namaz Namaz Sayfaları » Namaz Soru Cevap » Namazda Her Uzvunu Gücün Yettiği Kadar, Kıbleye Ka hakkinda bilgi yer almaktadır.

Konu İçeriği : Namazda her uzvunu gücün yettiği kadar, kıbleye karşı bulundur, rivayeti sahih midir?

--------------------------------------------------------------------------------

Bu hadis Hidaye’de geçmektedir (bk. Hidaye, 1/47-şamile). Zaylaî, “Nasabu’r-raye li Ahadisi’l-Hidaye” adlı eserinde (32. hadis bölümünde), söz konusu hadisin garip olduğunu söylemek suretiyle onun zayıflığına işaret etmiştir. Zeylaî’ye göre, müellifin bu hadisi zikretmesi, secdede ayak parmaklarının da kıbleye yöneltilmesinin sünnet olduğuna delil getirmek içindir.(a.g.y.).

"Yedi uzuv üzerinde secde etmekle emrolundum.” mealindeki sahih hadis, bu konuda delil olarak yeterlidir. Ve bu hadisi delil alan bazı alimlere göre, ayak parmaklarının secdede kıbleye yöneltilmesi farzdır.

Diğer alimlere göre ise secdede ve diğer gerekli yerlerde ayak parmaklarını, otururken de el parmaklarını kıbleden ayırmak mekruhtur. (Fetâvâ-yı Kadıhan; Fetâvâ-yi Hindiyye; Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/367.)

Buna göre secdede ayak parmaklarının kıble tarafından başka yere dönmesiyle namaz bozulmaz. Ayak parmaklarının kıbleye dönük olması ise sünnettir.
  • namazKonu Yazarı: islamgülü

  • namazNamaz Soruları Anasayfa: Namaz Ana Sayfa
  • namazNamaz Soru Sor: Namazla ilgili soru sor
  • namazKonu Başlığı: Namazda Her Uzvunu Gücün Yettiği Kadar, Kıbleye Ka

  • namazKonunun kategorisi: Namazla ilgili soru ve cevaplar

  • namazEklenme tarihi: 2010-01-02

  • namazOkuma sayısı: 304


Copyright © IsLaMGuLu