namaz Peygamberlerin Hayatları > Peygamberler Soru Cevap >Hz. Yusuf (as)’a Bütün hakkinda bilgi yer almaktadır.

Konu İçeriği : Hz. Yusuf (as)’a bütün insanlığın güzelliğinin yarısının verildiği, doğru mudur?


- Rivayete göre, Hasan-ı Basrî, “İnsanlara verilen güzelliğin üçte biri Hz. Yusufa verilmiş.” demiştir.(bk. Alusî, Yusuf, 12/31. ayetin tefsiri).

- Yine Hasan-ı Basrî’nin mursel olarak yaptığı bir rivayete göre, Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: “Yusuf ve annesine, güzelliğin üçte biri, üçte ikisi ise diğer insanlara verilmiştir.” Diğer bir rivayette onlara üçte ikisi, diğer insanlara üçte biri verilmiştir.(bk. İbn Kesir, Yusuf, 12/31. ayetin tefsiri).

Bu ifadeler, güzelliğin boyutuna işaret etmek için olsa gerektir. Nitekim, bir rivayete göre, Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: Miraca çıktığım gece Yusuf’a da uğradım. Cebrail’e onun kim olduğunu sordum, “Yusuf” dedi. Ashabı tarafından sorulan “Onu nasıl gördün?” şeklindeki bir soruya; “On dördüncü gecedeki ay gibi gördüm” cevabını vermiştir.(bk. Zemahşerî, ilgili ayetin tefsiri).
  • namazKonu Yazarı: islamgülü

  • namazPeygamberler Soruları Anasayfa: Peygamberler Ana Sayfa
  • namazPeygamberler Soru Sor: Peygamberlerla ilgili soru sor
  • namazKonu Başlığı: Hz. Yusuf (as)’a Bütün

  • namazKonunun kategorisi: Peygamberlerla ilgili soru ve cevaplar

  • namazEklenme tarihi: 2009-12-10

  • namazOkuma sayısı: 139


Copyright © IsLaMGuLu