• Ana Sayfa » Forumlar » Hz. Peygamberin Savaşları » Uhud Savaşı - Peygamberimizin Harb Sonrası Duası
 • 15 Şubat 2012 | 16:54:10

  Peygamberimizin Harb Sonrası Duâsı

  Şehid Sahabîler defnedildikten sonra, Resûl-i Ekrem Efendimiz, mücahidlerle birlikte Medine`ye dönmek üzere harekete geçti. Harre mevkiine geldiğinde, ordusunu durdurarak Rabb-ı Rahimine şu içli niyazı yaptı:

  "Allah`ım! Hamd ve senâ ancak Sanadır."Allah`ım! Senin açıp yaydığını dürecek, senin dürdüğünü de açıp yayacak hiçbir kuvvet yoktur.
  "Senin dalâlette bıraktığım, hidâyete erdirecek yok, Senin hidâyete erdirdiğini de saptıracak yoktur.
  "Senin vermediğini kimse veremez ve Senin verdiğini de kimse engelleyemez.
  "Allah`ım! Rahmet ve bereketini, fazl ve keremini bize aç, yay üzerimize.
  "Allah`ım! Ben, yoksul olduğum günde senden ni`met, korkulu olan günde de emniyet dilerim.
  "Allah`ım! İmanı sevdir bize! Kalblerimizi imanla süsle! Küfür, isyan ve tuğyandan nefret ettir bizi! Din ve dünyamıza zararlı olan şeyleri bilenlerden, doğru yola erenlerden eyle bizi.
  "Allah`ım! Bizleri, Müslüman olarak yaşat! Müslüman olarak öldür! Bizi, sâlihler ve iyiler zümresine kat. Ki onlar, ne şeref ve haysiyetlerini kaybedenler ve ne de dinlerinden dönenlerdir.
  "Allah`ım! Senin Peygamberini yalanlayan, Senin yolundan yüz çeviren, Peygamberinle savaşan kâfirlerin cezâlarını ver! Onlara hak ve gerçek olan azabı indir!"621
  Fahr-i Kâinatın bu içli, hazin ve düşündürücü duâsına mücahidler de "Âmin"lerle katılıyorlardı.
  Cenâb-ı Hak, Sevgili Resûlünün bu duâsını kabul buyuracak, İslâm dininin düşmanlarını kısa zamanda mahv u perişan edecektir.

  621. Müsned, 3/424  Yazar :gonlumungulu
  Mesaj: 1000+  Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group