• Ana Sayfa » Forumlar » Ehl-i Beyt » İmam Hüseyin (a.s)’ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar 3
 • 9 Ocak 2009 | 20:55:02

  S. 35- Beni Esed tayfasından olup İmam Hüseyin (a.s)’ın ashabından olan, Bedir ve Huneyn savaşlarına katılmış olup Aşura günü İmam (a.s)’ın yanında şahadete erişen yaşlı kişinin ismi nedir?

  C. 35- Habib bin Mezahir’in akrabalarından olan “Enes bin Haris-i Kahili”dir.

  S. 36- Ebuzer’in azad edilmiş kölesi olan ve İmam Ali (a.s), İmam Hasan (a.s) ve daha sonra İmam Hüseyin (a.s)’ın evinde yaşayan ve nihayet Kerbela’da İmam Hüseyin’in yanında şahadete erişen şahsın ismi nedir?

  C. 36- Cevn’dir.

  S. 37- Neden İmam Hüseyin (a.s) Aşura günü düşmanlarından bazılarını öldürmüyordu?

  C. 37- İmam Seccad (a.s) şöyle buyuruyor:

  “Babamın öldürmediği kimselerin soyundan biz Ehl-i Beyt’i sevecek kimseler dünyaya gelecekti. İşte İmam (a.s) bu yüzden bizi sevecek insanların babalarının sulbünde korunması için onları öldürmüyordu.”
  Diğer İmamların hakkında da buna benzer bir çok rivayetler vardır; onlar da bazı kimseleri, onların sulbünde yer alan imanlı insanlardan dolayı öldürmüyorlardı.[6]

  S. 38- Aşure günü, neden en büyük musibet günü olarak tanıtılmıştır?

  C. 38- Abdullah bin Fazl-i Haşimi şöyle diyor: İmam Sadık (a.s)’a; “Neden Resulullah’ın son vefat günü, Hz. Ali (a.s), Hz. Fatıma (a.s), Hz. Hasan vs. İmamların şahadet günleri değil de sadece Aşura günü en büyük musibet, gam, üzüntü ve matem günü olarak tanıtılmıştır?” dediğimde şöyle buyurdular:

  “Bunun sebebi şundan ibarettir: Ashab-ı Kisa (Âl-i Aba) Allah katında insanların en değerlisi idiler. Bunlar beş kiydiler: ’Hz. Peygamber (s.a.a), Hz. Ali (a.s), Hz. Fatıma (a.s), Hz. Hasan (a.s) ve Hz. Hüseyin (a.s).’ Hz. Peygamber (s.a.a) vefat ettiğinde gerçi musibet çok büyüktü, ama Ashab-ı Kisa’dan dört kişi yaşıyordu, bunlar halkın mercii ve sığınağı idiler. Hz. Fatıma (a.s) şahadete eriştiğinde musibetin çok büyük olmasına rağmen halk Ashab-ı Kisa’dan üç kişiyi kendi aralarında görüp ihtiyaç duyduklarında onlara sığınıyorlardı. İmam Ali (a.s) ve İmam Hasan (a.s)’da da durum aynıydı. Ama İmam Hüseyin (a.s) şehit olduğunda, Ashab-ı Kisa’dan halkın mercii ve sığınağı olacak kimse kalmamıştı. Bundan dolayı İmam Hüseyin (a.s) bekası Ashab-ı Kisa’nın bekası olduğu gibi, onun şahadeti de onların hepsinin şahadeti gibiydi. Bu sebepten dolayıdır ki Aşura günü, gam, üzüntü ve matem açısından günlerin en musibetlisi olarak tanıtılmıştır.”
  Abdullah bin Fazl-i Haşimi sözünün devamında şöyle diyor: Ben İmam Sadık (a.s)’a; “Öyleyse İmam Seccad (a.s) için ne diyorsunuz?” dediğimde şöyle buyurdular:

  “İmam Zeyn’ul- Abidin (a.s), İmam ve halka hüccetti. Fakat Resulullah (s.a.a)’i görmemişti, onun ilmi baba ve cetlerinden miras olarak ona yetişmişti. Ama İmam Ali (a.s), Hz. Fatıma (a.s), İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin (a.s) Hz. Peygamberle uzun süre birlikte olmuşlardı. Halk da onları Hz. Peygamber (s.a.a) ile birlikte görmüştü. Bundan dolayı Onlardan birini gördüklerinde, Hz. Peygamber (s.a.a)’in hatıraları, söz ve davranışları onlar için canlanıyordu.”[7]
  S. 39- İmam Hüseyin (a.s) ve Yahya bin Zekeriyya (a.s) arasında ne gibi benzerlikler vardır?

  C. 39- Bu iki yüce ve mazlum şahsiyet arasında olan benzerlikler çoktur. Fakat biz yedi tanesiyle yetiniyoruz:

  • Bu iki masuma isim takılmadan önce, onların isminde hiç kimse yoktu.

  • Her ikisi de altı aylık iken dünyaya gelmişlerdi.

  • ikisinin doğumundan önce, semavi haber ve vahiyler onların doğum ve durumlarını açıklamıştı.

  • Gök her ikisine de ağladı. “Fema beket aleyhim’is- semau ve’l arz” [8] ayetinin tefsirinde bununla ilgili hadis nakledilmiştir.

  • Her ikisinin katili veled’üz- zina idi.

  • Her ikisinin de başını altın leğene koyup fasık ve zalimlere götürdüler.

  • Bu iki mazlumun, rivayetlere göre başlarının konuşması.

  S. 40- İmam Hüseyin (a.s)’ın Aşura günündeki en son askeri kimdi ve kimin eliyle şahadete erişti?

  C. 40- İmam Hüseyin (a.s)’ın Aşura günü en son askeri, Hz. Ali Esğer idi. Babası İmam Hüseyin (a.s)’in elleri üzerinde, Hermele bin Kamil-i Esedi’nin okuyla şahadete erişti.

  S. 41- Kerbela şehitlerinden kimlerin başlarını bedenlerinden ayırmadılar? Niçin?

  C. 41- Hz. Ali Esğer ile Hür bin Yezid-i Riyahi’nin başlarını bedenlerinden ayırmadılar. Çünkü İmam Hüseyin (a.s) Ali Esğer’i defnetmişti; Hür bin Yezid-i Riyahi’nin de akrabaları onun başının bedeninden ayrılmasına mani oldular.

  S. 42- İmam Hüseyin (a.s)’ın Kerbela’da kendisiyle birlikte şehit olan ashabı kaç kişiydi?

  C. 42- Meşhur kavle göre 72 kişi.

  S. 43- İmam Hüseyin (a.s)’ın, yaya olarak cenazesinin baş ucuna geldiği ve onun için ağıt okuyup ağladığı şahsın ismi nedir?

  C. 43- Hür.

  S. 44- Rivayetlerimizde Beytullah’il Haram haccının bedeli olarak tanıtılan şey nedir?

  C.44- Beytullah’il Haram’ın (sevap bakımından) bedeli olarak tanıtılan şey, İmam Hüseyin (a.s)’ın kabrinin ziyaretidir. Allah’ın evinin ziyaretine gitmeye gücü olmayan kimseler, onun yerine İmam Hüseyin’in kabrinin ziyaretine gidip o sevabı kazanabilirler.

  S. 45- Nahiye-i Mukaddese Ziyareti nasıl bir ziyarettir?

  C. 45- Nahiye-i Mukaddese Ziyareti, Sahib’uz- Zaman İmam Mehdi (a.s)’dan nakledilen bir ziyarettir. Hazret Kerbela şehitlerinin hepsinin isim ve nişanelerini bu ziyarette zikredip onlara selam gönderdiği gibi, onlardan her birinin katilinin de ismini zikredip onlara lanet etmiştir.

  S. 46- Namaz kılarken Kerbela toprağına secde etmenin fazileti nedir?

  C. 46- Necat’ul- İbad risalesinde şöyle nakledilmiştir: “Kim namaz kıldığında Kerbela toprağına secde ederse, namazın kabul olmasına mani olan engeller yok olup İmam Hüseyin (a.s) toprağının bereketiyle namazı kabul olur.”

  S.47- İmam Hüseyin (a.s)’ın şahadetinden sonra Kerbela’da en son şehit olan kimdi?

  C.47- Kerbela’da en son şehit olan “Süveyd bin Amr” isminde yaşlı bir adamdır. Bu şahıs Aşura günü, var gücüyle savaştı, aldığı çok yara ve darbeler neticesinde bayılıp yere düştü. Düşman onun öldüğünü zannederek ondan vazgeçti. O bir müddetten sonra kendine gelip İmam Hüseyin (a.s)’ın şehit olduğunu anlayınca o haliyle kalkıp yanında bulunan hançerle düşmana saldırdı, bir müddet savaştıktan sonra şahadete erişti. Böylece o, İmam Hüseyin (a.s)’ın şahadetinden sonra şahadete erişen kişiydi.

  S. 48- Kerbela şehitlerinin başları ne zaman ve kimin emriyle bedenlerinden ayrıldı?

  C. 48- Muharrem’in on birinci günü, Ömer Sa’d’ın emriyle.

  S. 49 İmam Hüseyin (a.s) ne zaman ve nerede şahadete erişti?

  C. 49- Hicretin 61. Yılı Aşura günü Kerbela’da şahadete erişti.

  S. 50- İmam Hüseyin (a.s) kaç yaşında şehit oldu?

  C. 50- 57 yaşında.

  S. 51- İmam Hüseyin (a.s) şehit olduktan sonra, kaç atlı Hazretin bedenini atların tırnaklarıyla çiğnetti?

  C. 51- İmam Hüseyin (a.s) şehit olduktan sonra, on kişi İmam (a.s)’ın bedenini atların tırnaklarıyla çiğnettiler.

  S. 52- İmam Hüseyin (a.s)’ın katili kimdir?

  C. 52- Şeyh Şuşteri (r.a) şöyle yazıyor: “İmam Hüseyin (a.s)’ın katili ilk başta Yezid’dir. Çünkü O İmam Hüseyin (a.s)’dan zorla biat alınmasını, biat etmediği takdirde hazretin başının kendisine gönderilmesini emretmişti. Yezid’den sonra İmam Hüseyin (a.s)’ın katili İbn-i Ziyad’dır. Çünkü o bu cinayete zemine hazırlamış ve İmam’ın aleyhine ordu toplamıştır. Ondan sonra da İmam’ın katili İbn-i Sa’d’dır. Çünkü Kerbela vakasından sonra onu, İmam Hüseyin (a.s)’ın katili olarak çağırıyorlardı. Onlardan sonra da İmam (a.s)’ın katili Şimr’dir. Çünkü o da büyük musibetin faili olmuştur.

  S. 53- İmam Hüseyin (a.s)’ın bedeninde kaç ok, mızrak ve kılıç yarası var idi?

  C. 53- İmam Bakır (a.s)’ın buyurduğuna göre, İmam Hüseyin (a.s)’ın bedeninde 320 kılıç, mızrak ve ok yarası vardı.

  S. 54- İmam Hüseyin (a.s)’ın atının ismi ne idi?

  C. 54- Zulcenah.

  S. 55- Zulcenah, İmam Hüseyin (a.s)’ın bedeniyle nasıl vedalaştı?

  C. 55- İmam Hüseyin (a.s)’ın şahadetinden sonra, Zulcenah İmam (a.s)’ın parçalanan bedeninin yanına gelerek yelesini Hazret’in kanına boyadı, O’nun bedenini kokladı ve yüksek sesle kişnemeye başladı.

  İmam Bakır (a.s) buyuruyor ki; “Zulcenah kişnerken şöyle diyordu: Peygamber’in evladını öldüren ümmetin zulmünden dolayı vay hallerine!”


  **************************************************************************************************

  [1] -Dastanha-i Şenideni, s. 84. M. İştihardi.

  [2] -İrşad-ı Mufid’in Farsça Tercümesi, c. 2 s. 67.

  [3] -Çehardeh Ahter-i Tabnak, s. 115, A. Bircendi.

  [4] -Muntehab’ut- Tevarih, s. 259.

  [5] -Bihar’ul- Envar, c. 44, s. 394.

  [6] -Dastanha-i Şenideni ez Çehardeh Masum, s. 83; Muhammed Muhammedî İştihardi.

  [7] İlel’uş- Şerayi, c. 1, s. 264.

  [8] Duhan/29.

  [9] -Dastanha-i Şenideni ez Çehardeh Masum, s. 75; M. İştihardi.

  [10] İrşad-ı Mufid’in Farsça çevirisi c. 2, s. 137.

  [11] -Ayetullah Necefi-yi Mer’aşi de Ali Ekber’in İmam Hüseyin (a.s)’ın en büyük oğlu olduğu kanısındadır. Çev.

  [12] Nefes’ul- Mehmum, s. 239.

  [13] -Kehf/9.

  [14] Bakara/137.

  [15] -Şuara/227.

  [16] Nefes-ul Mehmum, s. 269.

  [17] -Sugname-i Al-i Muhammed (s. a.a), s. 459.

  [18] -Sugname-i Al-i Muhammed.

  [19] -Sugname-i Al-i Muhammed (s. a. a) s. 11.

  [20] -A. K.

  [21] -Sugname-i Ali Muhammed (s. a.a)

  [22] -A. K.

  [23] -Sugname-i Al-i Muhammed (s. a.a)  Yazar :WebMaster
  Site Yöneticisi  Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group