İsimler Ansiklopedisi & İsimlerin Mânâları BİR HARF SEÇİN AŞAĞI DOĞRU OKUYUN

A B C Ç D

 

E G F H I

 

İ J K L M

 

N O Ö P R

 

S Ş T Ü

 

V Y Z    

 

ÇAĞA : (Tür.). - Çocuk.ÇAĞAÇAR : (Tür.) Er. - Çağ açacak kimse.ÇAĞAKAN : (Tür.) Er. - Çağı yakalayan, çağdaş.ÇAĞAN : (Tür.) Er. - Bayram, şenlik.ÇAĞANAK : (Tür.) Er. - Körfez, liman.ÇAĞAR : (Tür.) Er. 1. Bayram. 2. Kalın ve kuvvetli deve kösteği. 3. Doğan kuşu.ÇAĞATAY : (Tür.) Er. 1. Yavru at, tay. 2. Doğu Türklerine, lehçelerine
dayanılarak verilan ad. - Çağatay Han: Cengiz Han´ın 2. oğlu Çağatay.
Müslümanlara ve dinin emirlerine karşı politika uygulamakta ve Moğol yasasını
tatbik etmekteydi. Gusl abdestini yasaklamıştÇAĞILI : (Tür.). 1. Çağla ilgili. 2. Çakıl. 3. Çağla. - Erkek ve kadın adı
olarak kullanılır.ÇAĞIN : (Tür.). - Yıldırım, şimşek. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ÇAĞKAR : (Tür.) Er. - Canlı, dinamik, çalışkan.ÇAĞLA : (Tür.) Ka. - Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz
yeşilken yenen hali.ÇAĞLAR : (Tür.). - Çağlayan, şelale - Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır.ÇAĞMAN : (Tür.) Er. - Çağın insanı.ÇAĞNUR : (Tür.) Er. - Çağın nuru, zamanın nuru. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.ÇAĞRI : (Tür.) Er. 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (990-1060).
Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman
olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır.ÇAKA BEY : (Tür.) Er. - Oğuzların Çavuldur boyundan olan Türk beyi. XI. yy. ilk
yarısında İzmir bölgesinin hakimi oldu.ÇAKAR : (Tür.) Er. - Parıldayan, ışık veren.ÇAKIR : (Tür.). - Mavimsi, mavi renkli, gri benekli gözleri olan kişi. -Erkek ve
kadın adı olarak kullanılır.ÇAKMAN : (Tür.) Er. 1. Amacına erişen, ulaşan kimse. 2. Süt mavisi.ÇAKMUR : (Tür.) Er. 1. Yarı uykulu bakış. 2. Sert taş. 3. Pinti.ÇALAP : (Tür.). 1. Tanrı. 2. Ateş. -İsim olarak kullanılmaz.ÇALAPKULU : (Tür.) Er. - Tanrı kulu- Abdullah.ÇALAPÖVER : (Tür.) Er. - Tanrı´nın övgüsüne mazhar olmuş kişi.ÇALGAN : (Tür.) Er. - Yatağı taşlık olan ve gürültüyle akan su.ÇALKIN : (Tür.) Er. - Alev.ÇAPAN : (Tür.) Er. - Tatar, ulak, postacı.ÇAVAŞ : (Tür.) Er. 1. Güneş. Güneşli yer. 2. Güney.ÇAVLAN : (Tür.). - Büyük çağlayan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ÇAVLI : (Tür.). - Ava alıştırılmamış doğan. Çavlı Çandar: (Öl. 1146). Selçuklu
emiri. Sultan Mesud döneminde yararlı işler yaptı.ÇAYKARA : (Tür.). - Küçük akarsu, yazın kuruyan küçük akarsu. - Erkek ve kadın
adı olarak kullanılır.ÇELEBİ : (s.) Er. 1. Efendi, nazik ve kibar. 2. Şehir terbiyesi almış okuryazar
kimse. 3. Osmanlı devletinin ilk devirlerinde şehzadelere verilen unvan. Musa
Çelebi, Süleyman Çelebi. - Mevlevi tarikatının başı bu adla anılırdı. Mevlana
veya Hacı Bektaş soyundan olÇELEN : (Tür.) Er. 1. Yakışıklı delikanlı. 2. Tepelerin kar tutmayan kuytu yeri.
3. Açıkgöz, becerikli, kurnaz. 4. Evlerin dışında bulunan saçak.ÇELGİN : (Tür.) Ka. - Yaralanarak kaçan av hayvanı.ÇELİK : (Tür.) Er. 1. Su verilip sertleştirilen demir. 2. Çok güçlü kuvvetli. 3.
Kısa kesilmiş dal.ÇELİKEL : (Tür.) Er. - Çelik gibi güçlü el.ÇELİKER : (Tür.) Er. - Çelik gibi güçlü kimse.ÇELİKHAN : (Tür.) Er. - Güçlü hakan, yönetici.ÇELİKKAN : (Tür.) Er. - Güçlü soydan gelen kimse.ÇELİKYAY : (Tür.) Er. - Güçlü, kuvvetli.ÇEMAN : (Fars.) Ka. 1. Salına salına yürüyen. 2. Nazlı sevgili.ÇEMENZAR : (Fars.) Ka. - Otlak. Çimenlik.ÇERAĞ : (Fars.) Er. 1. Yağ kandili, lamba, mum. 2. Atın şaha kalkması. 3. Çırak
edilme. 4. Bir memuriyete ve ihsana nail olan. 5. Vazifesinden emekli edilen.ÇERME : (Tür.) Er. 1. Çay kıyılarında sulu ve yeşil yer. 2. Akarsuların
topraktan çıkan sızıntısı. 3. Kaynak.ÇERİ : (Tür.). - Asker, savaşçı.ÇETİN : (Tür.) Er. 1. Sert, işlenmesi, elde edilmesi, çözümü zor, sarp, müşkil.
2. İnatçı, azimli, şedid.ÇEVRİM : (Tür.) Er. 1. Sınır. 2. Girdap. 3. Sürekli ve düzenli değişme.ÇEVİK : (s.) Er. - Çabuk davranan, hızlı ve hareketli.ÇEŞMAN : (Fars.). - Gözler. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ÇEŞMİAHU : (Fars.) Ka. - Ahu gözlü kadın, ceylan gözlü güzel.ÇEŞMİNAZ : (Fars) Ka. 1. Süzerek bakma, bakış. 2. Nazlı nazlı bakan göz. 3.
Güzel gözlü sevgili.ÇEŞPAN : (Fars.). - Layık, uygun, münasip, yakışır. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.ÇIDAM : (Tür.) Er. - Sabır, tahammül.ÇINAR : (Fars.) Er. - Çınar ağacı.ÇINAY : (Fars.) Ka. - Soylu ay, ayın en parlak zamanı.ÇIRAĞ : (Fars.). - Meşale, ışık, kandil (bkz. Çerağ). - Erkek ve kadın adı
olarak kullanılır.ÇOĞA : (Tür.) Er. - Çocuk, yavru.ÇOĞAN : (Tür.) Er. - Kökü ve dalları sabun gibi köpüren bitki, çöven.ÇOĞAŞ : (Tür.) Er. - Güneş.ÇOĞUN : (Tür.). - Çok defa, ekseriya.ÇOKAY : (Tür.) Er. 1. Köy zengini, çiftlik sahibi. 2. Eşkıya.ÇOKMAN : (Tür.) Er. - Topuz, gürz.ÇOLPAN : (Tür.) Ka. 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre,
venüsÇİÇEK : (Tür.) Ka. 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz
renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz.
Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü,
kükürt çiçeği.ÇİĞDEM : (Tür.) Ka. - Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek
açan kır bitkisi, mahmur çiçeği.ÇİLAY : (Tür.) Ka. - Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler.ÇİLE : (Fars.), l. Zevk ve sefadan el çekerek kuytu bir yerde yapılan 40 günlük
ibadet. 2. Eziyet, sıkıntı. 3. İbrişim, yün vs. demeti. - Erkek ve kadın adı
olarak kullanılır.ÇİLTAY : (Tür.) Er. - Üzerinde benekler bulunan tay.ÇİNEL : (Tür.). - Doğru, dürüst, namuslu kimse. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.ÇİNTAR : (Tür.) Er. - Sabah vakti.ÇİNTAY : (Tür.) Er. - Soylu at.ÇİNUÇİN : (Tür.) Er. - Üstün, galip, zafer kazanmış.ÇİRAY : (Fars.). 1. Yüz çizgileri, yüz güzelliği. 2. Beniz, yüz. 3. İnsan resmi.
- Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ÇİRE : (Fars.). 1. Maharetli, becerikli. 2. Kahraman, yiğit. - Erkek ve kadın
adı olarak kullanılır.ÇİTRA : (Fars.) Er. - Afganistan´da bir kabile. Büyük ekseriyetle ari ırktan
olup narin yapılı, güzel gözlü ve gür saçlı, hoş ve cazip tavırlı olmalarına
rağmen haşin, sert yapılı ve gaddar olarak bilinmektedirler.