namaz Namaz Sayfaları » Namaz Soru Cevap » Namaza Sonradan Katılan, Namazı Bozmak Zorunda Kal hakkinda bilgi yer almaktadır.

Konu İçeriği : Namaza sonradan katılan, namazı bozmak zorunda kalan veya namazda abdesti bozulan kılamadığı rekatleri eda ederken fatiha ile birlikte zammı sureyi de okur mu?

--------------------------------------------------------------------------------

Namazın iki rekâtinde kıraat farzdır. İster bu namaz iki, ister üç, ister dört rekat olsun farketmez. Bunun gibi, ister ilk iki reka­tinde, ister son iki rekatinde, isterse birinci ve üçüncü, ya da ikinci ve dördüncü rekatlerde yerine getirilsin hüküm değişmez.1

Vitir ve nafile namazların bütün rekatlerinde kıraat farzdır.2

Üç ve dört rekatli farz namazlarda kıraati ilk iki rekatte ye­rine getirmek vaciptir.

O halde son iki rekatte veya birinci rekat ile üçüncü ya da ikin­ci rekat ile dördüncü rekatte kıraati yerine getiren kimse, bunu yapmışsa yanılma secdesi gerekir.

Üçüncü rekatte kırati tamamen terkedip sadece teşbihle ye­tinir ya da hem kıraati hem teşbihi terkederse bir şey gerekmez. Ne var ki Fâtiha'yı okumak efdaldır. Rivayetler arasında bu konuda en sahih olanı da belirttiğimiz husustur.3 Çünkü fetva buna göredir. El-Muhit bunu en sahih kavil olarak kabul etmiştir.

O halde üçüncü ve dördüncü rekatlerde kıraat efdaldır. Fatiha ile yetinilir. Hiçbir şey okumayıp susmak ise mekruhtur.4

Dipnotlar:
1. Şerh-i Nukaaye / Ebû'l-Mekârim.
2. El-Bedayi' / Kasam - El-Muhit - Serahsi - îbn Abidin.
3. Zahire / Burhanettin Mahmud - Fetâvâ-yi Kaadıhan.
4. El-Bedayi' / Kasanı - El-Hulasa.

(Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/257-268)
  • namazKonu Yazarı: islamgülü

  • namazNamaz Soruları Anasayfa: Namaz Ana Sayfa
  • namazNamaz Soru Sor: Namazla ilgili soru sor
  • namazKonu Başlığı: Namaza Sonradan Katılan, Namazı Bozmak Zorunda Kal

  • namazKonunun kategorisi: Namazla ilgili soru ve cevaplar

  • namazEklenme tarihi: 2010-01-02

  • namazOkuma sayısı: 296


Copyright © IsLaMGuLu