• Ana Sayfa » Forumlar » Hutbeler arşivi » 24 Aralık 2021 Cuma Hutbesi Ahiret Daha Hayırlı ve Sürekl
 • 23 Aralık 2021 | 23:26:11

  Ahiret Daha Hayırlı ve Süreklidir Hutbesi

  AHİRET DAHA HAYIRLI VE SÜREKLİDİR
  Muhterem Müslümanlar!
  Allah Resûlü (s.a.s) ashabıyla beraber bir
  cenazedeydi. Peygamber Efendimiz kabrin
  kenarına oturdu. Şahit olduğu manzara kendisini
  çok etkilemişti. Mübarek yanaklarından yaşlar
  süzülmeye başladı. Öyle ki gözyaşlarıyla toprak
  ıslandı. Ümmetinin dünya ve ahiret mutluluğunu
  her şeyden daha fazla arzulayan Resûl-i Ekrem
  (s.a.s) ashabına şöyle buyurdu: “Kardeşlerim!
  Ölüm için hazırlık yapın.”1
  Aziz Müminler!
  Geleceğe dair bitmez tükenmez emellerin
  peşinde koşarken kimi zaman yaratılış amacımızı
  unutuyor, ölümü aklımızın ucundan dahi
  geçirmiyoruz. Çevremizde veya medyada
  karşılaştığımız ölüm hadiselerini sıradan
  karşılıyor, aldırış etmiyoruz. Her gün salgın
  hastalıktan kaybettiğimiz canların sayısına bile
  göz ucuyla bakıp geçiyoruz maalesef.
  Nitekim hepimiz bilir ve iman ederiz ki,
  ölüm ve yeniden diriliş haktır. Gelip geçici
  misafirleriz bu hayatta. İmtihan için geldiğimiz
  bu dünyadan ansızın göçüp gideceğiz asıl
  yurdumuz olan ahirete. Âlemlerin Rabbinin
  huzurunda iyi ya da kötü yaptıklarımızın hesabını
  vereceğiz. Ya sonsuz bir mükâfata kavuşacak ya
  da elim bir azaba dûçâr olacağız.


  Kıymetli Müminler!
  Hayatımıza yön veren, anlam ve değer
  katan en önemli esas ahirete olan imanımızdır.
  Zira ahirete iman eden kişi, ebedî mutluluğun
  anahtarının bu dünyada olduğunun bilincindedir.
  Bu şuur ve inançla Allah’ın rızasını
  kazandırabilecek bir hayatı yaşama gayretindedir.
  Mümin, imanının bir gereği olarak işlediği salih
  amellerle hayatını bereketlendirir. Yaşantısını
  güzel ahlakla süsler. Takva azığı ile Cenâb-ı
  Hakkın katında yücelmeye çalışır. Huzuru Allah’ı
  anmakta bulur. Rabbini unutturacak
  çirkinliklerden uzak durur. Dua ile Yüce
  Yaratan’a kulluğunu arz eder. Nimetlere
  şükreder. Ailesi, çevresi ve toplumu ile barışık
  yaşar.
  Değerli Müslümanlar!
  Ahiret yurdunun daha hayırlı ve kalıcı
  olduğunun idrakinde olalım. Dünyayı ahirete
  tercih edenlerden olmayalım.2

  ِ
  ـ َك ۪ريم
  ْ
  َك ال
  ُن َما َغ رَ َك بِ َرب ِ
  ْْلِْن َسا
  َها ا
  يُ
  َ
  يَٰٓا ا
  “Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni
  yanıltıp aldatan nedir?”3
  sorusuna muhatap
  olmamak için Rabbimize hakkıyla kulluk edelim.
  َۜ
  َك َح ۪سيبا
  ْي
  َ
  يَ ْوَم َعل
  ْ
  َۜ َك ٰفى بَِن ْف ِس َك ال
  َك
  ِكتَابَ
  ْ
  ِا ْقَرأ
  “Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu
  olarak kendi nefsin yeter.”4 nidasıyla
  karşılaşmadan önce, kendimizi hesaba çekelim.
  Rahatlıkla, “Alın kitabımı okuyun. Doğrusu
  ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten
  bekliyordum.”5 diyebilmek için amel defterimizi
  salih amellerle dolduralım. Unutmayalım ki,
  “Kim ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret
  için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa işte
  böylelerinin çabaları karşılık görecektir.”
  6

  1
  İbn Mâce, Zühd, 19.
  2 A’lâ, 87/16, 17.
  3
  İnfitâr, 82/6.
  4
  İsrâ, 17/14.
  5 Hâkka, 69/19, 20.
  6
  İsrâ, 17/19.
  Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü  Yazar :Sevdali1
  Mesaj: 1000+  Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group