namaz Peygamberlerin Hayatları > Peygamberler Soru Cevap >Peygamber Efendimiz Midir? hakkinda bilgi yer almaktadır.

Konu İçeriği : Peygamber Efendimiz (s.a.v) dışında başka ümmi Peygamber var mıdır? Yoksa ümmi olan sadece Peygamber Efendimiz midir?


Ayet veya hadislerde “ümmi” olarak tanıtılan herhangi bir peygamberi bilemiyoruz. Tevrat ve İncil’de de görebildiğimiz kadarıyla “Ümmî peygamber” unvanıyla anılan bir peygambere yer verilmemiştir.

Bununla beraber, Taberanî’nin -sağlam bir senetle- rivayet ettiği bir hadis başka ümmî peygamberlerin de olduğunu göstermektedir. Rivayet edildiğine göre Ebu Ümame Peygamberimiz (a.s.m)’in şöyle buyurduğunu bildirmiştir:

“Kıyamet günü (abdestin alameti olarak) yüzleri çok parlak, el ve ayakları pırıl pırıl olan bir grup, ufku kapatmış şekilde (mahşer meydanına) çıkar. Nurları güneşin nuru gibidir. Bu esnada bir münadî “Ey Ümmî Nebî!” diye çağırmaya başlar. Bunun üzerine ümmî olan her peygamber yerinden kımıldamaya başlar. Ancak, (ümmî peygamberden maksatın) “Muhammed ve (o görünenlerin de) onun ümmeti” olduğu söylenir(…).”(bk. Mecmau’z-Zevaid, 10/408-409; Kenzu’l-Ummal, h. No: 43537).

Buna göre ümmi peygamber çoktur, ancak bunların kimler olduğunu bilemiyoruz.
  • namazKonu Yazarı: islamgülü

  • namazPeygamberler Soruları Anasayfa: Peygamberler Ana Sayfa
  • namazPeygamberler Soru Sor: Peygamberlerla ilgili soru sor
  • namazKonu Başlığı: Peygamber Efendimiz Midir?

  • namazKonunun kategorisi: Peygamberlerla ilgili soru ve cevaplar

  • namazEklenme tarihi: 2009-12-10

  • namazOkuma sayısı: 143


Copyright © IsLaMGuLu