1 Ekim 2021 | 22:51:56

EBEDÎSözlükte "zeval bulmayan, sonu olmayan, uzun ve sonu gelmeyen, sona ermeyen zaman" demektir. Dinî literatürde ise, varlığı, gelecek açısından sonsuz olarak devam etmesi anlamına gelmektedir. Buna göre ebed, ezel'in zıddıdır.Kur'ân'da "ebeden" kelimesi te'kit için kullanılan bir zarf olarak yirmi sekiz yerde geçmektedir.Ehl-i Sünnet inancına göre, Allah'ın ne başlangıcı ne de sonu vardır. Allah ezelî ve ebedîdir. O'ndan başka gerçek ezelî ve ebedî olan bir varlık yoktur. Allah'ın âhir, bakî ve dâim sıfatları, O'nun ebedî olduğunu ifade etmektedir.

(F.K.)Yazar :Sevdali1
Mesaj: 1000+Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group