namaz Namaz Sayfaları » Namaz Soru Cevap » Peygamber Efendimiz (asv)'ın Vitir Namazında Kunut hakkinda bilgi yer almaktadır.

Konu İçeriği : Peygamber Efendimiz (asv)'ın vitir namazında kunut dualarını okurken, bazen ellerini bağlamayıp avuçlarını semaya açtığını duydum. Böyle bir durum var mıdır?

--------------------------------------------------------------------------------

Vehbe Zuhaylî, Peygamber (a.s.m)’mizin sabah namazında ikinci rekatın rükuundan kalktıktan sonra ellerini kaldırarak dua ettiğine dair Hâkim’in rivayet ettiği bir hadisi zikretmiştir. (el-Fkhu’l-İslamî, 1813) Fakat biz Hâkim’de -Efendimizin ellerini kaldırdığını ifade eden- öyle bir hadise rastlayamadık.

Beyhakî’nin Hz. Enes’ten yaptığı rivayet göre, Peygamberimiz (a.s.m) Bir-i Maune faciasında meşhur kurraları şehit eden kâfirlerin aleyhine sabah namazında -ellerini yukarıya kaldırarak- beddua etmiştir. Şafii mezhebinde uygulanan bu kuralın kaynağı bu hadistir.(bk. Nevevî, Mecmu, 3/500).

Yine bazı sahabilerin de sabah namazında ikinci rekatta, rükudan sonra ellerini yukarıya kaldırarak kunut duasını okudukları rivayetleri vardır.(a.g.y). Yine Ebu Rafi, Hz. Ömer’in arkasında sabah namazını kıldığını, onun ellerini yukarıya kaldırarak kunut duasını okuduğunu gördüğünü belirtmiştir. Beyhakî bu rivayetin sahih olduğunu söylemiştir.(a.g.y).

V. Zuhaylî de Beyhakî’nin sağlam olarak rivayet ettiği bu hadise dayanarak (ister şafilerde olduğu gibi sabah namazında, ister Hanefilerde olduğu gibi vitir namazında olsun) kunut esnasında ellerin yukarıya kaldırılması -diğer dualarda olduğu gibi- sünnet olduğu görüşünü benimsenmiştir.(a.g.e, 1/814).

Şunu da belirtelim ki, Kur’an ve hadislerden doğrudan hüküm çıkarma yetkisi olmayan bizim gibilerin görevi, bağlı bulunduğu mezhebin görüşüne göre hareket etmektir. Yoksa, bizim gibilerin mezhepler arası farklılığın doğmasına sebep olan ayetlerin farklı yorumları, hadislerin farklı kriterlere tabi tutulması gibi hususları tetkik edip en doğrusunu bulmak imkânsız gibidir.
  • namazKonu Yazarı: islamgülü

  • namazNamaz Soruları Anasayfa: Namaz Ana Sayfa
  • namazNamaz Soru Sor: Namazla ilgili soru sor
  • namazKonu Başlığı: Peygamber Efendimiz (asv)'ın Vitir Namazında Kunut

  • namazKonunun kategorisi: Namazla ilgili soru ve cevaplar

  • namazEklenme tarihi: 2010-01-02

  • namazOkuma sayısı: 309


Copyright © IsLaMGuLu