namaz Namaz Sayfaları » Namaz Soru Cevap » Şafi Mezhebine Göre Kıble Tayini Konusunda Bilgi V hakkinda bilgi yer almaktadır.

Konu İçeriği : Şafi Mezhebine göre kıble tayini konusunda bilgi verir misiniz?

--------------------------------------------------------------------------------

1. Bir Şafii yanlış bir içtihatla kıldığı namazda yanlış bir tarafa durduğunu -ister namaz içinde olsun, ister namazı bitirdikten sonra olsun- kesin olarak öğrendikten sonra, söz konusu namazını yeniden kılması gerekir.(bk. Zuhaylî, 1/700-701).

2. İmam Şafii kıble konusunda nokta tayini ile ilgili hükmü; “Nerede olursanız olun, yüzlerinizi kıbleye çevriniz.” mealindeki ayetten çıkarmıştır. Ayette geçen “ŞATR” kelimesi, bir şeyin parçası anlamına gelir. Bu ise, namaz kılanının bedeninin Kabe’nin bizzat bir kısmına mukabil gelmesini gerektirir.

3. Bulunduğunuz yerde ikamet eden Müslümanlara uyacaksınız. Onların durduğu tarafa duracaksınız, ayrıca kıbleyi araştırmanız gerekmez ve bu hoş bir şey de olmaz. Çünkü, onlar da kıbleye doğru duruyorlar. Ve böyle bir araştırma onlarda, cahillikle suçlanma kokusunu uyandırabilir.

Kaldı ki, Şafiilerin dışındaki üç mezhep alimlerinin ittifakıyla, nokta tayini gerekmez (a.g.e, 1/598). Kanaatimizce, cumhurun görüşü daha kolay ve daha isabetlidir. Bu bağlamda kıble tayininde zorlanan kimseler cumhurun görüşü tercih edilebilirler.
  • namazKonu Yazarı: islamgülü

  • namazNamaz Soruları Anasayfa: Namaz Ana Sayfa
  • namazNamaz Soru Sor: Namazla ilgili soru sor
  • namazKonu Başlığı: Şafi Mezhebine Göre Kıble Tayini Konusunda Bilgi V

  • namazKonunun kategorisi: Namazla ilgili soru ve cevaplar

  • namazEklenme tarihi: 2010-01-02

  • namazOkuma sayısı: 201


Copyright © IsLaMGuLu