Sahabeler Sahabeler Soru Cevap >Hz. Peygamber Ebubekir Hiç Tereddüt Etmeden hakkinda bilgi yer almaktadır.

Konu İçeriği : Hz. Peygamber Ebubekir hiç tereddüt etmeden tebliğimi hemen kabul etti" buyuruyorlar. Oysa ki Hz. Hatice ve amcası Varaka b. Nevfel de hemen kabul etti?


--------------------------------------------------------------------------------

Cevap 1:

Hz. Hatice, Peygamberimiz (a.s.m)'in eşi ve ailenin ferdi olduğu için, bu hadiste bir karşılaştırma unsuru yapılmamıştır. Onun durumu o kadar açıktır ki, vurgulanmaya bile ihtiyaç yoktur. Hem de burada genel olarak Müslüman erkeklere hitap edilmiş ve Ebu Bekir’in üstünlüğüne vurgu yapılmıştır.

Hz. Ebû Bekir, Yemen tarafına yaptığı bir seyahatten dönmüştü. Kureyş ileri gelenleri kendisine "Hoş geldin" demek için evine vardılar.

Hz. Ebû Bekir, "Ben Mekke`de yokken neler olup bitti? Önemli bir haber var mı?" diye sordu. "Ey Ebû Bekir" dediler. "Büyük iş var! Ebû Talib`in yetimi Muhammed, peygamberlik iddiasına kalkıştı. Biz de senin Yemen`den dönüşüne kadar beklemeyi uygun bulduk. Artık, sen o dostuna git, ne edeceksen et."

Hz. Ebû Bekir, derhal Fahr-i Kâinatın evine vardı:

"Yâ Ebe`l-Kasım! Peygamberlik iddiasında bulunduğun, kavminden ayrıldığın ve atalarının dinini kötüleyip, inkâr ettiğin doğru mu?" diye sordu.

Resûl-i Zişan Efendimiz, küçük yaşlarından beri beraber oldukları Hz. Ebû Bekir`in bu sözlerine önce tebessüm buyurdu. Sonra da, "Yâ Ebâ Bekir! Ben sana ve bütün insanlara gönderilmiş Allah`ın Resûlüyüm. İnsanları bir tek olan Allah`a dâvet ediyorum. Sen de şehâdet getir" dedi.

Hz. Ebû Bekir`in akıl ve gönül âleminde bir anda şimşekler çaktı. Bu sözleri, küçük yaşından beri çok iyi tanıdığı, zâtını candan seven ve sayan ve o âna kadar mübârek dudaklarından hilâf-ı hakikat tek bir söz işitmeyen Muhammedü`l-Emîn`den (a.s.m) duyuyordu. Hiçbir tereddüt emâresi göstermeden derhal kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

İşte, İslâma davet karşısında en ufak bir tereddüt göstermeyişini Resûlullah Efendimiz onun için bir fazilet sayarak şöyle buyurmuştur: "Ebû Bekir`den başka imâna davet ettiğim herkes bir duraklama, bir tereddüt, bir şaşkınlık geçirdi. Fakat o, kendisine İslâmı anlattığım zaman ne durakladı ve ne de tereddüt etti." (İbni Hişâm, Sîre: 1/269; İbn Esir, Üsdü`l-Gâbe: 3/206)

Hz. Ebubekir'in hayatı ve şahsiyeti hakkında bilgi için tıklayınız.

Cevap 2:Varaka b. Nevfel ise, her ne kadar Peygamberimizin (a.s.m) nübüvvetini tasdik etmiş ise de, kendisi İslamiyetin açıkça tebliğ edildiği döneme yetişmediği için -ıstılahî olarak- Müslüman ve sahabe grubunda sayılmamıştır.
  • SahabelerKonu Yazarı: islamgülü

  • SahabelerSahabeler Soruları Anasayfa: Sahabeler Ana Sayfa
  • SahabelerSahabeler Soru Sor: Sahabelerla ilgili soru sor
  • SahabelerKonu Başlığı: Hz. Peygamber Ebubekir Hiç Tereddüt Etmeden

  • SahabelerKonunun kategorisi: Sahabelerla ilgili soru ve cevaplar

  • SahabelerEklenme tarihi: 2009-12-12

  • SahabelerOkuma sayısı: 402


Copyright © IsLaMGuLu