• Ana Sayfa » Forumlar » Ehl-i Beyt » İmam Hüseyin (a.s)’ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar
 • 9 Ocak 2009 | 20:24:25  S. 1- İmam Hüseyin (a.s)’ın meşhur lakabı nedir?

  C. 1- Seyyid’üş- Şüheda.

  S. 2- İmam Hüseyin (a.s)’ın künyesi nedir?

  C. 2- Ebu Abdullah.

  S. 3- İmam Hüseyin (a.s) ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir?

  C. 3- Hicretin dördüncü yılının Şaban ayının üçüncü günü Medine-i Münevvere’de dünyaya gelmiştir.

  S. 4- İmam Hüseyin (a.s)’ın hayatı kaç döneme ayrılır?

  C. 4- Dört döneme ayrılır:

  1- Resulullah (s.a.a)’in dönemi.

  2- Babası Hz. Ali (a.s)’ın dönemi.

  3- Kardeşi İmam Hasan’la birlikte olduğu dönem.

  4- O Hazretin imamet dönemi.

  S. 5- İmam Hüseyin’in imametlik dönemi kaç yıldır?

  C. 5- On yıl.

  S. 6- İmam Hüseyin (a.s) kaç yıl Hz. Resulullah’ın zamanında yaşamıştır?

  C. 6- Altı yıl civarında.

  S. 7- İmam Hüseyin kaç yıl babasıyla birlikte oldu?

  C. 7- Otuz yıl civarında.

  S. 8- İmam Hüseyin (a.s), babasından sonra kaç yıl kardeşi İmam Hasan (a.s)’la birlikte yaşamışlardır?

  C. 8- On yıl civarında.

  S. 9- İmam Hüseyin (a.s)’ın ashabından olup her gece Kur’ân hatmeden ve kırk yıl boyunca sabah namazını yatsı namazının abdestiyle kılan şahsiyetin ismi nedir?

  C.9- İsmi; Bureyr bin Huzayr’dır. O zahid ve abid bir kişi idi; ona “Seyyid’ul- Kurra” diyorlardı.

  S. 10- İmam Hüseyin (a.s)’ın oğlu Ali Ekber’in sima ve ahlakı nasıl idi?

  C. 10- Hz. Ali Ekber güzel yüzlü bir gençti; sima ve ahlak açısından Resulullah (s.a.a)’e herkesten daha çok benziyordu. Bir kavle göre, Aşura günü Ehl-i Beyt’ten ilk şehit olan odur.

  S. 11- İmam Hüseyin (a.s)’ın sancaktarı kim idi?

  C. 11- Kendisine “Sakka” lakabı verilen, Hz. Ebu’l- Fazl’il- Abbas idi.

  S. 12- İmam Hüseyin (a.s)’ın kölesinin ismi ne idi ve ne özelliğe sahipti?

  C. 12- İmam Hüseyin (a.s)’ın kölesinin ismi, “Eslem” idi; onun özelliklerinden biri Kur’ân karisi olması idi; Kur’ân ayetlerini kalbe işleyen yanık bir sesle okuyordu. [1]

  S. 13- İmam Hüseyin (a.s)’ın müezzininin ismi ne idi?

  C. 13- Haccac bin Mesruk idi.

  S. 14- İmam Hüseyin (a.s) ve ashabı, ne zaman Medine’den Mekke’ye hicret etmiştir?

  C. 14- İmam Hüseyin (a.s), Hicretin 60. yılı olan Recep ayının 28’inde, Pazar akşamı çocukları, kardeşleri (Muhammed bin Hanefiyye hariç) ve akrabalarından bir grup kimseyle birlikte geceleyin Medine’den Mekke’ye doğru hareket ettiler ve Şaban ayının üçünde Cuma akşamı Mekke’ye ulaştılar.

  S. 15- İmam Hüseyin (a.s) ve ashabı, kaç gün Mekke-i Muazzama’da kalmış ve hangi tarihte Mekke’den Irak’a doğru yola çıkmışlardır?

  C. 15- İmam Hüseyin (a.s) ve ashabı, takriben 95 gün Mekke’de kaldılar; ama haclarını tamamlayamadıklarından onu umreye çevirerek Zihicce’nin 8. günü ailesi ve evlatlarıyla birlikte Mekke’den Irak’a doğru yola koyuldular.[2]S. 16- İmam Hüseyin (a.s) neden hac günlerinde Temettu Haccını Umre-i Müfrede’ye çevirerek Mekke’den ayrıldılar?

  C. 16- Bunun sebebi şu idi: İmam Hüseyin (a.s), Yezidi’n adamlarından bir grup insanın, kendisine suikast düzenlemek için hac maskesi altında Mekke’ye gönderildiklerini ve Mekke’nin çevresinde ihram elbisesinin altında gizledikleri silahla kendisini öldürmekle görevli olduklarından haberdar oldu. Bu sebepten dolayı İmam (a.s) Temettu Haccını Umre-i Müfrede’ye çevirdi ve bir grup halk için kısa bir konuşma yaptıktan sonra o günün sabahı yani Zilhicce’nin sekizinde bir grup yaran, kardeş ve akrabalarıyla birlikte Allah’ın evinin ihtiramını korumak için Mekke’den çıkarak Irak’a doğru hareket ettiler. [3]

  S. 17- İmam Hüseyin (a.s) Mekke’den ayrıldığında okuduğu hutbe ne idi ve hangi isimle meşhurdur?

  C. 17- İmam Hüseyin (a.s) Mekke’den çıkmadan bir gün önce kendi ashabına “Hutta’l- Mevt” hutbesi adıyla meşhur olan bir hutbe okudu. Hutbenin sonunda şöyle geçiyor: “Kim bizim yolumuzda kalbinin kanını dökmeye ve Allah’a kavuşmaya hazırsa, bizimle gelsin; ben yarın saban inşaAllah hareket edeceğim.”  Yazar :WebMaster
  Site Yöneticisi  Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group