İsimler Ansiklopedisi & İsimlerin Mânâları BİR HARF SEÇİN AŞAĞI DOĞRU OKUYUN

A B C Ç D

 

E G F H I

 

İ J K L M

 

N O Ö P R

 

S Ş T Ü

 

V Y Z    

 

DADAŞ : (Tür.) Er. 1. Erkek
kardeş. 2. Delikanlı, babayiğit.DAĞAŞAN : (Tür.) Er. - Dağaşan.DAĞHAN : (Tür.). - Eski Türklerde dağ tanrısı. - İsim olarak kullanılmaz.DAFİ : (Ar.) Er. l. Defeden, gideren. 2. Savan, savuşturan, iten.DAHHAK : (Ar.) Er. - Çok gülen, çok gülücü. - Daha çok lakab olarak kullanılır.DAHİ : (Ar.) Er. - Üstün zeka sahibi.DALAN : (Tür.) Er. 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif.DALAY : (Tür.) Ka. - Deniz.DALAYER : (Tür.) Er. - Deniz adamı.DALDAL : (Tür.) Er. - Kahraman, yiğit-DALGA : (Tür.). 1. Denizin yel esince oynayıp kabarması. 2. Denizde hareketli su
kütlesi. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.DALOKAY : (Tür.) Er. - Çok beğenilen.DALYA : (Tür.) Ka. - Yıldız çiçeği.DAMAN : (Fars.) Er. 1. Etek. 2. Bir dağ silsilesinin eteğinde uzanan bölge.DAMLA : (Tür.) Ka. 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar,
katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç.DANA : (Fars.) Er. 1. Bilen, bilici, bilgin.DANİYAL : (İbr.) Er. - Ben-i İsrail peygamberlerinden biri. "Tanrı benim
yargıcımdır" anlamına gelir. İki tane Daniyal vardır: a) Babillilcre esir olmuş
genç Daniyal, b) Hz. Nuh ile Hz. İbrahim arasında geçen zamanda yaşayan Daniyal.DANİŞ : (Fars.) Er. 1. Bilim, bilgi, ilim. Ehl-i daniş: Bilgi sahipleri.
Daniş-Merd: Bilgili, Tanzimattan önce kadıların yanında stajer olarak çalışan
kimse. - Danişmend: Sultan Melikşah´ın alimlerinden emir Danişmend´in kurmuş
olduğu bir Türk devlet ve sülalesi.DARCAN : (Tür.) Er. 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe.DAREKUTNİ : (Ar.) Er. - Ebu´l-Hasen Ali b. Ömer. Tanınmış muhaddislerdendir
(917-995) yıllan arasında yaşamış 80 yaşında Bağdat´ta vefat etmiştir. Hadis
sahasında kıymetli eserleri vardır.DARGA : (Tür.) Er. - Başkan, lider.DARİMÎ : (Ar.) Er. - Ebu Muhammed b. Abdurrahman. Hadis bilgini. Müslim ve Ebu
İsa hadislerini Darimi´den aldıklarını söylerler. En meşhur eseri
Camiu´s-Sahih´dir.DAVUD : (İbr.) Er. Kendisine kitap olarak Zebur´un gönderildiği büyük
peygamberlerden biri. Kur´an-ı Kerim´de 16 yerde ismi geçer. - Türk dil kuralına
göre "d/t" olarak kullanılır.DAİM : (Ar.) Er. - Devamlı sürekli, her zaman.DEDE : (Tür.). 1. Ana ve babanın babası. 2. Ced, ata. 3. Çok yaşlı kimse. 4.
Mevlevilikte çile doldurmuş, dervişlik gayesine erişmiş ve dergahta hücre sahibi
olmuş kimse. 5. Bektaşilerde şeyh, baba. - Örfte isim olarak kullanılırken, daha
çok lakap olarak kullaDEĞER : (Tür.). 1. Bir şeyin tam karşılığı, kıymet, baha. 2. Layık. 3. Bir şeyin
sahip olduğu yüksek vasıf. 4. Ehliyet, kabiliyet. 5. Kadir, itibar. - Erkek ve
kadın adı olarak kullanılır.DEFNE : (Yun.) Ka. - Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri
parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç.DEFİNE : (Ar.) Ka. 1. Yere gömülmüş, kıymetli eşya. 2. Kıymet ve değeri olan
kimse veya mal.DEHNA : (Ar.). - Kızıl. Kumun rengi dolayısıyla Arabistan´da ıssız iller adıyla
anılan bir çölün adı. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.DEHRİ : (Ar.). - Dünyanın sonsuzluğuna inanıp öteki dünyayı inkar eden, ruhun da
cesetle birlikte öldüğüne inanan. Materyalist. İsim olarak kullanılmaz.DELAL : (Ar.). - İnsana hoş, sevimli görünen hal, naz, işve. -Erkek ve kadın adı
olarak kullanılır.DELFİN : (Yun.). - Yunus balığı. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.DELİSTAN : (Tür.) Ka. - İlkbaharda birdenbire kabarmış bahçe. Gelişmiş, içinde
her türden bitki bulunan, karışık bahçe.DEMET : (Tür.) Ka. 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin.
3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne.DEMREN : (Tür.) Er. - Okun ucuna geçirilen demir ya da kemik parçası.DEMİR : (Tür.) Er. - Dayanıklı ve kullanış sahası geniş, mavimsi esmer renkli
bir maden.DEMİRAĞ : (Tür.) Er. – Demirden ağ.DEMİRALP : (Tür.) Er. - Demir gibi sağlam ve yiğit.DEMİRAY : (Tür.) Er. - Demir gibi.DEMİREL : (Tür.) Er. - Demir gibi güçlü eli olan.DEMİRER : (Tür.) Er. - Demir gibi güçlü kimse.DEMİRHAN : (Tür.) Er. - Güçlü hükümdar.DEMİRKAN : (Tür.) Er. - Güçlü soydan gelen.DEMİRMAN : (Tür.) Er. - Demir gibi güçlü sağlam kimse.DEMİRÖZ : (Tür.) Er. - Özü demir gibi güçlü olan.DENGİZER : (Tür.) Er. - Denizci.DENİZ : (Tür.) Ka. 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma.DENİZALP : (Tür.) Er. - Yiğit denizci.DENİZER : (Tür.) Er. - Deniz adamı, denizci.DENİZHAN : (Tür.) Er. 1. Denizlerin hakimi, yöneticisi. 2. Eski Türklerde Deniz
tanrısı. - İsim olarak kullanılmaz.DERBEND : (Ar.) Er. - Kapılar kapısı.DEREM : (Fars.). - Para, akçe. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.DEREN : (Tür.) Ka. - Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan.DERKAVA : (Ar.) Er. - Afrika´nın kuzeybatısında, Fas-Cezayir´i içine alan
müslüman tarikatların genel adı.DERKAVİ : (Ar.) Er. - Derkava´ya mensup.DERMAN : (Fars.) Er. 1. İlaç. Çare. 2. Takat, kuvvet, güç.DERSU : (Tür.). - Hepsi, kamilen, baştan başa hep. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.DERVİŞ : (Fars.) Er. 1. Allah için alçakgönüllülüğü ve fukaralığı kabul eden
veya bir tarikata bağlı bulunan kimse. 2. Fakir ve muhtaç kimse. 3. Daha çok
lakap olarak kullanılır.DERYA : (Fars.) Ka. - Deniz, büyük nehir.DERYAB : (Fars.). - Akıllı, anlayışlı. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.DERYACE : (Fars.) Ka. 1. Küçük deniz. 2. Göl.DERYADİL : (Fars.) Ka. - Gönlü geniş, herşeyi hoş gören.DERYANUR : (f.a.i.) Ka. - Nur denizi, deryası.DERİM : (Tür.). - Çadır. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.DESEN : (Fran.) Ka. 1. Renksiz çizim. 2. Kumaş şekli.DESTAN : (Fars.) Ka. 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem´in
babasının lakabı.DESTE : (Fars.) Ka. 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On
yapraklık altın varak defteri.DESTEGÜL : (Fars.) Ka. - Gül demeti, destesi.DEVA : (Ar.). - İlaç. Çare, tedbir. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.DEVAN : (Fars.) Er. 1. Koşan, seğirten, hızlı yürüyen. 2. Koşmak. Süratle, hızla
gitmek.DEVLEDDİN : (Ar.) Er. - Dinin mutluluğu, uğuru, büyüklüğü. - Türk dil kuralı
açısından "d/t" olarak kullanı­lır.DEVLET : (Ar.). - Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi
topluluk. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı
(1530-1577). Mübarek Giray´ın oğlu.DEVLETŞAH : (Fars.) Er. - XV. yy. yetişen en tanınmış İran edebiyatçısı.DEVRAN : (Ar.) Er. 1. Dünya, felek. 2. Zaman. 3. Talih, yazgı.DEVRİM : (Tür.) Er. 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi,
devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp
yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal.DOĞA : (Tür.) Er. - Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime.DOĞAN : (Tür.) Er. - Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan,
yırtıcı bir kuş.DOĞANAY : (Tür.) Er. - Ayın ilk günleri.DOĞANBEY : (Tür.) Er. - Doğan gibi atik ve cesur bey. Doğan bey: Niğbolu
kalesini haçlılara karşı koruyan Osmanlı beyi Yıldırım Bayezid dönemi.DOĞANER : (Tür.) Er. - Güçlü, kuvvetli, yiğit.DOĞANGÜN : (Tür.) Er. - Sabahın ilk ışıklan.DOĞANNUR : (Tür.) Ka. - Nurun doğması.DOĞANTEN : (Tür.) Er. - Şafak vakti.DOĞAY : (Tür.) Er. - Ayın doğması.DOĞU : (Tür.) Er. 1. Doğma bölgesi. 2. Güneşin doğduğu yön, şark.DOĞUHAN : (Tür.) Er. - Doğu ülkesinin hükümdarı, hakimi.DOLUNAY : (Tür.). - Tam yuvarlak halde görünen ay, bedir, bedr-i tam. -Erkek ve
kadın adı olarak kullanılır.DORUK : (Tür.) Er. - Tepe, ağaç tepesindeki körpe filiz.DOYUM : (Tür.) Ka. - Ganimet almış.DUCİHAN : (Fars.) Ka. - İki cihan, dünya ve ahirct.DUDU : (Fars.) Ka. 1. Hanım, küçük kardeş. 2. Papağan, tuti. Bir papağan cinsi.
3. Abla, yaşlı ermeni kadın.DUHA : (Ar.). 1. Kuşluk vakti. 2. Kur´an-ı Kerim´de 93. surenin ismi. -Kız ve
erkek adı olarak kullanılır.DUHTER : (Fars.) Ka. - Kerime, kız.DUMRUL : (Tür.) Er. - Dede Korkut hikayelerinde geçen bir kahramanın adı.DURAK : (Tür.) Er. 1. Yolu taşıyan araçların düzenli olarak durdukları yer. 2.
Durma, dinlenme. 3. Cümle sonuna konulan nokta.DURAN : (Tür.) Er. - Hareketsiz halde bulunan, sabit.DURANAY : (Tür.) Ka. - Ayın en uzun süre gökyüzünde kaldığı zaman.DURCAN : (Tür.) Er. - Canlı kal, ömrün uzun olsun.(Eski Türk adetlerinden olan
bu tür temenni ifade eden isimler ve bu isimlerden bir şeyler beklemek islam´da
kadere rıza anlayışına ters olduğu için yersiz ve mesnedsiz şeylerdir)DURHAL : (Tür.) Er. - Hal üzere kal, olduğun gibi kal(Eski Türk adetlerinden
olan bu tür temenni ifade eden isimler ve bu isimlerden bir şeyler beklemek
islam´da kadere rıza anlayışına ters olduğu için yersiz ve mesnedsiz şeylerdir)DURKAYA : (Tür.) Er. - Çocukları devamlı ölen ailelerin yeni doğan çocuklarına
verdikleri isim.(Eski Türk adetlerinden olan bu tür temenni ifade eden isimler
ve bu isimlerden bir şeyler beklemek islam´da kadere rıza anlayışına ters olduğu
için yersiz ve mesnedsizDURNA : (Tür.) Er. - Bir cins kuş. Turna.DURSALİHA : (t.a.i.) Ka. - Erkek çocuğu olmayan ailelerin en son doğan kız
çocuklarına verdikleri ad.(Eski Türk adetlerinden olan bu tür temenni ifade eden
isimler ve bu isimlerden bir şeyler beklemek islam´da kadere rıza anlayışına
ters olduğu için yersiz ve mesnedDURSUN : (Tür.) Er. - Çocukları devamlı ölen ailelerin yeni doğan çocuklarına
verdikleri ad. (Eski Türk adetlerinden olan bu tür temenni ifade eden isimler ve
bu isimlerden bir şeyler beklemek islam´da kadere rıza anlayışına ters olduğu
için yersiz ve mesnedsiz şDURSUNALİ : (t.a.i.) Er. - Kız çocuğu olmayan ailelerin en son doğan erkek
çocuklarına verdikleri isim.(Eski Türk adetlerinden olan bu tür temenni ifade
eden isimler ve bu isimlerden bir şeyler beklemek islam´da kadere rıza
anlayışına ters olduğu için yersiz ve mesnDURU : (Tür.) Ka. - Saf, berrak.DURUALP : (Tür.) Er. - Özü temiz yiğit.DURUGÜL : (Tür.) Ka. - Temiz, saf gül.DURUL : (Tür.) Er. 1. Berrak, saf duruma gel. 2. Dibe çöken şey, tortu.DURUSAN : (Tür.) Er. - Temiz olarak tanınmış kimse.DUYGU : (Tür.) Ka. 1. His. 2. Duyulan, işitilen, hissedilen şey.DUYSAL : (Tür.) Ka. - Duymakla, hissetmekle ilgili olan.DİBA : (Fars.) Ka. 1. Alacalı ipek kumaş. 2. Atlas.DİBACE : (Fars.) Ka. 1. Kitabın başlangıç kısmı, önsöz. 2. Kitapların süslü
sayfaları.DÜCANE : (Ar.) Er. - sahabe-i kiramdan önemli bir şahsiyetin adı.DİCLE : (Tür.). - Yakındoğu´nun Türkiye´den doğan ve Mezopotamya´dan Basra
Körfezine dökülen nehirlerden biri. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.DİCLEHAN : (Tür.) Er. - Dicle´nin hükümdarı.DİDAR : (Fars.) Ka. 1. Yüz, çehre. 2. Görme, görüşme. 3. Görüş kuvveti. 4. Açık
meydanda.DİDE : (Fars.) Ka. 1. Göz. 2. Gözcü. 3. Gözbebeği. 4. Gözucu.DİDEM : (Fars.) Ka. - Gözüm.DÜDEN : (Tür.). 1. Yer altında akan suların kireçli tabakaları eriterek meydana
getirdikleri tabii kuyu. 2. Bataklık, girdap. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.DİHYE : (Ar.) Er. - Dihye b. Halife. Kelbi kavmine ait, Hz. Rasûlullah
(s.a.s)´ın ticaret ortağı. Hoş tavırlı, kibar, zengin bir tacir. Cebrail
(a.s.)´in bazen Dihyetü´l-Kelbi suretinde vahiy getirdiği rivayet olunur.DİKÇAM : (Tür.) Er. - Çam gibi uzun. Metanetli.DİKMEN : (Tür.) Er. 1. Koni biçiminde sivri tepe. 2. Dağların en yüksek yeri. 3.
Yayla.DİLAN : (Fars.). - Gönüller, yürekler. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.DİLARA : (Fars.) Ka. 1. Gönül alan, gönül kapan, gönül okşayan, gönlü
dinlendiren. 2. Bugün elde örneği olmayan eski Türk mürekkep makamlarından biri.DİLAVER : (Fars.) Er. - Yiğit, yürekli.DİLAVİZ : (Fars.) Ka - Gönlün takıldığı, gönüle takılan.DİLAY : (Fars.) Ka. - Gönlü aydınlatan ay.DİLAZAD : (Fars.) Er. - Gönlü bir şeyle ilgili olmayan, gönlü rahat. Özgür.DİLBAZ : (Fars.) Ka. 1. Gönül eğlendiren. 2. Güzel söz söyleyen. 3. Yüze hoş
görünen.DİLBER : (Fars.) Ka. - Gönül alıp götüren, güzel.DİLBERAN : (Fars.) Ka. - Dilberler, güzeller.DİLBESTE : (Fars.) Ka. - Gönül bağlamış, aşık.DİLDAR : (Fars.) Ka. 1. Birinin gönlünü almış, sevgili. 2. Abdülbaki Dede´nin
terkib ettiği 7 makamdan biri.DİLDEREN : (Fars.) Ka. - Sevgi toplayan, gönül alan, beğenilen.DİLEFRUZ : (Fars.) Ka. - Gönül aydınlatan.DİLEK : (Tür.) Ka. 1. Dilenen şey, arzu, istek. 2. İsteme, arzu etme, dileme.DİLEM : (Fars.) Ka. - Gönül ilacı.DİLERCAN : (Fars.) Er. - Dilekte, istekte bulunan.DİLFERAH : (Fars.) Ka. - Gönlü ferah, sevinçli.DİLFEZA : (Fars.) Ka. - Gönlü genişleten, gönlü artıran.DÜLFİN : (Ar.) Ka. - Arap astronomları tarafından Delphinus yıldız kümesine
verilen isim.DİLFÜRUZ : (Fars.) Ka. - Gönüle ferahlık veren, sevindiren.DİLGE : (Tür.). - Güzel konuşan kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.DİLHAN : (Fars.) Er. - Gönülden söyleyen, içten konuşan.DİLHUN : (Fars.) Er. - İçi kan ağlayan.DİLKESTE : (Fars.) Ka. - Gönül çekici.DİLMEN : (Fars.) Ka. 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen.DİLNUR : (Fars.) Ka. - Gönlü nurlu.DİLRAH : (Fars.) Ka. - Gönül yolu.DİLRUBA : (Fars.) Ka. 1. Gönül kapan, gönül alan. 2. Tahminen 2 asırlık bir
makam.DİLSAFA : (Fars.) Er. - Gönlü şen, rahat, dertsiz.DİLSAZ : (Fars.) Er. - Gönül yapan.DİLSUZ : (Fars.) Ka. - Gönül yakan, yürek yakıcı.DİLŞAD : (Fars.) Ka. - Gönlü hoş, sevilmiş.DİLŞAH : (Fars.) Er. - Gönül hükümdarı, şahı.DİLŞÜKUFE : (Fars.) Ka. - Gönül çiçeği.DİNÇ : (Tür.) Er. - Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı.DİNÇAY : (Tür.) Er. - Kuvvetli ay.DİNÇER : (Tür.) Er. - Kuvvetli kimse, genç, erkek, yiğit.DİNDAR : (f.a.i.) Er. - Allah´a inanmış, bağlanmış olan kimse.DÜNDAR : (Fars.) Er. 1. Eski Fars hükümdarı. 2. Arkayı gözeten, koruyan asker.DİRAHŞAN : (Fars.) Ka. - Parlak, parlayan.DİRAYET : (Ar.). - Zeka, bilgi, kavrayış. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.DÜRDANE : (Fars.) Ka. 1. İnci tanesi. 2. Sevgili, kıymetli.DÜREFŞAN : (Fars.) Ka. 1. İnci serpen. 2. İnci gibi söz söyleyen ağız.DİREM : (Fars.) Er. 1. Akça, para. 2. Gümüş para.DİRENÇ : (Tür.) Er. - Karşı koyan kuvvet, mukavemet.DÜRNUR : (Fars.) Ka. - İnci ışığı.DÜRRE : (Ar.) Ka. - İnci tanesi.DİRSEHAN : (Tür.) - Dede Korkut hikayelerinde, çocuğu olmadığı için hor görülen
sonra da Boğaç Han adında yiğit bir oğula sahip olan kahramanın adı.DÜRVEŞ : (Fars.) Ka. - İnci gibi.DİRİCAN : (Tür.) Er. - Güçlü, canlı kimse.DİRİĞ : (Fars.) Er. - Esirgeme, acıma.DÜRÜST : (Fars.) Er. 1. Doğru, düzgün, sağlam. 2. Bütün, tam.DÜRİYYE : (Ar.) Ka. 1. İnci gibi parlayan, parlak. 2. Parıltılı yıldız.DİZDAR : (Fars.) Er. - Kale muhafızı.DÜZEY : (Tür.). - Seviye karşılığı olarak uydurulmuş olmayan. - Erkek ve kadın
adı olarak kullanılır.DÜZGÜN : (Tür.). 1. Girintisi, çıkıntısı, pürüzü olmayan. 2. Düzeltilmiş,
tesviye edilmiş. 3. İyi düzen verilmiş. 4. İntizamlı, nizamlı. 5. Yolunda,
rayında. 6. Kadınların yüzlerine sürdükleri beyaz veya kırmızı boya. - Erkek ve
kadın adı olarak kullanılır.DÖNDÜ : (Tür.) Ka. 1. Henüz evlenmemiş kız. 2. Örfte devamlı erkek çocuğu olan
ailenin son doğan çocuğu kız olursa döndü adını koyarlardı.DÖNE : (Tür.) Ka. - Karşı ziyarette bulunma.