."

Bu hadisin râvileri arasında Selâm adında bir zat bulunuyor ki, başta Nesâî olmak üzere birçok muhaddisler bu zatın metruk ol­duğunu tesbit etmişler ve bu nedenle hadisi zayıf saymışlardır.

Hz. Cabir (r.a.)'den de "Resülûllah (a.s.v) Efendimiz imamın müezzinlik yapmasını men'etti." mealinde nakledilen rivayet silsile­sinde Yahya adındaki şahsın bulunduğu ve bunun yalancılıkla ün yaptığı bilinmektedir.

Bu nedenle müctehid imamlarımız, aynı şahıs ta­rafından hem müezzinlik hem de imamlık görevinin yürütülmesinde bir sakınca görmemişlerdir. (Geniş bilgi için bak : Nasburrâye / Zeylaî, 1/293, Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/167-168)
  • namazKonu Yazarı: islamgülü

  • namazNamaz Soruları Anasayfa: Namaz Ana Sayfa
  • namazNamaz Soru Sor: Namazla ilgili soru sor
  • namazKonu Başlığı: İmamlık Yapacak Kişinin Kamet Getirmesi Caiz Midir

  • namazKonunun kategorisi: Namazla ilgili soru ve cevaplar

  • namazEklenme tarihi: 2010-01-02

  • namazOkuma sayısı: 294


Copyright © IsLaMGuLu