namaz Namaz Sayfaları » Namaz Soru Cevap » Malum Olan Kunut Duaları Yanında Aynı Zamanda Dari hakkinda bilgi yer almaktadır.

Konu İçeriği : Malum olan kunut duaları yanında aynı zamanda Darimi ve Hakimde geçen "Allahummehdini fi men hedeyt..." duasını okumanın Hanefi Mezhebi'ne göre hükmü nedir?

--------------------------------------------------------------------------------

Kunut'ta belirlenmiş bir duâ yoktur. Ama en uygun olanı. "Allahümme inna nestaîgggulum..." duâsını sonuna kadar okumaktır. (Et-Tebyîn / Zeylai.) Bu duadan sonra. "Allahümme'ihdina fimen hedeyte..." duasını okumak da tavsiye edilmiştir.Bu duaları okumasını beceremeyen kimsenin, "Rabbena atina fi'd-dünya haseneten ve fi'l-âhîreti haseneten ve kına azabe'n-nar." duasını okuması kâfidir. Çünkü bu, duaların en anlamlı ve kısa olanlarından biridir. Bunları da bilmeyen: Üç defa “Allahümme’ğfirli” de diyebilir. Veya üç defa “Yâ Rabbî” demesi de caizdir.Kunut'u unutup okumadan rükû'a gittikten sonra hatırlayan kimse artık geri dönmez, namazın sonunda vacibi terkten dolayı ya­nılma secdesi yapar. (Tatarhaniyye - Fetâvâ-yi Hindiyye.)Hanefî fukahasının ileri gelenlerine göre, Kunut'un sonunda Salâvat-ı şerîfe okunmaz. Bu sebeple kunut dualarını okuduktan sonra "Salaten tüncina" duasını okumak uygun olmaz. (Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, 1/379.)Hanefi mezhebine göre Vitir Namazı üç rekattır. Şafilere göre ise vitir namazının en azı bir rekat en çoğu ise on bir rekattır. Malikilere ve Hanbelilere göre ise vitir namazı bir rekattır. (İslam Fıkhı Ansiklopedisi Prof. Dr. Vehbe Zuhayli)
  • namazKonu Yazarı: islamgülü

  • namazNamaz Soruları Anasayfa: Namaz Ana Sayfa
  • namazNamaz Soru Sor: Namazla ilgili soru sor
  • namazKonu Başlığı: Malum Olan Kunut Duaları Yanında Aynı Zamanda Dari

  • namazKonunun kategorisi: Namazla ilgili soru ve cevaplar

  • namazEklenme tarihi: 2010-01-02

  • namazOkuma sayısı: 329


Copyright © IsLaMGuLu