namaz Peygamberlerin Hayatları > Peygamberler Soru Cevap >Hz. Musa (as) Kaç Yılında öldü hakkinda bilgi yer almaktadır.

Konu İçeriği : Hz. Musa (as) kaç yılında öldü, Tevrat kaç yılında tamamlanarak ahit sandığına kondu, Ahit sandığı ne zaman kayboldu?- Hz. Musa (as) 120 yaşında öldü.(el-Kitabu’l-mukaddes, Tensiye, el-Eshah:34/5).

- Halk arasında Tevrat olarak bilinen Eski Ahit 39 Sir/Esfardan meydana gelir. Bunlar arasında Allah’ın doğrudan Tur dağında Hz. Musa’ya yazılı levhalar halinde indirdiği kitap asıl Tevrat’tır. Alimlerin bir çoğuna göre, bu Levhalarda meşhur on emir vardı. Yani Tevra t-Kur’an gibi parçalar halinde değil- bir defada indirilmiştir.

- Ahit sandığı(Tabut) hakkında çok farklı rivayetler vardır. Hepsindeki ortak nokta şudur ki; Hz. Musa’nın vefatından sonra, Yahudiler Allah’a isyan etmeye, hak yoldan çıkmaya başladılar. Bu sebeple Allah Amalikaları onlara musallat etti ve sandığı onlardan aldılar. Nihayet Talut’un melikliğine bir alamet olarak geri geldi.(bk. Alusî, Bakar, 248. ayetin tefsiri).

Eski Ahitteki bilgiye göre, Sandık Yahudilerle savaşan Filistinliler tarafından alınıp götürülmüş, fakat onların elinde sadece yedi ay kalmıştır. Allah’ın başlarına getirdiği değişik musibetlerin sebebi olarak gördükleri sandığı tekrar götürüp yerine (Beytu’ş-şems’e) teslim etmek zorunda kalmışlardır.(bk. Samvail el-evvel, el-Eshah: 6/1).
  • namazKonu Yazarı: islamgülü

  • namazPeygamberler Soruları Anasayfa: Peygamberler Ana Sayfa
  • namazPeygamberler Soru Sor: Peygamberlerla ilgili soru sor
  • namazKonu Başlığı: Hz. Musa (as) Kaç Yılında öldü

  • namazKonunun kategorisi: Peygamberlerla ilgili soru ve cevaplar

  • namazEklenme tarihi: 2009-12-10

  • namazOkuma sayısı: 172


Copyright © IsLaMGuLu