namaz Namaz Sayfaları » Namaz Soru Cevap » Namazdan Sonra Ayete'l-kürsî Ile İhlâs Suresi, Mua hakkinda bilgi yer almaktadır.

Konu İçeriği : Namazdan sonra Ayete'l-Kürsî ile İhlâs Suresi, Muavvizeteyn (Felak, Nas) ve Fatiha Surelerini okumak sünnet midir?

--------------------------------------------------------------------------------

Namazdan sonra Ayete'l-Kürsî ile İhlâs Suresi, Muavvizeteyn ve Fatiha sureleri okunur. Bunun dayandığı delil Hüseyin b. Ali'nin (ra) rivayet ettiği şu hadistir: "Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: "Her kim farz namazların peşinden Ayete'l-Kürsî'yi okursa, diğer namaza kadar Allah'ın zimmetinde olur." (1)

Ebu Umame'den rivayet edilen haberde ise şöyle gelmiştir: "Her farz namazın peşinden Ayete'l-Kürsi ile İhlâs Suresini her kim okursa, onun cennete girmesine ölümden başka bir şey engel olamaz." (2)

Ukbe b. Amir'den rivayet edilen başka bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur: "Resulullah (a.s.v) bana, her namazın sonunda Felâk ve Nâs sürelerini okumamı emretti." (3)

Dipnotlar:
1. Bu hadisi Taberani rivayet etmiştir.
2. Bu hadisin isnadı sağlamdır. Üzerinde konuşanlar da olmuştur. Neseî ile Taberani de bunu rivayet etmişlerdir ve (Kul huvellahu ehad) ibaresini ilave etmişlerdir. İbni Hıbban da bunu Sahih'inde rivayet etmiştir. Sübülü's-Selâm, 1,200
3. Bu hadisin birkaç tane rivayet yolu vardır. Hadis hasen, yahut sahihtir. Ahmed, Ebu Dâvud, Neseî ve Tirmizî de bu hadisi rivayet etmiş olup Tirmizî garip demiştir. Bazı Hanbeliler "Bir namazdan diğer namaza kadar bu duada kötülüklerin defedilmesi konusunda büyük bir sır vardır" demişlerdir.
(Vehbe Zuhyli, İslam Fıkhı Ans. C. 2, s. 113)
  • namazKonu Yazarı: islamgülü

  • namazNamaz Soruları Anasayfa: Namaz Ana Sayfa
  • namazNamaz Soru Sor: Namazla ilgili soru sor
  • namazKonu Başlığı: Namazdan Sonra Ayete'l-kürsî Ile İhlâs Suresi, Mua

  • namazKonunun kategorisi: Namazla ilgili soru ve cevaplar

  • namazEklenme tarihi: 2010-01-02

  • namazOkuma sayısı: 290


Copyright © IsLaMGuLu