• Ana Sayfa » Forumlar » Namaz » Dua ve Namaz
 • 23 Ekim 2019 | 21:22:45

  Dua Ve Namaz
  "Salat" kavramı lugatta dua anlamındadır. Salat'a dua de­nilmesi ibadet ve dilemek olan dua manasını içermesinden dolayıdır. Sözgelşi:

  "Bana dua edin, duanızı kabul ediyim" (Mü'min: 40/60)

  ayeti iki biçimde tefsir edilmiştir:

  1- Bana ibadet edin ve emrime uyun ki duanızı kabul ede­yim. Şu ayette buyurulduğu gibi:

  "İman eden ve salih amel işleyenlerin dualarını kabul eder" (Şura: 42/66)

  2- Benden isteyin, size vereyim.

  Buhari ve Müslim'de konu ile ilgili olarak şu hadis yer almıştır: Rasuhıllah (s.a.v.) şöyle buyuruyor:

  "Her gece, gecenin son üçte bir kısmı kalınca Rabbi-miz dünya göğüne iner ve şöyle buyurur: "Benden dile­yen yok mu, dilediğini vereyim, bana istiğfar eden yok mu, kendisini mağfiret edeyim[1]

  Hadiste öncelikle dua kelimesi, ardından sual (dilek) ve istiğfar kelimeleri zikredildi. Dileyene aynı zamanda dua eden olduğu gibi istiğfar eden de aynı zamanda dileyendir. Ne var ki "sail" kelimesinin kullanılması hayrı taleb eden di­lekçiden sonra gelecek şerri gidermek içindir. Her ikisinin birlikte dua eden (dai) kelimesinden sonra zikredilmesi, bu kelimenin her ikisini ve onların dışında kalan başka kelime­leri de içermesi, bu hass (özel) olanın genel üzerine atfedil­mesi kuralından kaynaklanmaktadır. [2]

  Konuyla ilgili olarak yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

  "Kullarım sana benden sorarlar; kuşkusuz ben onla­ra çok yakınım. Dua eden, Bana dua ettiği zaman, duası­nı kabul ederim" (Bakara: 2/186)
  [1] Buhari Da'avat: 7/149; Tevhid: 8/197; Edeb: 196; Müslim: 1/521; Ebu Davud Tatavvu: 2/77; îbn Mace İkame: 1/435; Ahmed Müsned: 2/264.

  [2] İmam İbn Teymiyye, Dua Ve Tevhid, Tevhid Yayınları: 5-6.  Yazar :Sevdali1
  Mesaj: 1000+  Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group