namaz Namaz Sayfaları » Namaz Soru Cevap » Bütün Yolculuklarda Namazları Cem-i Takdim Ve Cem- hakkinda bilgi yer almaktadır.

Konu İçeriği : Bütün yolculuklarda namazları cem-i takdim ve cem-i tehir yaparak kılmak gerekir mi?

--------------------------------------------------------------------------------

- Hanefilerde -Arafat ve Müzdelife dışında- cem yoktur. Onun dışındaki mezheplerde cem-i takdim ve cem-i tehir yapmak -farz/vacip değil- caizdir.(bk. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslamî, 2/349-351).

- Hz. Peygamber (a.s.m)’ın sürekli olarak seferlerinde cem yapmadığının en büyük delili, cem yaptığına dair gösterilen misallerin çok az sayıda olmasıdır. Mesela, Tebuk seferi sırasında cemi yaptığına dair rivayet vardır.(Neylu’l-Evtar, 3-4/206-208), ama Bedir, Uhud, Hendek vs. gazvelerinde böyle bir haber söz konusu değildir.

Yine Buharî ve Müslim’in Hz. Enes’ten yaptığı rivayette, Peygamberimizin (a.s.m) sefer esnasında cemi yaptığı bilgisi aktarılmıştır.(bk.a.g.y). Konuyla alakalı rivayet edilen hadisler üzerinde önemli tartışmalar da yaşanmıştır. Bütün bunları dikkate alan İbn Hacer’e göre, Peygamberimizin (sav) bazen namazları cem etmesi, bunun -yalnız- caiz olduğunu göstermeye yöneliktir. Nitekim, Şafii alimleri de “namazı cem etmenin caiz olduğunu, fakat cem etmemenin daha faziletli olduğunu söylemişlerdir. Bir rivayete göre, İmama Malik de bunu mekruh görmüştür.(bk. Neylu’l-Evtar, a.g.y). Vehbe Zuhaylî de aynı görüşü tekrarlamış ve şu ifadeleri kullanmıştır: “Alimler arasındaki farklı görüşleri göz önünde bulundurarak, Cem etmemek daha uygundur. Eğer, iki namazı cem etmek, kasır/seferî namazları gibi olsaydı, Hz. Peygamber (a.s.m)’in onu da devamlı yapması gerekirdi." (bk. Zuhaylî, a.g.y).
  • namazKonu Yazarı: islamgülü

  • namazNamaz Soruları Anasayfa: Namaz Ana Sayfa
  • namazNamaz Soru Sor: Namazla ilgili soru sor
  • namazKonu Başlığı: Bütün Yolculuklarda Namazları Cem-i Takdim Ve Cem-

  • namazKonunun kategorisi: Namazla ilgili soru ve cevaplar

  • namazEklenme tarihi: 2010-01-02

  • namazOkuma sayısı: 301


Copyright © IsLaMGuLu