namaz Peygamberlerin Hayatları > Peygamberler Soru Cevap >Gönderilen Bütün Peygamberler hakkinda bilgi yer almaktadır.

Konu İçeriği : Gönderilen bütün peygamberler, inanmayanlar tarafında yurtlarından çıkartılmış mıdır?- Yüz yirmi dört bin peygamberin durumunu tahlil etmek ve hicret olayının hepsinin başından geçip geçmediğini incelemek -takdir edersiniz ki- mümkün değildir. Bununla beraber Kur’an’da geçen peygamberlerin önemli bir kısmının doğrudan veya dolaylı olarak hicret etmeye/yurdunu terk etmeye mecbur olduğunu söyleyebiliriz. Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Lut, Hz. İsmail, Hz. İshak, Hz. Yakub, Hz. Yusuf, Hz. Musa, Hz. Harun, Hz. Eyyub, Hz. İsa, Hz. Muhammed (aleyhimüsselam)’ın -doğrudan veya dolaylı- hicretlerini Kur’an’dan öğrenmek mümkündür. Hz. Zekeriya (as) ve Hz. Yahya (as) zaten dünya yurtlarından sürgün edilmişlerdir.

- Veraka b. Nevfel’in Hz. Peygamber (a.s.m)’e söylediği “Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman keşke hayatta olsaydım, sana yardım edecektim.” şeklindeki ifadesi ve Hz. Peygamber (a.s.m)’in “onlar gerçekten beni -yurdumdan- çıkaracaklar mı?” şeklindeki sorusuna karşılık, “Evet; Senin getirdiğin hakikatler türü şeyler getiren hiçbir kimse yoktur ki, düşmanlıkla karşılanmış olmasın.” (bk. Buharî, Bed’u’l-Vahy, 3) şeklinde cevap vermesi, bu konuda önemli ipuçları vermektedir.

- Bir hükmün genel bir yönünü dikkate alarak bir yargıya varmak yanlış değildir. Bu açıdan bakıldığında, hicret olayının peygamberler için mukadder bir serüven olduğunu söylemek de yanlış sayılmaz.
  • namazKonu Yazarı: islamgülü

  • namazPeygamberler Soruları Anasayfa: Peygamberler Ana Sayfa
  • namazPeygamberler Soru Sor: Peygamberlerla ilgili soru sor
  • namazKonu Başlığı: Gönderilen Bütün Peygamberler

  • namazKonunun kategorisi: Peygamberlerla ilgili soru ve cevaplar

  • namazEklenme tarihi: 2009-12-10

  • namazOkuma sayısı: 147


Copyright © IsLaMGuLu