Regaib Kandilnde Okunacak Dualar, Regaip Kandili Duası, Regaib Gecesinde okunacak Cevsenül Kebir Duası sayfamizda.

(Regaib Gecesi Okunacak Dua)Regaip Gecesinde Cevsenül Kebir Duasını Okuyabiliriz)

Ey güzeli açığa çıkaran , 2-Ey çirkinin üzerini örten, 3-Ey suç sebebiyle hemen azarlamayan,

4-Ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan,
5-Ey affı büyük olan, 6-Ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan , 7-Ey mağfireti geniş olan, 8-Ey rahmeti bol olan, 9-Ey bütün sessiz yalvarışların yanında olan, 10-Ey bütün şikayetler kendisinde son bulan, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin.

Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

Regaib Kandili Duası

Kur'an'dan Dualar

 "Üd'ûnî estecib lekum. / Bana dua edin size icabet edeyim." (Mü'min, 40/60)

****

De ki: “Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla.

(Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar.

Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.”

isra suresi 17/80Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim! (Mü'minun 23/97-98)


***

Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı işleri yapmamı nasip et. Neslimden gelenleri de iyi kimselerden eyle.

Ben sana döndüm ve elbette ki Müslünmanlardanım. (Ahkaf 46/15)

****

Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı işler yapmamı nasip et. Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat!(Neml 27/19)Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; Rabbimiz! Duamı da kabul eyle! (İbrahim 14/40)

Rabbim! Hakkında bilgim olmayan bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen, ben ziyana uğrayanlardan olurum! (Hud 11/47)


Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim. Beni bağışla. (Kasas 28/16)

Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine kabul et. Zira sen merhametlilerin en merhametlisisin! (A'raf 7/151)

Rabbim! Beni bağışla ve merhamet et! Sen merhametlilerin en hayırlısısın. (Mu'minun 23/118)

Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helakini arttır! (Nuh 71/28)

Rabbim! (Onlar hakkında) adaletinle hükmünü ver. Bizim Rabbimiz Rahman'dır. Sizin anlattıklarınıza karşı yardımı umulandır. (Enbiya 21/112)

Rabbimiz! Biz iman ettik, günahlarımızı bağışla, bizi cehennem azabından koru! (Al-i İmran 3/16)

***

Mübarek regaib gecesinde okuduğumuz dualarımızı Allah kabul etsin inşallah.

Regaib gecemiz mübarek olsun.


A’râf Sûresi55
"Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez."

Bakara Sûresi 186
"Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler."

Bakara Sûresi 286
"Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."