namaz Peygamberlerin Hayatları > Peygamberler Soru Cevap >Peygamberlerin Görevi Nedir? hakkinda bilgi yer almaktadır.

Konu İçeriği : Peygamberlerin görevi nedir?


Üstad Bediüzzaman hazretleri, “Kuranın vazife-i asliyyesi: Daire-i rububiyetin kemalat ve şuunatını ve daire-i ubudiyetin vezaif ve ahvalini talim etmektir.” Şeklindeki ifadesiyle, aynı zamanda peygamberlerin (a.s.m.) kutsi vazifelerini de veciz bir şekilde ortaya koymuş oluyor.

Allahın zatı, sıfatları, fiilleri ve isimleri daire-i rububiyettir. Allahın emirlerine uymak, yasaklarından sakınmak, İlahi isim ve sıfatların bir tecelligahı olan mahlukat alemini tefekkür etmek gibi kulluk görevler ise daire-i ubudiyettir.

İnsan, peygambere tâbi olmaksızın bu iki sahanın hiçbir meselesinde hüküm veremez. Verirse bu hüküm şahsî ve nefsî kalmaya mahkum olur.

İşte peygamberler birinci daireyi insanlara tanıtan ve onlara ikinci daireye ait görevlerini öğreten İlâhî elçilerdir.
  • namazKonu Yazarı: islamgülü

  • namazPeygamberler Soruları Anasayfa: Peygamberler Ana Sayfa
  • namazPeygamberler Soru Sor: Peygamberlerla ilgili soru sor
  • namazKonu Başlığı: Peygamberlerin Görevi Nedir?

  • namazKonunun kategorisi: Peygamberlerla ilgili soru ve cevaplar

  • namazEklenme tarihi: 2009-12-10

  • namazOkuma sayısı: 182


Copyright © IsLaMGuLu