namaz Namaz Sayfaları » Namaz Soru Cevap » Rükuyu Ne Kadar Uzatabiliriz? Rükuda Okunan Tesbih hakkinda bilgi yer almaktadır.

Konu İçeriği : Rükuyu ne kadar uzatabiliriz? Rükuda okunan tesbihlerden başka dualar okuyabilir miyiz? Farz ve nafile namazlarda rükuda dua okumanın hükmü nedir?

--------------------------------------------------------------------------------

- Farz olan rükû ve secde rükünlerinin yerine getirilmiş olması için, rükû ve secde denilebilecek kadar o vaziyetlerde durmak yeterlidir; muhakkak üçer kez tesbih okunacak mikdar beklemek farz değildir. Fakat rükû ve secdede sünnet mikdarı, en az üçer kere tesbih okumaktır. Orta derecesi beş tesbih ve yüksek derecesi de yedişer tesbih okumaktır. Yalnız başına namaz kılan daha çok tesbih yapabilir. Fakat imam olan kimse, cemaatin rızası bulunmadıkça üçten fazla tesbihte bulunmamalıdır; çünkü cemaatı usandırmak ve kaçırmak uygun değildir.

Rükû'da tesbih: "Sübhane Rabbiye'l-Azîm"dir.” Pek büyük olan Rabbim, her türlü noksanlıklardan beridir, münezzehtir."

Secdedeki tesbih de: "Sübhane Rabbiye'l-Alâ"dır. Yüce kudret ve azamet sahibi olan rabbimi bütün noksanlıklardan tenzih ederim.

Hanefilere göre, rükuda okunması tavsiye edilen diğer dualar nafile namazlar içindir.

- Şafiilere göre, namazın uzatılmasına razı olan belli bir cemaate imamlık yapan ile tek başına namaz kılan kimsenin rukuda fazladan şu duayı da okuyabilir. “Allahumme leke reka’tu ve bike âmentu ve leke eslemtu haşea leke sem’î ve besarî ve muhhî ve azmî ve asbî ve ma istekallet bihi kademî.” "Allah’ım sadece senin önünde eğildim, sana inandım, irademi sana teslim ettim. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve tüm sinirlerim sana olan sevgi ve korku ile saygı halindedir."

Diğer mezheplerde bu dua okunmaz. İmam olan kimse üçten fazla tesbih de "Subhane Rabbiye’l-Azîm" okumaz. Fakat tek başına namaz kılan kimse bu tespihleri daha fazla okuyabilir.(krş. Zuhaylî, el-fıkhu’l-İslamî, 1/703-704).
  • namazKonu Yazarı: islamgülü

  • namazNamaz Soruları Anasayfa: Namaz Ana Sayfa
  • namazNamaz Soru Sor: Namazla ilgili soru sor
  • namazKonu Başlığı: Rükuyu Ne Kadar Uzatabiliriz? Rükuda Okunan Tesbih

  • namazKonunun kategorisi: Namazla ilgili soru ve cevaplar

  • namazEklenme tarihi: 2010-01-02

  • namazOkuma sayısı: 388


Copyright © IsLaMGuLu