• Ana Sayfa » Forumlar » Kur'an Okuma Adabı » Kur’an-ı Kerim hakkında neler biliyoruz
 • 2 Ağustos 2008 | 08:23:13

  Kur’an ne demektir?
  Kur’an, Cenab-ı Hakk’ın Cebrâil (as) vâsıtasıyla Efendimiz’e yirmi iki sene iki ay yirmi iki günde Arapça olarak indirdiği, bize kadar ilk nâzil olduğu şekilde tevâtürle, yani yalan söylemeleri mümkün olmayan üstün vasıflı insanların bildirmeleri ile gelen ve mushaflarda yazılı olup, okunması ile ibâdet edilen, hiçbir kimsenin bir benzerini getiremediği ve getiremeyeceği son İlâhî kitaptır  Yazar :WebMaster
  Site Yöneticisi

  2 Ağustos 2008 | 08:23:46

  Kur’an’ın ayrıldığı 114 bölümden her birine sûre denir. Kur’an-ı Kerim, Fatiha Sûresi’yle başlar, Nas Sûresi’yle son bulur. Ayrıca Mekke döneminde inen sûrelere Mekkî, Medine döneminde inen sûrelere ise ‘Medenî’ sûreler denilir.  Yazar :WebMaster
  Site Yöneticisi

  2 Ağustos 2008 | 08:24:36

  Vahiy kâtipliği nedir?

  Vahiyleri yazıya geçiren, Efendimiz’in devamlı yanında bulunan kişilere vahiy kâtibi denir. Sayıları 42’ye kadar yükselen kâtiplerden bazıları şunlardır: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Zeyd b. Sabit.  Yazar :WebMaster
  Site Yöneticisi

  2 Ağustos 2008 | 08:25:00

  Kime hâfız denir?
  Kur’an’ın tamamını ezberleyen kimselere hâfız denir. Bu tür kimseler için “Hâfız-ı Kur’ân” veya “Hâfız-ı Kelâm” da denir.

  Hatim nedir?
  Hatim, mühürlemek, sona erdirmek ve bitirmek anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ise Kur’an’ı sonuna kadar okuyup bitirmek demektir. Bir kimsenin Kur’an-ı Kerim’i hatmetmesi demek, Kur’an’daki 114 sûrenin tamamını okuyup bitirmesi demektir. Hatim, Kur’an’ı yüzünden okumak suretiyle yapılabileceği gibi ezberden okunarak da yapılabilir.

  Ne zaman kitap haline geldi?
  Vahiy, Efendimiz’in son günlerine kadar devam ettiği için parça parça yazıya geçirilmiş olan Kur’an, O’nun (sas) sağlığında kitap haline getirilemedi. Efendimiz’den sonra Hz. Ebu Bekir bu iş için vahiy katiplerinden aynı zamanda hâfız olan Hz. Zeyd bin Sabit’i görevlendirdi. Allah Resûlü’nün vefatından yaklaşık bir sene sonra miladi 633 yılında Kur’an yazılı bir kitap haline getirildi.

  “Mukâbele”nin anlamı nedir?
  Ramazanlarda Efendimiz, Cebrail (as) ile o zamana kadar mevcut vahiy metinlerini karşılıklı okuyorlardı. Efendimiz, son Ramazan’ında ise Cebrail’le (as) Kur’an’ı iki defa mukâbele ettiklerini bildirdi. O zamandan beri Ramazan aylarında Kur’an mukâbele halinde (karşılıklı) olarak okunmaktadır.

  Kaç senede nâzil oldu?
  Miladi 610 senesinde inmeye başlayan Kur’an, yaklaşık 23 yıl sonra Miladi 632 senesinde inen Maide Sûresi’nin üçüncü ayeti olan, “Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım.” ayet-i kerimesi ile tamamlandı.  Yazar :WebMaster
  Site Yöneticisi  Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group