• Ana Sayfa » Forumlar » İslam ve Ahlak » Çocukların Ana ve Babalarına Karşı Görevleri Nelerdir
 • 23 Aralık 2021 | 23:20:06

  Çocukların Ana ve Babalarına Karşı Görevleri:


  - Ana ve babaya iyilikte bulunmak,
  - Geçim sıkıntısı içinde iseler geçimlerini sağlamak,
  - Ana ve babayı söz ve davranışları ile hiçbir şekilde incitmemek, "Öf" bile dememek,
  - Ana ve babalarına karşı güler yüzlü, tatlı sözlü olmak, yüzlerine sert ve öfkeli bakmamak,
  - Çağırdıkları vakit hemen koşmak,
  - Ana ve babaların emirlerini (Bu emirlerde Allah'a itaatsizlik olmadıkça) dinlemek ve yerine getirmek,
  - Her işte onları memnun etmek,
  - Yanlarında yüksek sesle konuşmamak,
  - Ana-baba hizmete muhtaç duruma geldiklerinde onlara hizmet etmek ve bunu seve seve yapmak,
  - Onlardan izinsiz bir yere gitmemek,
  - Öldükleri zaman onları rahmetle anmak, dûa etmek, onların ruhları için hayır yapmak, vasiyetlerini yerine getirmek, anne ve babanın dostlarına iyilik etmek, anne ve babasına kötü söz söylenmesine sebep olmamak,
  Anne-baba hakları konusunda Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:
  «Allah'ın en sevdiği amel, vaktinde kılınan namaz ile anaya ve babaya iyilik yapmaktır.» (1)
  «Allah'ın kıyamet gününde yüzlerine bakmayacağı kişilerden biri de anasına, babasına asi olandır.» (2)
  «Allah, bütün günahlardan dilediklerinin (cezasını) kıyamet gününe tehir eder, yalnız ana-babaya yapılan isyanın cezasını Allah, sahibine ölmeden önce verecektir.» (3)


  (1) Riyazü's-Salihin, c. I, s. 347
  (2) et-Terğib ve't-Terhib, c. III, s. 327
  (3) Seçme Hadisler, s. 58  Yazar :Sevdali1
  Mesaj: 1000+  Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group