11 Ocak 2022 | 19:37:17

DECCALSözlükte "yalan söylemek, bir şeyi örtmek, yaldızlamak veya boyamak" anlamlarındaki "d-c-l" kökünden türeyen deccâl sözlükte çok yalan söyleyen, göz boyayan, sahtekâr demektir. Deccâl, kelâm ilmi ile kaynaklarda kıyametin büyük alametlerinden biri olarak zikredilmiştir.

Deccal'ın doğu tarafından çıkacağı, ilahlık iddia edeceği, olağanüstü şeyler sergileyeceği, Mekke ve Medine hariç bütün köy ve kasabalara gireceği, pek çok kişinin, onun fitnesiyle doğru yoldan çıkacağı ve onun peşine takılacağı, ancak gerçek mü'minlerin bu fitneden kurtulacakları rivâyet edilmektedir.

(F.K.)


/////////////////


DECCAL ANLAMI NE DEMEKÖnce kelime üzerinde duralım. Deccal lafzı, decl'in mübalağa sıgasıdır ki, çok hile yapan, çok yalan söyleyen mânâsına gelir.ı Resûl-i Ekrem (sav) sahabe-i kirama deccal konusunda o kadar çok bilgi vermiştir ki, bir çoğu "deccal fitnesinden" korkuya kapılmıştır.İslâm ûleması, "deccal" ile ilgili bilgilerin, çocuk daha bülûğa ermeden verilmesi gerektiği hususunda müttefiktir 2 Aliyyü'l Kari, Fıkh-ı Ekber şerhinde "deccalın" harikalarından bahsederken, "Bir insanı öldürüp dirilteceği de rivayetler arasındadır. Deccal ile ilgili bu hârika istikballe ilgilidir."3 buyurmaktadır. "Deccal" in bir çok harikalar göstereceği ve akılları gözlerinde olan ve kalplerinde maraz bulunanların bu harikalara kapılıp, cennet hayaliyle cehenneme gideceği bilinmektedir. İnsanların hevâlarına dayanan bütün ideolojiler, akla uygun yalanlara (propagandaya dayandığı) için, deccalin tuzakları hükmündedirler.KAYNAKLAR(1) Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, Ank:1975 (3. bsm) c. IX, sh.184.

(2) Sünen-i İbn-i Mace, İst:1401, Çağrı Yayını, c. II, sh. 1362, Had. No. 4077.

(3) İmam-ı Azam, Fıkh-ı Ekber (Aliyyü'I Kari Şerhi) İst:1970, sh. 195.Yazar :Sevdali1
Mesaj: 1000+Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group