namaz Peygamberlerin Hayatları > Peygamberler Soru Cevap >Hz. İbrahim (as) Ateşten Kurtulunca hakkinda bilgi yer almaktadır.

Konu İçeriği : Hz. İbrahim (as) ateşten kurtulunca, nasıl bir tepki almış ve nasıl serbest kalmıştır?


- Kur’an-ı Kerim'de, Hz. İbrahim (as) kavminin, bu mucizeye karşı nasıl bir tepki verdiğine ve nasıl helak olduğuna dair bir bilgi yoktur. Yalnız Hac Suresi'nin 44. ayetinden onların da helak olduklarını anlamak mümkündür.

- Öyle anlaşılıyor ki, Nemrut ve halkı genel olarak -belki de Nemrud’un korkusuyla- putlara tapmaya devam etmişler. Nihayet milattan önce 2286 yılı civarında, -Hz. İbrahim daha hayatta iken- Allah, Asurileri onlara musallat etmiştir. Bunlar Nemrut’un memleketini işgal etmiş, onun saltanatlarına son vermiş ve yerine Asuri krallığını kurmuşlardır.(bk. İbn Aşur, Enbiya suresinin 69. ayetinin tefsiri).

- Hz. İbrahim (as)’ın Allah’ın inayetiyle, Nemrut’un başka işkencelerine maruz kalmadan onun ülkesini terk edip, Filistin’e hicret etmek suretiyle kurtulduğu bilinmektedir. Hz. İbrahim’in ateşten kurtulduğunu ifade eden ayetten sonraki iki ayette, bu hususa şöyle işaret edilmiştir:

“Hulasa onu (İbrahim’i) tuzağa düşürmek istediler ama, Biz asıl onları tuzağa uğrattık. Asıl tuzağa düşenler kendileri oldular. Onu Lût ile beraber kurtarıp, bütün insanlar için kutlu ve feyizli kıldığımız diyara(Filistin diyarına) ulaştırdık.”(Enbiya, 21/70-71).

“Onu Lût ile beraber kurtarıp” cümlesinden anlaşılıyor ki, düşman onları takip ediyordu. Onların şerrinden korunmak için gizli firar edip kaçmışlar ve Allah da onlara yardım ederek onları kurtarmıştır.

- İbrahim’e Lût iman etti.”(Ankebut, 29/26) mealindeki ayetin zahirine bakılırsa, Hz. İbrahim’e yeğeni Lût’tan başka iman eden olmamıştır. Yalnız ikisinin Filistine hicret etmeleri de bunu gösteriyor.

İbn Atıyye, Hz. İbrahim (as)'a dünyada verilen mükâfatı; ateşten kurtarılması, âdil davranması, doğru ve yararlı işler yapmayı ilke edinmesi, her çağda saygıyla anılması, sonraki bütün nesillerin onu manevî önder ve rehber olarak görmeleri, Hz. İsmail gibi gönlü saygıyla dolu bir evlâda sahip olması şeklinde özetlemiştir. (Kur’an Yolu: IV/250)
  • namazKonu Yazarı: islamgülü

  • namazPeygamberler Soruları Anasayfa: Peygamberler Ana Sayfa
  • namazPeygamberler Soru Sor: Peygamberlerla ilgili soru sor
  • namazKonu Başlığı: Hz. İbrahim (as) Ateşten Kurtulunca

  • namazKonunun kategorisi: Peygamberlerla ilgili soru ve cevaplar

  • namazEklenme tarihi: 2009-12-10

  • namazOkuma sayısı: 152


Copyright © IsLaMGuLu