• Ana Sayfa » Forumlar » Kabir Hayatı & Berzah Alemi » KABİRDE SORULACAK SORULAR
 • 13 Eylül 2021 | 11:26:36

  ‼ KABİRDE SORULACAK SORULAR ‼

  (Okumak için 3 dk.'nızı feda etmenizi rica ederim)

  🔶️--- Resulullah Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyuruyor:

  "Ağızların tadını kaçıran ölümü çokça hatırlayın." (Tirmizi)

  --- Dolayısıyla öldük ve kabre konulduk...Ve SORGU...

  🔶️--- Rivayete göre SORGUYA gelen bu iki meleğin renklerinin simsiyah, gözlerinin gök mavisi, isimlerinin de Münker ve Nekîr olduğu ifâde buyrulmuştur.

  --- Başka hadîs-i şerîfte de Resûlullah Efendimiz (sav) şöyle buyurmuşlardır:

  “Meyyit mezara konulur. Sâlih bir zât ise kabrinde endişesiz ve korkusuz bir şekilde oturtulur ve:

  –Sen hangi dinde idin?» diye sorulur. O:

  –Ben İslâm dîninde idim.» diye cevap verir. Sonra:

  ‒Şu zât kimdir?» diye (Resûlullah hakkındaki îtikādı ve kanaati) sorulur. O da:

  –Muhammed Allâh’ın Resûlü’dür. O, bize Allah katından apaçık deliller getirdi. Biz de O’nu tasdik ettik.» diye cevap verir. Daha sonra:

  –Sen Allah Teâlâ’yı gördün mü?» diye sorulur. O da:

  –Hiç kimse Allah Teâlâ’yı (dünyada) göremez!» diye cevap verir. Daha sonra onun için Cehennem tarafına bir pencere açılır. Ölü ona bakarak Cehennem alevlerinin (şiddetli hararet ve sıkışıklık sebebiyle) birbirini kırıp geçirdiğini görür. Ona:

  –Allah Teâlâ’nın seni koruduğu ateşe bak!» denilir.

  Sonra onun için Cennet tarafına bir pencere açılır. Cennet’in süslerine ve nîmetlerine bakmaya başlar. Kendisine:

  –İşte bu güzel yer, senin makâmındır.» denildikten sonra:

  «–Sen (dünyada) yakînî îmân üzere idin, bu sağlam îmân üzere öldün ve (kıyâmet günü) inşâallah bu îmân üzere diriltileceksin.» denilir.

  Kötü kişi de dehşet ve korku içinde mezarında oturtulur ve kendisine:

  –Sen hangi dinde idin?» diye sorulur.

  –Bilmiyorum.» diye cevap verir. Sonra:

  –Şu zât kimdir?» diye (Resûlullah hakkındaki îtikādı ve kanaati) sorulur. O da:

  –İnsanlar O’nun hakkında bir şeyler söylüyorlardı, ben de onu söyledim.» der. (Yani dînî konularla pek alâkası olmadığını, kalabalığa uyup insanları körü körüne taklit ettiğini dile getirir.)

  Cennet tarafına bir pencere açılır. Cennet’in süslerine ve nîmetlerine bakmaya başlar. Kendisine:

  –(Îmân etmediğin için) Allâh’ın senden uzaklaştırdığı Cennet’e bak!» denilir.

  Daha sonra onun için Cehennem tarafına bir pencere açılır. Oraya bakar, alevlerin birbirini kırıp geçirdiğini görür. Ona:

  İşte bu, senin yerindir. (İslâm hakkında) ŞÜPHE üzere yaşadın, ŞÜPHE üzere öldün ve inşâallâh, (kıyâmet gününde) şüphe üzere diriltileceksin!» denilir.” (İbn-i Mâce, Zühd, Buhârî, Müslim)

  --- Diğer bir hadîs-i şerîfte de, vefât eden kimseye, şayet Cennet ehlinden ise Cennet ehlinin makamlarından bir makam, Cehennem ehlinden ise Cehennem’in hücrelerinden birinin gösterileceği ve kendisine şöyle denileceği haber verilmiştir:

  “Burası senin (müstakbel ve ebedî) durağındır. Kıyâmet günü Allah seni buraya gönderecektir.” (Buhârî)

  “…Yeniden diriltilip oraya varıncaya kadar bu şekilde makâmı kendisine gösterilir.” (Buhârî)

  --- Yine Fahr-i Kâinât Efendimiz (sav), insanların kabirlerinde îman imtihanına tâbî tutulacağını ve kendilerine bazı sualler sorulacağını haber vermiş ve “Bana, sizin kabirde Deccâl fitnesi gibi (veya) ona yakın büyüklükte bir imtihana tâbî tutulacağınız vahyedildi.” buyurmuşlardır. (Buhârî)

  --- Duâ eder duâ bekleriz İnşaAllah...

  --- Ya Rabbi; Kabir azabından Sana sığınıyoruz, KABRİMİZ de salih ameller ile sorgu meleklerine rahat cevap verebilecek İMAN ver Allah'ım (cc)...Âmin

  Saygı, sevgi ve muhabbetle...Selâm ve dua ile.  Yazar :Sevdali1
  Mesaj: 1000+  Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group