namaz Namaz Sayfaları » Namaz Soru Cevap » Şafiilere Göre Cuma Namazında Kırk (40) Kişinin Şa hakkinda bilgi yer almaktadır.

Konu İçeriği : Şafiilere göre cuma namazında kırk (40) kişinin Şafii olması ve fatiha okuması şart mıdır? Bunların olmadığı bir durumda Şafii bir kimse ne yapmalıdır?

--------------------------------------------------------------------------------

Şafii Mezhebi'ne göre, cumanın sahih olmasının şartlarından biri de, mükellef, hür, erkek, mukim (sürekli cumanın kılındığı yerde oturan) -imam dahil- kırk kişiden meydana gelen, hutbenin başından namazın bitimine kadar orada bulunan bir cemaatin olmasıdır. Şayet hutbe esnasında bazıları dışarı çıksa ve bundan ötürü kırk sayısı eksik olsa, o adamlar geri geldiği zaman hutbenin o kısmının yeniden okunması gerekir. (bk. İmam Nevevî, el-Minhac/es-Sirascu’l-Vehhac, s. 86-)

Kırk kişilik cemaatte bir tek kişi ümmî ise/Fatihayı okuyacak durumda değilse, Cuma namazı sahih olmaz. (bk. a.g.y)

Ancak soruda işaret edilen durumlarda cuma namazını Hanefî Mezhebi'ni taklit ederek kılabiliriz. Niyet getirirken değişik niyet getirmeye gerek yoktur. Niyet getirmeden önce, kendi içinden “Bu Cuma namazını Hanefî Mezhebi"ne göre kılacağım.” demesi yeterlidir.

Hanefî Mezhebi'ni taklit etmeden de kılabiliriz. Çünkü, bu durumda kılınacak Cuma namazı Şafii bir kimse için farz olarak sıhhat şartlarına haiz olmasa da, sünnet olarak sevabı olacak bir ibadettir.

Her iki durumda da Şafii bir kimsenin öğle namazını (zuhru ahir olarak değil) normal vaktin farzı olarak kılması gerekir.
  • namazKonu Yazarı: islamgülü

  • namazNamaz Soruları Anasayfa: Namaz Ana Sayfa
  • namazNamaz Soru Sor: Namazla ilgili soru sor
  • namazKonu Başlığı: Şafiilere Göre Cuma Namazında Kırk (40) Kişinin Şa

  • namazKonunun kategorisi: Namazla ilgili soru ve cevaplar

  • namazEklenme tarihi: 2010-01-02

  • namazOkuma sayısı: 141


Copyright © IsLaMGuLu