• Ana Sayfa » Forumlar » Dini Kavramlar Sözlüğü » Ene Nedir , Ben anlamına gelen
 • 10 Aralık 2021 | 20:56:25

  ENE  Ben anlamına gelen "ene" kelimesi Arap dilinde birinci tekil şahıs zamiridir. Bir tasavvuf terimi olarak ise sâlikin fenâ (kulun kendi fiil ve davranışlarını görmekten fâni olması) halini ifade eder. Ayrıca iddia, kibir ve bencillik anlamında kullanılmaktadır. Kibir ve gurur anlamını taşıyan ene (ben) kelimesi, Kur'ân'da yerilmiş (Nâzi'ât, 79/24), böyle bir davranışın şeytana özgü olduğu belirtilmiştir (A'râf, 7/21). Kibir ve gurur anlamı taşımayan ene sözünün kullanılmasında sakınca bulunmamaktadır (Kehf, 18/118; Fussilet, 41/6).

  (M.C.)  Yazar :Sevdali1
  Mesaj: 1000+  Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group