namaz Namaz Sayfaları » Namaz Soru Cevap » Kendi Başına Namaza Duran Bir Erkege, Bir Kadın So hakkinda bilgi yer almaktadır.

Konu İçeriği : Kendi başına namaza duran bir erkege, bir kadın sonradan gelip uyabilir mi?

--------------------------------------------------------------------------------

Hanbelilerin dışında kalan üç mezhebe göre, imamın “cemaate imam olduğuna dair” niyet getirmesi şart değildir. Hanefiler ise, kadının erkeğe tabi olması durumunda imamlık niyetinin şart olduğu görüşündedir.

Demek ki, Malikî ve Şafii mezhebine göre, “Kendi başına namaza duran bir erkeğe, bir kadın sonradan gelip uyabilir.” Hanefî ve Hanabelilere göre ise, uyamaz. (bk. Cezerî, el-Fıkhu ala’l-mezahibi’l-arbaa, 1/416-417; V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 2/222)
  • namazKonu Yazarı: islamgülü

  • namazNamaz Soruları Anasayfa: Namaz Ana Sayfa
  • namazNamaz Soru Sor: Namazla ilgili soru sor
  • namazKonu Başlığı: Kendi Başına Namaza Duran Bir Erkege, Bir Kadın So

  • namazKonunun kategorisi: Namazla ilgili soru ve cevaplar

  • namazEklenme tarihi: 2010-01-02

  • namazOkuma sayısı: 336


Copyright © IsLaMGuLu