namaz Namaz Sayfaları » Namaz Soru Cevap » Namaz Kılarken Cinler Ve Melekler Cemaat Olur Mu? hakkinda bilgi yer almaktadır.

Konu İçeriği : Namaz kılarken cinler ve melekler cemaat olur mu? Bir insana Anne ve Babasıyla konuşmaması için zorla yemin ettirilirse o kişinin yemini yemin sayılır mı?

--------------------------------------------------------------------------------

1. Kur’an’da bu konuda açıkça ifade edilen böyle bir bilgi yoktur.

Tirmizî’nin Hz. Ali’den naklettiğine göre, Peygamberimiz (a.s.m) ikindi namazından önce dört rekat namaz (sünnet) kılardı, bunların arasını -mukarreb meleklere, ona tabi olan Müslümanlara, müminlere- verdiği selamla ayırırdı (yani ikişer rekat olarak kılardı, ki Şafii mezhebi bunu esas almıştır).

Fıkıh kaynaklarında bu bilgiyi bulmak mümkündür. Mesela, Muğni’l-muhtaç’ta(2/410-412) da konuyla bu hadis esas kabul edilmiş ve şu bilgilere yer verilmiştir: “Namaz kılan kimseler -imam olsun cemaat olsun-, sağa sola selam verirken, hem de -sağında, solunda bulunan- insanları, cinleri, melekleri niyet ederek selam verir. İmam ile cemaat, bu selamla aynı zamanda kendi aralarında da selamlaşmış olurlar.”

Bizim yanlışlarımız onların namazlarına tesir etmez. Kaldı ki onlar da -eğer gerçekten cemaat olmuşlarsa- cemaat olarak imamın yanlışlarına, sehivlerine dikkat ederler. Bu husus bilgi hattımızın dışındadır.

2. Bir kişi yemin de etse, anne-babasıyla konuşmazsa günaha girmiş olur. Bu sebeple, eğer ikrah/zorlama şartları (hayatî tehlike, ağır eziyet gibi durumlar) gerçekleşmişse, bu durumda kefaret ödemeden konuşabilirsiniz. Şayet bu ikrah şartları tahakkuk etmediyse, bu durumda yine -yeminin kefaretini verir ve anne-babanla konuşursunuz. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (asv) şöyle buyurdu: “Kim bir konuda yemin eder de, sonra diğerinin (yemine konu olan hususun tersi olan şeyin) daha hayırlı olduğunu görürse, bu daha hayırlı olan işi yapsın ve yeminin kefaretini versin.”(bk. Mecmau’z-Zevaid, 4/183; Neylu’l-Evtar, 8/237)

3. Cinlerden Peygamberimizi (asv) görüp iman edenler de sahabelerden sayılır. Onların kâfirleri ile müminleri arasında savaşların olup olmadığına dair elimizde açık bir bilgi yoktur.
  • namazKonu Yazarı: islamgülü

  • namazNamaz Soruları Anasayfa: Namaz Ana Sayfa
  • namazNamaz Soru Sor: Namazla ilgili soru sor
  • namazKonu Başlığı: Namaz Kılarken Cinler Ve Melekler Cemaat Olur Mu?

  • namazKonunun kategorisi: Namazla ilgili soru ve cevaplar

  • namazEklenme tarihi: 2010-01-02

  • namazOkuma sayısı: 291


Copyright © IsLaMGuLu