İsimler Ansiklopedisi & İsimlerin Mânâları BİR HARF SEÇİN AŞAĞI DOĞRU OKUYUN

A B C Ç D

 

E G F H I

 

İ J K L M

 

N O Ö P R

 

S Ş T Ü

 

V Y Z    

 Yeni Sayfa 1
ZABİT : (Ar.) Er. 1. Askere
kumanda eden rütbeli asker. 2. Ticaret gemilerinden, geminin hareketini yöneten
idareci. 3. İdare etme gücü olan. (Mecaz): Tuttuğunu koparan, dediğini yaptıran
kimse.ZADE : (Fars.) Er. 1. Evlat, oğul. 2. Dürüst, doğru adam.ZAĞNOS : (Tür.) Er. - Bir tür doğan ´ kuşu.ZAFER : (Ar.) l. Amaca ulaşma, basan. 2. Düşmanı yenme, üstün gelme, utku. Erkek
ve kadın adı olarak kullanılır.ZÂFİR : (Ar.) Er. - Zafer kazanan, üstün gelen.ZÂHİD : (Ar.) Er. - Zühd sahibi, şüpheli şeyleri bile terkederek günahtan kaçan,
Allah korkusuyla dünya nimetlerinden el çeken (kimse) muttaki.ZAHİDE : (Ar.) Ka. - Zühd sahibi, şüpheli şeyleri bile terkederek günahtan
kaçan, Allah korkusuyla dünya nimetlerinden el çeken (kimse) muttaki.ZAHİR : (Ar.) Er. - Parlak, parlak yıldız. Allah´ın isimlerindendir. Kur´an-ı
Kerim´de Hadid suresi 3. ayette geçer.ZAKİR : (Ar.) Er. - Zikreden, ,anan. Allah´ı gerektiği gibi teşbih ve tehmid
eden. Kur´an´ı öğüt verici, gerçek bir zikir olarak gören.ZAMBAK : (Ar.) Ka. - Güzel ve iri çiçekli bir süs bitkisi.ZAMİR : (Ar.) Er. 1. İç, yüz. 2. Yürek, vicdan. 3. Gönülde gizli olan sır. 4.
Adın yerini tutan sözcük.ZARAFET : (Ar.) Ka. - İncelik, güzellik, zariflik.ZARİF : (Ar.) Er. 1. Nazik ve hoş konuşan, ince ve hoş tavırlı olan kimse,
kibar. 2. İnceliği, latifliği ile hoşa giden.ZARİFE : (Ar.) Ka. - (bkz. Zarif).ZATİ : (Ar.) Er. 1. Kendiyle ilgili, kendine ait, özel. 2. Özle ilgili.ZATİNUR : (Ar.) Ka. - Aydınlık, nurlu kişi.ZAİD : (Ar.) Er. - Artan, artıran.ZAİDE : (Ar.) Ka. - (bkz. Zaid).ZAİK : (Ar.) Er. - Tad alan, tadıcı, tadan.ZAİM : (Ar.) Er. 1. Kefil. 2. Prenses, şef.ZAYİÇE : (Fars.) Ka. - Yıldızların belli zamandaki yerlerini gösteren cetvel.ZEBERCET : (Ar.) Ka. - Zümrütten daha açık yeşil olan, zümrüt kadar değerli
olmayan bir süs taşı.ZEBİH : (Ar.) Er. 1. Kesilmiş veya kesilecek kurban. 2. Hz. İsmail ile Hz.
Muhammed´in babası Hz. Abdullah´ın lakabı.ZEHEB : (Ar.) Er. - Altın.ZEHRA : (Ar.) Ka. - Çok beyaz ve parlak yüzlü. Hz. Muhammed´in kızı Hz.
Fatıma´nın lakabı.ZEHRE : (Ar.) Ka. - Çiçek.ZEHREVAN : (Ar.). - Kur´an´daki sure-i Bakara ile Sure-i Al-i İmran. - Erkek ve
kadın adı olarak kullanılır.ZEKAVET : (Ar.) Ka. - Zeka, zekilik.ZEKAİ : (Ar.) Er. - Zekayla ilgili, zekaya ait.ZEKERİYA : (Tür.) Er. - Kur´an-ı Kerim´de ismi geçen peygamberlerden biri.ZEKİ : (Ar.) Er. 1. Zekalı çabuk anlayan ve kavrayan. 2. Zeka belirten.ZEKİRE : (Ar.) Ka. - Belleği güçlü olan, unutmayan.ZEKİYE : (Ar.) Ka. - Anlayışlı, kavrayışlı, zeka sahibi.ZELİHA : (Ar.) Ka. - (bkz. Züleyha).ZEMHERİR : (Ar.) - Gündönümünden sonraki şiddetli soğuklar, kara kış. (22.
Aralık´tan 31 Ocak´a kadar). - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ZEMİN : (Fars.) Er. 1. Yer, yeryüzü. 2. Temel, dayanak. Konu, tema.ZEMZEM : (Ar.) - Ka´be çevresindeki ünlü kuyu ve bu kuyunun müslümanlarca kutsal
sayılan suyu. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ZENAN : (Fars.) Ka. 1. Kadınlar.ZENNİŞAN : (f.a.i.) Ka. - Ünlü, tanınmış kadın.ZERAK : (Ar.) - Mavi, gök renkli. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ZERARE : (Fars.) - Saçıntı, saçılan şey. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ZEREFŞAN : (Fars.) Ka. 1. Altın saçan, altın saçıcı. 2. Altın kakmalı. 3. Bir
lale türü.ZEREN : (Tür.) - Anlayışlı, kavrayışlı, zeki. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.ZERGUN : (Fars.) Ka. - Altın renkli, altın gibi san olan.ZERGÜL : (Fars.) Ka. - Altın gibi.ZERKA : (Ar.). 1. Gök gözlü. 2. Gök mavisi. 3. Mavi. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.ZERNİGAR : (Fars.) Ka. - Altınla işlenmiş, yaldızlı.ZERNİŞAN : (Fars.) Ka. - Kılıç gibi şeylerin üzerine kakma altınla yapılan
işleme, süs.ZERR : (Ar.) Er. - Karınca yumurtası. Ebu Zerr: Ashab-ı Kiram´da zühd ve takvaca
meşhur bir zat.ZERRİN : (Fars.) Ka. 1. Altından mamul. 2. Altın renginde sarı. 3. Parlak. 4.
Güzel kokulu bir cins çiçek. 5. Fulya.ZERTAR : (Fars.) Ka. 1. Altın tel, sırma. 2.Güneş ışını.ZERVER : (Fars.) - Altın yaldızlı olan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ZERİA : (Ar.) Ka. - Vesile, bahane, fırsat.ZERİN : (Fars.) - Altından olan, altın gibi parlak olan, san olan. - Erkek ve
kadın adı olarak kullanılır.ZERİŞTE : (Fars.) 1. Altın tel, sırma. 2. San. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.ZEVAHİR : (Ar.) 1. Parlak yıldızlar. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ZEVAL : (Ar.) Er. 1.Yerinden ayrılıp, gitme. 2. Zail olma, sona erme. 3. Güneşin
başucunda bulunma zamanı.ZEVKAN : (Ar.) 1. Zevk bakımından, zevkçe. 2. Zevk yoluyla. - Erkek ve kadın adı
olarak kullanılır.ZEVRA : (Ar.) 1. Dicle nehri. 2. Bağdat şehri. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.ZEVRAK : (Ar.). 1. Kayık, sandal. 2. Mekke´de yapılan zemzem şişesi. 3. Çiçek
testisi, kadehi. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ZEVVAK : (Ar.) Er. 1. Bir şeyi çok fazla tadan. 2. Bir şeyi çok fazla deneyen.
3. Bir şeyin çok fazla farkına varan.ZEYCAN : (Fars.) Er. - Candan, cana yakın.ZEYNEB : (Ar.) Ka. - Değerli taşlar, mücevherler. Zeyneb binti Cahş:
Peygamberimiz (s.a.s)´ in hanımlarından.ZEYNEDDİN : (Ar.) Er. - Dinin zineti, süsü.ZEYNEL : (Tür.) Er. - Zeynelabidin adından kısalmış ad.ZEYNELABİDİN : (Ar.) Er. İbadet edenlerin süsü.ZEYNULLAH : (Ar.) Er. - Allah´ın süsü.ZEYNİ : (Ar.) Er. - Süsle, bezekle ilgili.ZEYREK : (Tür.) Er. 1. İlgi çekici. 2. Eli uz, usta. 3. Akıllı, zeki.ZEYYAL : (Ar.) Ka. - Uzun etekli.ZEYYAN : (Ar.) Ka. - Süsler, pırıltılar.ZEYYAT : (Ar.) Er. - Zeytinyağı, zeytinyağı yapan kimse.ZOBU : (Tür.) Er. 1. İri yarı, kadın, kaba. 2. Delikanlı. 3. Zor, sıkıntılı. 4.
Eski vezir konaklarındaki hizmetlilere verilen ad.ZORAL : (Tür.) Er. - Zor al.ZORLU : (Tür.) Er. 1. Güzel, çok güzel, iyi. 2. Yakışıklı. 3. Güçlü,
dayanıklı.4. Sert, keskin. 5. Yürekli, cesur. 6. Girgin, girişken.ZUHAL : (Ar.) Ka. - Güneşe uzaklık bakımından altıncı durumda olan gezegen,
satürn.ZUHUR : (Ar.) Görünme, meydana çıkma, baş gösterme. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.ZUHURİ : (Ar.) Er. - Orta oyununda komik rolünü yapan kimse.ZİBA : (Fars.) Ka. 1. Süslü, güzel. 2. Yakışıklı.ZİBARU : (Fars.) Ka. - Güzel yüzlü, dilber.ZÜBEYDE : (Ar.) Ka. - Öz, asıl, cevher.ZÜBEYR : (Ar.) Er. - Yazılı, küçük şey.ZİCAN : (Fars.) Ka. 1. Canlı, canayakın, candan.ZÜHDİYE : (Ar.) Ka. - Her türlü zevke karşı koyarak kendini ibadete veren.ZÜHEYR : (Ar.) Er. 1.Küçük çiçek, çiçekcik. 2. Banet Suad kasidesinin sahibi
olan Ka´b´ın kendisi gibi şair olan babası.ZİHNİ : (Ar.) Er. - Zihinle, akılla ilgili.ZÜHRE : (Ar.) Ka. - Çoban yıldızı, venüs.ZİKRA : (Ar.) 1. Anma, hatırlama. 2. İbret, örnek. 3. Öğüt. - Erkek ve kadın adı
olarak kullanılır.ZİKRİ : (Ar.) Er. - Anma ile ilgili.ZÜLAL : (Ar.) Ka. 1. Hafif, saf ve tatlı su.ZÜLEYHA : (Ar.) Ka. - Hz. Yusuf un hanımı, güzelliğiyle ünlenmiştir.ZÜLFiKÂR : (Ar.) Er. 1. Hz. Peygamberin Hz. Ali´ye hediye ettiği çatal ağızlı
kılıç. 2. İki parçalı.ZÜLFİ : (Ar.) Er. Kılıcın kabzasına iliştirilen süs.ZÜLFİBAR : (Fars.) Ka. - Dağılmış, saçılmış saç.ZÜLFİYAR : (Fars.) Ka. - Sevgilinin zülüflü saçı.ZÜLFİZAR : (Fars.) Ka. - Ağlayan, inleyen saç.ZÜLKARNEYN : (Ar.) Er. 1. İki boynuzlu anlamında. 2. Kur´an-ı Kerim´de adı geçen
şahıs. 3. Büyük İskender.ZÜMER : (Ar.) Er. 1. Zümreler, gruplar. 2. Kur´an-ı Kerim´in 39. süresi.ZÜMRA : (Ar.) Ka. 1. Güzel, iyi ahlaklı. 2. Cesur, yiğit, yürekli. 3. Zeki,
bilgili kadın.ZÜMRÜT : (Ar.) Ka. - Parlak yeşil renkli kıymetli taş.ZİNDE : (Fars.) 1. Diri, yaşayan, canlı. 2. Dinç, sağlam, güçlü kuvvetli. -Erkek
ve kadın adı olarak kullanılır.ZİNET : (Ar.) Ka. - Süs, bezek.ZİNNUR : (Ar.) Er. - Nurlu, ışıklı, aydınlık.ZİNNUREYN : (Ar.) Er. - İki nur sahibi. Hz. Osman´a Hz. Muhammed (s.a.s)´in iki
kızıyla evlendiği için bu ad verilmiştir.ZÜRARE : (Ar.) Ka. - Saçıntı, saçılan şey.ZİRVE : (Ar.) - Doruk, bir şeyin en yüksek noktası, tepesi. - Erkek ve kadın adı
olarak kullanılır.ZİVEKAR : (Ar.) Er. - Vekarlı. Vakar dolu. Vakar sahibi.ZİVER : (Fars.) - Süs, bezek. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ZİYA : (Ar.) Er. - Aydınlık, parlaklık, nur, ışık.ZİYAD : (Tür.) Er. - Fazlalık, çokluk. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak
kullanılır. Ziyat.ZİYAEDDİN : (Ar.) Er. - Dinin ışığı, aydınlığı.ZİYNETİ : (Ar.) Ka. - Süsle, bezekle ilgiliZİŞAN : (Ar.) 1. Şanlı, sereni. 2. Canlı. 3. Bir tür lale. - Erkek ve kadın adı
olarak kullanılır.