namaz Peygamberlerin Hayatları > Peygamberler Soru Cevap >Hz. Musa (as)’ın Ağaçtan Ses Işitmesi hakkinda bilgi yer almaktadır.

Konu İçeriği : Hz. Musa (as)’ın ağaçtan ses işitmesi nasıl oldu, bu ses kime aittir, Kelimullah ne demektir?


Ehlisünnetin imamlarından Maturidi’ye göre, Allah’ın ezelî kelamı bizzat işitilemez. İşitilen şey ancak ses ile harflerdir. Buna göre, Hz. Musa (as)’ın ağaçtan işittiği ses ile harfler idi ve bunlar Allah tarafından ağaçta yaratılmıştı.

Eşari’ye göre, ses ve harflerden oluşmayan kelamın da işitilmesi mümkündür. Buna göre, Hz. Musa’nın ses ve harfleri ağaçtan, kelamı ise Allah’tan işitmesi mümkündür. Ayrıca ehl-i sünnet alimlerine göre, ağaçtan seslendirilen “Muhakkak ki, Ben Rabbülalemin olan Allah’ım.” mealindeki ifadenin ağacın kendisine ait olamayacağını belirtmişlerdir. Bazı rivayetlere göre Hz. Musa (as), bu kelamı kulaklarıyla değil, özüyle, bütün varlığıyla duyduğunu söylemiştir. (Razî, Kasas, 28/30. ayetin tefsiri).
  • namazKonu Yazarı: islamgülü

  • namazPeygamberler Soruları Anasayfa: Peygamberler Ana Sayfa
  • namazPeygamberler Soru Sor: Peygamberlerla ilgili soru sor
  • namazKonu Başlığı: Hz. Musa (as)’ın Ağaçtan Ses Işitmesi

  • namazKonunun kategorisi: Peygamberlerla ilgili soru ve cevaplar

  • namazEklenme tarihi: 2009-12-10

  • namazOkuma sayısı: 133


Copyright © IsLaMGuLu