namaz Namaz Sayfaları » Namaz Soru Cevap » Bir Hadisi şerifte "Üç Rekatla Vitr Kılmayın, Beş hakkinda bilgi yer almaktadır.

Konu İçeriği : Bir hadisi şerifte "Üç rekatla vitr kılmayın, beş veya yedi rekatla vitr kılın ki akşam namazına benzemesin." denilmekte. Bu ne anlamına geliyor?

--------------------------------------------------------------------------------

Sorudaki ifadeleri barındıran bir rivayeti Darekutnî Hz. Ebu Hüreyre’den aktarmıştır. Buna göre Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurmuştur: “Üç rekatla vitir kılmayın, beş veya yedi rekatla vitri kılın, onu akşam namazına benzetmeyin."(bk. Neylu’l-Evtar, 3/35).

Bununla beraber, Vitir namazının rekat sayısı hakkında -1, 3, 5, 7, 11, 13 gibi- farklı ifadeleri barındıran hadis rivayetleri nakledilmiştir. (bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/820-822)

Ancak, bu farklı sayıların gece teheccüd namazını da içine aldığını düşünmek yanlış olmasa gerektir.

Nitekim, Hz. Aişe’den gelen rivayete göre, Hz. Peyagmber (a.s.m), vitir ve sabah sünneti dahil gece namazını on üç rekat kılardı.(bk. Buharî, Teheccüd, 10; Müslim, Müsafirin, 123) Diğer bir rivayette, vitirle birlikte 11 rekat kılardı(Buharî a.g.y, Müslim, Müsafirin, 121-122).

Buna göre, vitir namazı üç, teheccüd namazı ise sekiz rekat olarak ortaya çıkmaktadır ki, Hanefî ve Şafii alimleri bu görüştedir.

Özetlersek, bu değişik hadis rivayetlerini değerlendiren alimler farklı sonuçlara varmıştır. Hanefî ve Şafii alimlerine göre Vitir namazı üç rekattır, Malikî ve Hanbelî alimlerine göre ise, vitir yalnız bir rekattır.(bk. V. Zuhaylî, a.g.y).
  • namazKonu Yazarı: islamgülü

  • namazNamaz Soruları Anasayfa: Namaz Ana Sayfa
  • namazNamaz Soru Sor: Namazla ilgili soru sor
  • namazKonu Başlığı: Bir Hadisi şerifte "Üç Rekatla Vitr Kılmayın, Beş

  • namazKonunun kategorisi: Namazla ilgili soru ve cevaplar

  • namazEklenme tarihi: 2010-01-02

  • namazOkuma sayısı: 262


Copyright © IsLaMGuLu