27 Aralık 2021 | 00:03:09

ENÂNİYETBencillik anlamına gelen enâniyet kelimesi Arapça "ben" anlamına gelen ene kelimesinden yapılmış bir masdar isimdir. Kur'ân'da ve hadislerde enâniyyet kelimesi geçmez. Ancak günümüzde bir ahlâk ve psikoloji terimi olarak kullanılan "insanın yalnız kendisiyle ilgilenmesi, herkesi ve her şeyi kendi çıkarı için kullanma isteği (egoizm)" ve "kendini üstün görme, kendini her şeyin amacı olarak kabul etme eğilimi (egosantrizm)" anlamındaki enâniyeti yeren pek çok ifade Kur'ân'da ve hadislerde yer almaktadır.

(M.C.)Yazar :Sevdali1
Mesaj: 1000+Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group