• Ana Sayfa » Forumlar » Hac » Kolay HAC Rehberi
 • 31 Ocak 2009 | 17:18:45

  MİNİ HAC REHBERİ


  TELBİYE:
  LEBBEYK ALLAHÜMME LEBBEYK
  LEBBEYKE LA ŞERİKE LEKE LEBBEYK, İNNEL HAMDE
  VEL NİĞMETE LEKE VEL MÜLK
  LA ŞERİKE LEK
  Üç Defa okunup selat-ü selam getirilir. Sonra kısa dua Rabbena Atina okunur.
  Hac muamelesi yapan hacı adayı, yakınlarını ziyaret ederek helalaşır. Vesaite binmeden evvel; evinde iki rekat namaz kılar, rıza-i BARİ için dua eder. Duasında hassaten bu mübarek yolu ve vazifeyi huzur ve rahatlıkla yapmasını Cenab-ı Hak’tan tazarru niyaz eder.
  Lüzum eden eşyalarıyla vesaitine biner.arkadaşları ile iyi geçinmesi için sabırlı davranır. Bunun ölçüsü yoktur. Çünkü Hazret-i ALLAH hac yolunda cidali haram kılmıştır. Münferit kılacağı farz namazları seferi olarak kılar. Yoldaki ziyaret yerlerini mümkün mertebe ihmal etmez.Bu şekilde Medine-i Münevvere’ye varır.
  ALLAH’ı zikrederek ve selat-ü selam getirerek eve yerleştikten sonra gusleder, temizliğini yapar, güzel kokular sürünür ve kemal-i edeple huzur-u Peygamberi’ye BAB-U SELAM kapısından girer. Başkalarına eza vermeden birkaç metre kala edeple selam vererek:
  “ ESSELATÜ VESSELAM ALEYKE YA RESULALLAH, ESSELATÜ VESSELAM ALEYKE YA HABİB ALLAH, ESSELATÜ VESSELAM ALEYKE YA SEYYİDEL EVVELİNE VEL AHİRİYN, CEMİİL ENBİYAYI VEL MURSELİN VELHAMDÜLİLLAHİ RABBİL ALEMİYN”
  Der. Başkalarının selamları varsa onarı da arz eder. Yan tarafa geçer;
  “ ESSELAMÜ ALEYKE YA HALİFETİ RESULALLAH EBU BEKİR SIDDIK(R.A)ESSELAMÜ ALEYKE YA HALİFETİ RESULALLAH ÖMER’ÜL FARUK(R.A.)
  Ruhlarına üç İhlas bir Fatiha okuduktan sonra kemal-i edeple geri çekilir. İmkan bulunursa mermer direkler arasında ALLAH rızası için iki rekat namaz kılar. Medine-i Münevvere’de bulunduğu müddet beş vakit namazı Ravza-i Mutahhara’da kılar. Sık sık ziyaret eder, içersi dolmuş ise dışarıda da olur; en az kırk vakit kılmak lazımdır. Bu hususta Peygamber Efendimiz’in müjdesi var. Sekiz gün eder
  Ziyaretlere de gitmeyi ihmal etmez. Mescid-i Kuba, Uhut Şehitleri, Hazret-i Hazma, Kıbleteyn, Hülafa-i Raşid’in Efendilerimizin Mescitleri ve Cennet’ül Bakiye ziyater edilir. Bunu hatırdan çıkarmayacağız ALLAH’tan başka ilah yoktur.
  Mekke-i Mükerreme’ye hareket edileceği gün temizlik yapar, gusleder, ihram niyetiyle iki rekat namaz kılar ve şöyle dua eder:
  (Haccı TEMETTÜ yapmak için)
  “YARABBİ, UMRE YAPMAK İSTİYORUM, SEN BANA KOLAYLAŞTIR, SEN BENDEN KABUL ET”
  Der, ihrama girer. Üzerinde dikişli bir şey bırakmaz. Yalnız iki parça havludan ibarettir. İğne ile veya benzeri bir şey ile tutturmaz. Kemer, çanta ve kol saati alabilir. Kadınların elbisesi ihramdır. Elbise üzerine giydikleri beyaz ihram niyetiyle sünnettir. Telbiyeye başlanır:
  “LEBEYK ALLAHÜMME LEBBEYK, LEBBEYKE LA ŞERİKE LEKE LEBBEYK, İNNEL HAMDE VEL NİĞMETE LEKE VEL MÜLK LA ŞERİKE LEK”
  ÜÇ DEFA OKUNUR. Sonra salavatı şerife ve kısa dua. Sık sık TELBİYE getirilir. İhramla Huzur-u Peygamber’iye ye gelerek veda ziyareti yapılır ve Mekke- Mükerreme’ye hareket edilir.
  Mikat mahalli yakın olduğu için Medine-i Münevvere’de ihrama girmek daha uygun olur. İhram yasaklarına riayet edilir. Ve Mekke-i Mükerreme’ye duhul ettiğinde yerleşir. Tekrar gusleder, yahut abdest alır ve Kabe-i Muazzama’ya Beytullah’a BAB-U SELAM’ dan girer. Beytullah’ı gördüğünde TELBİYE ‘yi keser. TEKBİR ve TEHLİL’e başlar ve dua eder. Buradaki dua müstecaptır. Beytullah’a TEKBİR VE TEHLİL ile yaklaşır.
  TEKBİR:
  ALLAH’U EKBER
  ALLAH’U EKBER
  LA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBER
  ALLAHU EKBER VELİLLAHİL HAMD
  TEHLİL:
  LAİLAHE İLLALLAHU
  VAHDEHU LA ŞERİKELEH LEHÜLMÜLKİ VELEHÜL HAMDÜ
  VE HUVE ALA KÜLLİ ŞEYİN KADİR
  İhramı sağ kol altından sol omuza atar. Sağ omuz çıplak kalır.ve Hacer-i Esved’e yaklaşır. Niyet eder:
  “YARABBİ UMRE TAVAFI YAPMAK İSTİYORUM. SEN BANA KOLAYLAŞTIR, SEN BENDEN KABUL ET” diye.
  Hacer-i Esved’i geriden istiğlam eder:
  “ BİSMİLLAHU ALLAHU EKBER VELİLLAHİL HAMD” diye.
  Beytullah’ı sol tarafına alır ve tavafa başlar.Yedi şavt bir tavaftır. ALLAH’ı zikrederk ve tazarru niyaz ederek:
  “SÜBHANALLAHÜ VELHAMDÜ LİLLAHİ VELA İLAHE İLLALAHÜ VALLAHÜ EKBER VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM”
  okur, Rukni Yemani kadar. (Rukni Yemani Hacer-i Esved’den bir önceki köşe.) İstiğlam eder; “Bismillah Allahü Ekber” diye, Hacer-i Esved’e kadar.
  “RABBENA ATİNA FİDDÜNYA HASENETEN VEFİL AHİRETİ HASENETEN VEGINA AZABENAR, VE ETKILNEL CENNETİ MEAL EBRAR, YA AZİZÜ YA GAFFAR YA RABBEL ALEMİN”
  Der ve tekrar hacer-i Esved hizasına gelir, istiğlam eder, 2. şavta başlar. Yedi şavt tamam olur. Şavtların dördünde biraz çalımlı yürünür, sünnettir. Tavaf bittikten sonra gene Hacer-i Esved istiğlam edilir ve Makam-ı İbrahim’de Beytullah’ın herhangi bir yerinde iki rekat tavaf namazı kılınır, dua edilir.
  Tekrar Hacer-i Esved istiğlam edilir ve Safa tepesine çıkılır. Beytullah’a doğru görecek şekilde durulup niyet edilir:
  “NİYET ETTİM YARABBİ UMRE SAY’INI YAPMAYA, SEN BANA KOLAYLAŞTIR, SEN BENDEN KABUL ET” denir.
  “Bismillahi Allahü Ekber” diye Beytullah’a doğru selam alınıp Merve tepesine yürünür. Tazarru niyaz ve zikrullah ile iki yeşil direk arasında koşulur. Merve’ye varılır. Gene Beytullah selamlanır, Bismillahü Allahü Ekber, diye. Böylece; Safa’dan Merve’ye (1) Merve’den Safa’ya (2), Safa’dan Merve’ye (3) Merve’den Safa’ya (4) Safa’dan Merve’ye (5) Merve’den Safa’ya (6) Safa’dan Merve’ye(7), hitam bulur ve Merve’de dua edilir.
  Zemzeme inilir; bolca, ayakta zemzem içilir.Tıraş olur. İhramdan çıkar. Bu suretle umre hitam bulur. Eğer Kudum tavafı yapacaksa ki afakiler, yani dışardan gelenler için sünnettir ihramlı ikende, ihramdan çıktıktan sonrada olur. Gene tavaf yapmak için niyet edilir, şöyle ki:
  “NİYET ETTİM YARABBİ KUDUM TAVAFI YAPMAYA, SEN BANA KOLAYLAŞTIR, SEN BENDEN KABULET” diye.
  Yedi şavt yapar.Kudum tavafını Haccı İfratla niyet edenler yapar. İki rekat tavaf namazı kılar. Eğer ziyaret tavafının Say’ını bayramdan evvel yapmak isterse Kudüm tavafının arkasından yapar. Vakit namazlarını Beytullah’ta kılar. Şerefe gününe kadar. Çok çok nafile tavaf yapar. En makbul ibadet tavaftır.Her tavaftan sonra mutlaka iki rekat namaz kılar ve yapmış oldukları tavaflarının sevaplarını sevdiklerine bağışlayabilir.
  Arafat’tan bir gün önce tekrar temizlik yapılır, gusledilir. Hac yapmak için bulunduğu yerde ihrama girer ve niyet eder:
  “NİYET ETTİM YARABBİ HAC ETMEYE. SEN BANA KOLAYLAŞTIR, SEN BENDEN KABUL ET.”der. TELBİYEYE başlar. O geceyi Arafat’ta geçirmek üzere çadırına yerleşir. Sünnet olanı o geceyi Mina’da geçirmek ve Arefe günü Arafat’a gitmektir. Amma izdihamdan buna imkan olmuyor. Gecesini ve gündüzünü ibadet ve tatla geçirmeye çalışır. Arefe günü eğere Araft’taki Mescitde öğle öle namazını kılma imkanını bulmuş ise ikindi namazını da hemen arkasından ilave eder, “CEM-İ TAKDİM”. Yok eğer mescitde kılma imkanı bulamadı ise her vakti vaktinde kılar. Gün boyunca LEBBEYK,ZİKİR,TESBİH,TEKBİR,
  TEHLİL VE SALAVATI ŞERİFELERLE tazarru niyazla meşgul olunur.Anne baba ve geçmişteki bütün Müslümanlar için tazarru ve niyazda bulunur, ayakta. Güneş batmadan Vakfe durulur, Arafat’tan ayrılınmaz. Akşam namazı Arafat’ta kılınmaz, Müzdelife’de kılmak için tehir edilir. Müzdelife’ye gelinir. Akşam ve Yatsı namazları “CEM-İ TEHİR” olarak kılınır ve yetmiş adet nohut büyüklüğünde taş toplanır. Çamurlu ise yıkanır ve torbaya konur ve istirahat edilir. Sabah namazından sonra vakfe durulur ve zikrullah yapılır. Hanefi mezhepte Vakfe vaciptir, terk edilirse ceza kurbanı lazım gelir. Mina’ya gelinir. Çadıra eşyalarını bırakır ve büyük şeytana yaklaşır, tane tane “ BİSMİLLAH ALLAHÜ EKBER” diye yedi taş atar, gider kurbanını keser. Başını tıraş ettirir, ihram yasakları üzerinden kalkar. Kurban keserken ihram kirlendi ise çıkarır elbisesini giyer. Temiz ise ihramlı olarak ziyaret tavafını yapar. Niyetini “Hac Tavafı” yahut “Ziyaret Tavafı” diye yapar. Evvelce tarif edildiği gibi, iki rekat tavaf namazı kılar. Eğer evvelce yapmamış ise haccın Say’ının yapar. Mina’ya gelir istirahat eder. Geceleri Mina’da kalmak sünnettir. Ertesi günü öğleden sonra üç şeytan taşlanır. Yedişer taştan yirmibir taş atılır, sağ elin baş ve şehadet parmağı ile. Düşen taşlar alınmaz. Atılmış taş tekrar atılmaz. Taşları attıktan sonra dua edilir. Üçüncü gün gene öğleden sonra yirmibir taşla üç şeytan taşlanır, gün batana kadar. Mina’dan ayrılabilirse geri kalan taşları toprağa gömer. Mekke’ye gelir. Yol hazırlığına başlar.Ayrılacağı gün, vacip olan Veda Tavaf’ını yapar. İki rekat Tavaf namazı kılar. Hüzünlü olarak dua eder:
  “ELVADA EY ALLAH’IN EVİ, ELVADA EY ALLAH’IN KABESİ, ELVADA EY HACER-İ ESVED, ELVADA EY MAKAM- İBRAHİM, ELVADA EY OL ZEMZEM KUYUSU, ELVADA EY MESCİD-İ HAREM”
  Geri geri veda kapısından çıkılır. Bir daha Beytullah’ın dışında hüzünlü bekler, içeri girilmez ve beraber kaldığınız yere avdet edersiniz.
  HACCI KIRAN:
  Umre ve haccı bir ihramda birleştirmektir.Sevabı ecri diğerlerinden üstün olup,cezası iki kattır. Mikatta ihrama girerken niyeti: “Umre ve Hac” diye yapacak. Umreden sonra tıraş olmayıp, ihramlı kalacak, ancak bayram günü kurban kestikten sonra tıraş olup ihramdan çıkacak. İhramın yasaklarına riayet etmek şartıyla zamanda yakınsa Haccı Kıran tavsiye edilir. Hanımıyla gidenlere tavsiye edilmez.
  HACCI İFRAT:

  Yerli halka uygun hac şeklidir. Şerefeye veya Arefe günü hac niyetiyle ihrama girer. Arafat!a gider, Vakfe durur. Diğer vazifeleri aynen yapar. Yalnız kurban hac için gerekmez, mukim olduğu için durumu müsaitse üzerine vacip olan kurbanı keser.
  BEDEL HAC:
  Vekaleten Hac. Nasıl anlaştı ise; Haccı Kıran, Haccı Temettü, veya Haccı İfrat, ona göre yapar. Niyetleri bedel gittiği zatın ismine yapar. Telbiye ve bütün vazifeleri yaparken niyeti onun namına yapar.Çok dikkat gerekli olup,vebalde kalmamalıdır.Vekalet için Hac eden tercih edilir.Menasiki haccı biliyor ise hac etmeyenden de olur. Bir kişi ancak bir kişi için vekalet yapar.
  İHRAM YASAKLARI:
  1. İhramlı iken azasından birine tamamıyla güzel koku sürmek
  2. Saça yağ, kına ve emsali bir şeyler sürmek.
  3. Dikişli elbiseyi tam bir gün giymek.
  4. Tam bir gün başa bir şey örtmek.
  5. Tıraş olmak, herhangi koltuk altı, kasık mahalli, boyun ve ense tıraş etmek.
  6. Tırnak kesmek
  7. Haccın vecibelerinden birini terk etmek.
  8. Ziyaret tavafını abdestsiz yapmak.
  Koyun ve keçi ceza olarak kesilir. Cezası olan bundan yiyemez. Cezalar Mina’da kesilir.
  BÜYÜKBAŞ HAYVANI CEZA
  GEREKTİREN HUSUSLAR:
  Tıraştan evvel cinsi münasebette bulunmak.Cünup olarak tavaf etmek.
  FITIR SADAKASI GEREKTİREN HALLER :
  Uzvun bir kısmına koku sürmek, dikişli bir elbiseyi bir günden az giymek, yerden yeşil ot yolma, ağaç kesmek, av avlamak, avcıya avı göstermek.
  Fazla malumat için hac rehberi bulundurulması ve müsait zamanda okunması tavsiye edilir.
  Sakın Ravza-i Mutahhara ve Beytullah’ta zuhru ahir namazı kılmayasın.
  Memleketinde de gerekmez. Amma o mübarek beldelerde hata yapmayasın.Yapmış olduğun, manevi hata olduğu gibi, mübarek beldeye hakaret ettiğini unutmayasın
  Kimsenin ayıbını araştırmayasın. Bilesin ki, oraya gelen kişiler Allah’ın davetlisidir.
  Gitmeden evvel hacı pilavı diye dejenere edilen bu yönlü enaniyyetten kurtulamayan günah işler. Eğer Allah Rızası için ise fakiri fukarayı topla her zaman yedir ve giydir. Lazım gelen yardımı fakir fukaradan hiçbir zaman kesmeyesin. Allah rızası için. Bu kadar.
  GALİBİ
  “ Durumu Müsait Olanların Hac Üzerine farz Olduğu Gibi, Bu Farizadan İman Mutmain Olur, İmansızın İse Nefretini Artırır.”
  H.GALİP HASAN KUŞÇUOĞLU
  “ Tazarru ve niyazların Kişinin anlayacağı Lisanla olması Rahmet-i İlahi’ye Nail olmaya daha uygundur”
  H.GALİP HASAN KUŞÇUOĞLU  Yazar :tevhit06
  Mesaj: 1+  Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group