namaz Namaz Sayfaları » Namaz Soru Cevap » Abdullah Bin Ömer (ra) Namazda Ayaklarını Ne Fazla hakkinda bilgi yer almaktadır.

Konu İçeriği : Abdullah bin Ömer (ra) namazda ayaklarını ne fazla birbirinden açardı, ne de tamamen birbirine yapıştırırdı, fakat rahat ve konforlu bir biçim alırdı, bilgisi doğru mudur?

--------------------------------------------------------------------------------

- Bu rivayetin el-Muğni’deki tamamı şöyledir:

El-Esrem’in rivayetiyle, Uyeyne b. Abdurrahman anlatıyor: Babamla birlikte mescitte bulunuyorduk. Babam, ayaklarını bir araya getirip bitiştirerek namaz kılan bir adam gördü ve şöyle dedi: “Ben bu mescitte Hz. Peygamber (a.s.m)’in ashabından on sekiz kişiye kavuştum (onları namaz kılarken gördüm). Fakat hiç birinin bu adam gibi bir şey yaptıklarını asla görmedim. (bunlardan) İbn Ömer (namaz kılarken), ayaklarını ne fazla açar ne de birbirine bitiştirirdi. Bilakis, bitiştirmeden ve aralarını fazla ayırmadan, orta bir yol tutardı.” (İbn Kudame, el-Muğnî, 1/696-şamile)

- Hafız el-Heysemî (bu rivayetle ilgili değil, başka bir münasebetle söz konusu ettiği) el-Esrem (Muhammed b. Sad el-Esrem) (bk. Mecamu’z-zevaid, 8/128) ile Uyeyne b. Abdurrahman’ın(a.g.e, 3/173) metruk olduğunu (hadis otoriteleri tarafından sağlam bulunmadığından terk edildiğini) ifade etmiştir. Buna göre, el-Esrem’in rivayet ettiği elimizdeki bu haberin de sahih olduğunu söyleyemeyiz.

- Kıyamda bir özür bulunmadığı takdirde iki ayağın arasını dört parmak kadar açık bulundurmak sünnettir. Çünkü bu durum huşuya daha yakındır. Şafiîlere göre, iki ayak arası bir karış kadar açılır.
  • namazKonu Yazarı: islamgülü

  • namazNamaz Soruları Anasayfa: Namaz Ana Sayfa
  • namazNamaz Soru Sor: Namazla ilgili soru sor
  • namazKonu Başlığı: Abdullah Bin Ömer (ra) Namazda Ayaklarını Ne Fazla

  • namazKonunun kategorisi: Namazla ilgili soru ve cevaplar

  • namazEklenme tarihi: 2010-01-02

  • namazOkuma sayısı: 311


Copyright © IsLaMGuLu