• Ana Sayfa » Forumlar » Ehl-i Beyt » İmam Hüseyin (a.s)’ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar 2
 • 9 Ocak 2009 | 20:35:49
  S. 18- İmam Hüseyin (a.s)’ın Mekke’ye gönderdiği elçi kim idi?

  C. 18- Muslim bin Akil.

  S. 19- Kufe halkı İmam Hüseyin (a.s)’a kaç tane davet mektubu göndermişti?

  C. 19- Yüz elli civarında.

  S. 20- Kufe halkı, İmam Hüseyin (a.s)’ı davet ettiği zaman, kaç kişi Hz. Müslim’e biat etmişlerdi?

  C. 20- On sekiz bin kişi.

  S. 21- Hz. Müslim’in çocuklarının isimleri nelerdir?

  C. 21- İbrahim ve Muhammed’dir; Muhammed İbrahim’den büyüktü; her ikisi de on yaşından küçük idiler.

  S. 22- Cebrail, İmamların (a.s) isimlerini Hz. Nuh (a.s)’a bildirdiğinde, onların hangisinin ismini duyunca ağlamıştır?

  C. 22- İmam Hüseyin (a.s)’ın ismini duyunca ağladı.

  S. 23- İmam Hüseyin (a.s)’ın kıyamına sebep olan en önemli faktör nelerdi?

  C. 23- İmam Hüseyin (a.s)’ın kıyamına sebep olan üç önemli faktör şunlardır:

  • Yezid hükümetinin İmam Hüseyin (a.s)’dan biat istemesi ve İmam (a.s)’ın da bu isteğin karşısında şiddetle direnip “Zillet bizden uzaktır” buyurması.

  • Kıyam için hazır olan Kufe halkının, İmam (a.s)’ı ısrarla oraya davet etmeleri.

  • İslam’ın Füru-u Din’inden olan, iyiliğe emretmek kötülükten sakındırmak emriyle amel etmesi.

  S. 24- Kerbela’nın sözcük anlamı nedir?

  C. 24- Kerbela, gam ve bela anlamınadır. İmam Hüseyin (a.s) Kerbela ismini duyduklarında şöyle buyurdular: “Allah’ım kerb (gam) ve beladan sana sığınıyorum.”

  S. 25- İmam Hüseyin (a.s)’ın ashabı meydana gitmek istediğinde, onların arasında var olan sünnet ne idi?

  C. 25- Maktel yazanları şöyle yazmışlardır: İmam Hüseyin (a.s)’ın ashabı arasında şöyle bir sünnet var idi; Onlardan her hangi biri savaş meydanına gitmek istediğinde İmam Hüseyin (a.s)’ın huzuruna gelerek şöyle diyordu: “Es-selam-u aleyke yebne Resulullah!” (Selam olsun sana ey Resulullah’ın oğlu!”) İmam (a.s) da onların cevabını vererek; “Biz de yakında size kavuşacağız” buyuruyorlardı ve şu ayeti tilavet ederlerdi: “Feminhum men kaza nahbeh ve minhum men yentezir vema beddelu tebdilen.”

  S. 26- Beni Haşim ailesinden Aşure günü ilk şehit olan kimdi?

  C. 26- Hz. Ali Ekber (a.s)

  S. 27- İmam Hüseyin (a.s)’ın 72 ashabından kaç kişi Beni Haşim ve O Hazretin yakınlarından idi?

  C. 27- On yedi kişi.

  S. 28- İlk önceleri düşmanın ordusundan olan fakat sonra gerçekten tövbe ederek İmam Hüseyin (a.s)’ın ordusuna katılıp şahadete erişen şahsın ismi nedir?

  C. 28- Hür bin Yezid-i Riyahi’dir.

  S. 29- Neden İmam Hüseyin (a.s) düşmandan bir gece (Aşure gecesini) izin istedi?

  C. 29- İmam Hüseyin (a.s) kardeşi Ebu’l Fazl’il- Abbas’a şöyle buyurdu:

  “Kardeşim! Düşmana doğru git, onlara de ki; “Namaz kılmamız, dua etmemiz ve Allah’la münacatta bulunmamız için bu geceyi bize mühlet verin. Çünkü ben namaz kılmayı, Kur’ân okumayı, çok dua ve istiğfar etmeyi seviyorum.” [4]
  S. 30- Aşure gecesi düşman ordusundan kaç kişi İmam Hüseyin (a.s)’ın ordusuna katıldı?

  C. 30- İmam Hüseyin (a.s) ve yarenlerinin Aşura gecesi Kur’ân okumaları, ibadet ve dua etmeleri, düşman askerlerinden 32 kişinin İmam’ın ordusuna katılmalarına sebep oldu.[5]

  S. 31- Aşure günü şehit olan damat ve gelinin isimleri nelerdir ve nasıl şahadete eriştiler?

  C. 31- Onların isimleri “Veheb” ve “Haniye”’dir. Veheb, savaş meydanına gitmek için İmam Hüseyin (a.s)’dan izin istedi. İmam (a.s) izin verince meydana gidip bir müddet savaştıktan ve düşman ordusundan bir kaçını öldürdükten sonra iki elleri kesilerek düşmanın eline esir düştü. Onu Ömer-i Sa’dın yanına götürdüler, o zalim de onun boynunun vurulmasını emretti; boynunu vurduktan sonra kesilmiş başını İmam Hüseyin (a.s)’ın ordusuna doğru attılar. Veheb’in annesi onu alıp yüzünün kanını temizledikten sonra, onu düşmana doğru attı. Veheb’in eşi “Haniye” kendisini kocasının kana boyanmış bedenine ulaştırdı, onum kanlarını temizleyerek şöyle diyordu: “Cennet sana hoş olsun” Şimr bu durumu görünce, kölesine onu öldürmesini emretti, köle de elindeki demir sopayla onu şahadete eriştirdi.

  S. 32- Kerbela’da şehit edilen ilk ve tek kadının ismi nedir?

  C. 32- Veheb’in eşi olan Haniye’dir.

  S. 33- İmam Hüseyin (a.s)’ın Aşure günü, savaşın tam kızgın zamanı ameli olarak açıkça yerine getirdiği İlahi farizalardan biri ne idi?

  C. 33- Cemaat namazı kıldırması idi. İmam Hüseyin (a.s) bir grup ashabıyla birlikte öğle namazını korku namazı adı altında kıldılar; İmam’ın ashabından iki kişi namazın sonuna kadar kendilerini Hazrete siper etti. Onlardan biri, düşman tarafından atılan okların bedenine isabet etmesi sonuca şahadete erişti.

  S. 34- Aşura gününün öğle namazı vaktini, İmam (a.s)’a hatırlatan şahsın ismi nedir ve İmam (a.s) ona hitaben ne buyurdular?

  C. 34- Aşura gününün öğle vakti “Ebu Sumame-i Seydavi” güneşe bakarak öğle vaktinin girdiğini anlayınca İmam (a.s)’a şöyle dedi: “Gerçi düşmanın fırsat vermeyeceğini biliyorum, ama son namazı sizinle kılıp öylece Allah’a kavuşmak istiyorum.”

  Bunun üzerine İmam (a.s) gökyüzüne bakarak şöyle buyurdular:

  “Namazı bana hatırlattın, Allah seni hatırlatan ve namaz kılanlardan kılsın. Şimdi öğlenin ilk vaktidir, namaz kılmamız için düşmandan mühlet isteyin.”


  ------------------------------------------------------------------
  [1] -Dastanha-i Şenideni, s. 84. M. İştihardi.

  [2] -İrşad-ı Mufid’in Farsça Tercümesi, c. 2 s. 67.

  [3] -Çehardeh Ahter-i Tabnak, s. 115, A. Bircendi.

  [4] -Muntehab’ut- Tevarih, s. 259.

  [5] -Bihar’ul- Envar, c. 44, s. 394.

  [6] -Dastanha-i Şenideni ez Çehardeh Masum, s. 83; Muhammed Muhammedî İştihardi.

  [7] İlel’uş- Şerayi, c. 1, s. 264.

  [8] Duhan/29.

  [9] -Dastanha-i Şenideni ez Çehardeh Masum, s. 75; M. İştihardi.

  [10] İrşad-ı Mufid’in Farsça çevirisi c. 2, s. 137.

  [11] -Ayetullah Necefi-yi Mer’aşi de Ali Ekber’in İmam Hüseyin (a.s)’ın en büyük oğlu olduğu kanısındadır. Çev.

  [12] Nefes’ul- Mehmum, s. 239.

  [13] -Kehf/9.

  [14] Bakara/137.

  [15] -Şuara/227.

  [16] Nefes-ul Mehmum, s. 269.

  [17] -Sugname-i Al-i Muhammed (s. a.a), s. 459.

  [18] -Sugname-i Al-i Muhammed.

  [19] -Sugname-i Al-i Muhammed (s. a. a) s. 11.

  [20] -A. K.

  [21] -Sugname-i Ali Muhammed (s. a.a)

  [22] -A. K.

  [23] -Sugname-i Al-i Muhammed (s. a.a)  Yazar :WebMaster
  Site Yöneticisi  Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group