İsimler Ansiklopedisi & İsimlerin Mânâları BİR HARF SEÇİN AŞAĞI DOĞRU OKUYUN

A B C Ç D

 

E G F H I

 

İ J K L M

 

N O Ö P R

 

S Ş T Ü

 

V Y Z    

 Yeni Sayfa 1
AHŞİBAY : (Tür.) Er. - İyi
tanınan, saygın kimse.YABAN : (Fars.) Er. 1. Yabancı. 2. Issız kır, ova, çöl, sahra. 3. Dışarı, başka
ülke, gurbet. 4. Ekin tarlası.YABAN GÜLÜ : (Fars.) Ka. 1. Kır gülü. Bozkır çiçeği. 2. Kuşburnu.YABAR : (Tür.) Er. - Güzel koku, misk.YABENDE : (Fars.) - Bulucu, bulan. Keşfeden. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.YABGU : (Tür.) Er. - Eski Türk devletlerinde "hükümdar" anlamında kullanılan bir
unvan.YAĞAN : (Tür.). - Yağmur, kar. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.YADE : (Fars.) Ka. - Hatıra.YAĞIN : (Tür.) Er. 1. Yağmur. 2. Düşman yağı. 3. Yiğit. 4. Arka, sırt.YAĞIZ : (Tür.) Er. 1. Esmer. 2. Doru. 3. Yiğit. 4. Bakımlı hayvan.YAĞIZALP : (Tür.) Er. - Esmer, güçlü yiğit.YAĞIZBAY : (Tür.) Er. - Esmer kimse.YAĞIZER : (Tür.) Er. - Esmer kimse.YAĞIZHAN : (Tür.) Er. 1. Esmer hükümdar. 2. Yeğni, katı, cesur han.YAĞIZKAN : (Tür.) Er. - Asil, soylu kan.YAĞIZKURT : (Tür.) Er. - Esmer, güçlü, kuvvetli kimse.YAĞIZTEKİN : (Tür.) Er. - Esmer, güçlü, erkek.YAĞMUR : (Tür.) Ka. - Gökten damlalar halinde düşen su.YAĞMURCA : (Tür.) Er. - Bir tür geyik. Dağ keçisi.YADİGAR : (Fars.) - Bir kimseyi ya da bir olayı anımsatan kimse. Bırakılan anı.
- Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.YAFES : (Ar.) Er. - Hz. Nuh (a.s.)´un üçüncü oğlu. Tufandan sonra Hazar
denizinin kuzeyine yerleşmiştir. Türk soyunun atası olduğu söylenir.YAHYA : (İbr.) Er. - ´Allah lütufkardır" anlamında. Kur´an-ı Kerim´de 5 yerde
ismi geçen ve Zekeriyya (a.s.)´nın oğlu olan peygamber.YAHŞİ : (Tür.) Er. 1. İyi, güzel, çok güzel. 2. Yiğit, yakışıklı. 3. Toy,
deneyimsiz genç.YAHŞİHAN : (Tür.) Er. - Genç, güzel hükümdar.YAKTIN : (Fars.) Er. - Kabak. Kavun, karvpuz, hıyar gibi toprakta uzanıp,
yetişen bitki.YAKUT : (Ar.) 1. Parlak kırmızı, şeffaf kıymetli taş. 2. Sibirya´nın kuzey
kısmında yaşayan bir Türk kavmi. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.YAKZAN : (Ar.) Er. - Uyanık, gözü açık.YALABUK : (Tür.) Er. 1. Güzel, yakışıklı, sevimli. 2. Parlak, ışıltılı. Şimşek.
3. Çevik, atik, işgüzar. 4. Kavgada üstün gelen.YALAP : (Tür.) Er. 1. Parıltı. 2. İvedi, hızlı, çabuk. 3. San renkli bir kuş. 4.
Şimşek.YALAVAC : (Tür.) Er. - Peygamber, elçi.YALAZ : (Tür.) Er. 1. Alev. 2. Bayrak.YALAZA : (Tür.) - Alev. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.YALAZABEY : (Tür.) Er. - Ateş gibi.YALAZALP : (Tür.) Er. - Alev gibi parlak yiğit.YALAZAN : (Tür.) - Berk, şimşek. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.YALAZAY : (Tür.) - Ayın kırmızı ışıklar açar hali. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.YALÇIN : (Tür.) Er. 1. Sarp. 2. Düz kaygan. 3. Parlak, cilalı.YALÇINER : (Tür.) Er. - Çetin, sert ve yiğit.YALÇUK : (Tür.) Er. 1. Parlak, parlayan. 2. Elçi.YALDIRAK : (Tür.) Er. - Ak, parlak, ışıltılı.YALE : (Fars.) - Sığır boynuzu. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.YALGIN : (Tür.) Er. 1. Serap, ılgın. 2. Alev.YALIM : (Tür.) Er. 1. Alev, ateş. 2. Kılıç, bıçak vb. kesici yüzü. 3. Kaya. Sarp
yer, uçurum. 4. Şimşek. 5. Kuvvet, kudret. 6. Onur, derece. 7. Çalım, gurur.YALIN : (Tür.) 1. Gösterişsiz, sessiz, sade. 2. Alev, ateş. 3. Taş, büyük kaya.
4. Çıplak, örtüsüz. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.YALINAY : (Tür.) - (bkz. Yalın). Ayın en görkemli ve sade görüntüsü. - Erkek ve
kadın adı olarak kullanılır.YALINÇ : (Tür.) Er. - Karışık olmayan, sade, yalın, yapılması ve anlaşılması
kolay olan.YALKI : (Tür.) Er. 1. Yalın, tek. 2. Işın.YALMAN : (Tür.) Er. 1. Kılıç, kama, bıçak, mızrak´ın ağzı veya ucu. 2. Sarp,
dik. Eğik, eğinik.YALTIR : (Tür.) Er. - Parlak, parlayan.YALTIRAK : (Tür.) Er. 1. Işık, parıltı. 2. Kuyruklu yıldız.YALTIRAY : (Tür.) Er. - Ayın ışıltısı.YAMAÇ : (Tür.) Er. 1. Dağın ya da tepenin herhangi bir yanı. Karşı. Yan. 2.
Yakın. 3. Bedel, karşılık.YAMAN : (Tür.) Er. 1. Kötü, korkulan, şiddetli. 2. Cesur, güçlü. 3. İşbilir,
kurnaz, becerikli.YAMANER : (Tür.) Er. - Güçlü, cesur erkek.YAMANÖZ : (Tür.) Er. - Özü güçlü olan.YANAÇ : (Tür.) Er. - Yön, taraf.YANAL : (Tür.) Er. 1. Yanda olan, yana düşen. 2. Alaca, değişik renkli. 3.
Kırmızı pembe. 4. Nehir yatağı.YANAR : (Tür.) Er. 1. Parlayan, parıldayan. 2. Kaplıca. 3. Aralık ve Ocak ayı.YANIK : (Tür.) Er. 1. Yanmış olan, esmer. 2. Duygulu, dokunaklı. 3. Kavruk,
gelişmemiş. 4. Aşık.YANIKER : (Tür.) Er. - Aşık, vurgun kimse.YANKI : (Tür.) - Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses, ses
yansıması. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.YAPINCAK : (Tür.) Ka. - Seyrek taneli, kırmızı bereli bir üzüm türü.YAPRAK : (Tür.) Ka. 1. Bitkilerde ekseriya klorofilli, yeşil renkli, çeşitli
şekil ve yapıda olan soluk almaya yarayan uzantı. 2. Kitap yaprağı, varak.YAREN : (Fars.) Er. - Arkadaş, dost, yakın dost.YARIDİL : (Fars.) - Gönül arkadaşı, sevgili. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.YARKAYA : (Tür.) Er. - Sarp, uçurumlu kaya.YARKIN : (Tür.) - Şimşek, ışık, ışıklı. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.YARLIK : (Tür.) Er. 1. Buyruk, ferman. Yasa, kanun. 2. Yoksul, acınan. 3. Bağış,
lütuf.YARUK : (Tür.) Er. - Işık, aydınlık, parlaklık, parıltı.YASA : (Tür.) Er. - Sevinç memnuniyet, beğenme ve alkış ifade ederYASAN : (Tür.) Er. 1. Tertip, düzen. 2. İmge, belirti. 3. Bir işi yapma isteği,
karar. 4. Öngörü. 5. Baskın.YASAVUL : (Tür.) Er. 1. Koruyucu muhafız. 2. İlhanlılar devrinde ordu
müfettişliği yapan kimse. 3. Jandarma, polis.YASEMİN : (Fars.) Ka. - Zeytingillerden, güzel kokulu ve ekseriya beyaz veya
sarı çiçek açan sarılgan ağaççık (jasminum).YASER : (Ar.) Er. - Bolluk, varlık, zenginlik, varlıklılık.YASUN : (Tür.) Er. 1. Tarz, üslup, töre. 2. Doğa, tabiat.YASİN : (Ar.) Er. - Kur´an-ı Kerim´in 36. suresinin başlangıcı. Asıl manası
bilinmemekle birlikte, "Ey insan, Ey Seyyid" gibi muhtelif anlamlar
çıkarılmıştır.YATMAN : (Tür.) Er. - Boyun eğen, uysal, yumuşak başlı kimse.YATUK : (Tür.) Er. 1. Kanun, santur vb. sazların genel adı. 2. Saklanan
kullanılmayan şey. 3. Tembel.YAVER : (Fars.) Er. - Yardımcı.YAVEŞ : (Tür.) Er. 1. Ağırbaşlı, yumuşak huylu, sakin. 2. Şefkatli, sevecen.YAVUZ : (Tür.) Er. 1. Yaman güçlü, güzel. 2. Sert, şiddetli, çetin, keskin. 3.
Fevkalade, ala, müstesna. 4. Kötü, fena azgın. Yavuz Sultan Selim. Hilafetin
Osmanlılara geçmesini sağlayan dokuzuncu Osmanlı padişahı.YAVUZALP : (Tür.) Er. - Çetin ve mücadeleci yiğit.YAVUZAY : (Tür.) Er. - . Ayın en güzel hali.YAVUZCAN : (Tür.) Er. - Güçlü kişiliği olan, kimse.YAVUZER : (Tür.) Er. - Cesur, güçlü erkek.YAVUZHAN : (Tür.) Er. - Güçlü hükümdar, hakan.YAY : (Tür.) Er. 1. Ok atmaya yarayan, iki ucu arasına kiriş gerilmiş eğri ağaç
ya da metal çubuk. 2. Burç.YAYGIR : (Tür.) Er. - Gökkuşağı.YAYLA : (Tür.) Ka. - Deniz yüzeyinden yüksek, yaz mevsiminde oturulan serin ve
yüksek yerler.YAZGAN : (Tür.) Er. - Yazan, yazar.YAZGI : (Tür.) - Kader, alın yazısı. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.YAZGÜLÜ : (Tür.) Ka. - Yazın açan gül.YAZIR : (Tür.) Er. - Oğuzların, Bozok kolunun Ayhan soyundan gelen bir Türkmen
boyunun adı.YA´KUB : (Ar.) Er. 1. Erkek keklik. 2. İbranice, "Takib eden, izleyen". -Hz.
Yusuf (a.s.)´un babası ve Kur´an-ı Kerim´de ismi geçen 25 peygamberden (Hz.
Ya´kub). Hz. İshak (a.s.)´ın oğlu.YAŞAM : (Tür.) - Doğumdan ölüme kadar geçen süre, hayat. - Erkek ve kadın adı
olarak kullanılır.YAŞAR : (Tür.) - Doğan çocuğun uzun ömürlü olması dileğiyle konulan adlardır. -
Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.YAŞIK : (Tür.) Er. - Işık, parıltı, parlaklık.YAŞIL : (Tür.) Er. 1. Yeşil. 2. Erkek ördek.YAŞIN : (Tür.) 1. Işık, parlaklık. 2. Gizli. 3. Şimşek.YEĞREK : (Tür.) Er. 1. İyilik sever. 2. Güzel. 3. Fazla, çok.YEDİGER : (Tür.) Er. - Büyük ayı takım yıldızı.YEĞİN : (Tür.) Er. 1. Zorlu, katı, şiddetli. 2. Baskın, üstün. Yiğit, güçlü,
çalışkan. 3. Bereketli, bol. 4. İyiliği seven. 5. Yakışıklı, güzel, ince. 6.
Uygun yerinde.YEDİVEREN : (Tür.) Ka. - Yılda her mevsim çiçek açan gül.YEFA : (Ar.) - Yüksek yer. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.YEGAH : (Fars.) Ka. - Türk müziğinin en eski makamlarından bir terkib.YEGAN : (Fars.) Er. - Tekler, birler.YEGANE : (Fars.) Ka. - Biricik, tek.YEHUD : (Ar.) Er. - Yahudi, Hz. Ya´kub´un oğlu Yahuda soyundan gelenler,
İsrailoğulları.YEHUDA : (Ar.) Er. - Hz. Ya´kub´un on iki oğlunun en büyüğü.YEKÇEŞME : (Fars.) Ka. 1. Tek gözlü. 2. (Tür.) Güneş.YEKDANE : (Fars.) Ka. 1. Eşi benzeri olmayan, tek. 2. Bir çeşit gerdanlık.YEKPARE : (Fars.) Ka. - Tek parça, bütün, som.YEKRENG : (Fars.) Ka. 1. Bir renkte olan. 2. Sözünün eri olan. 3. Meşhur bir
çeşit lale.YEKRU : (Fars.) Er. 1. Bir yüzlü, iki yüzlü olmayan. 2. Güvenilir dost.YEKSAN : (Fars.) 1. Düz. 2. Bir, beraber. 3. Her zaman, bir düzeyde. -Erkek ve
kadın adı olarak kullanılır.YEKSER : (Fars.) Er. 1. Yalnız başına. 2. Bir baştan bir başa. 3. Ansızın,
nagehan.YEKTA : (Fars.) Er. 1. Tek, yalnız. 2. Eşsiz, benzersiz.YELAL : (Tür.) Er. - Rüzgar, yel, esinti.YELDÂ : (Fars.) Ka. - Uzun ve siyah şey. Şeb-i yeldaYELDAN : (Tür.) Er. - Hızlı, süratli.YELEN : (Tür.) Er. 1. Arzu, istek. 2. Fırtına.YELER : (Tür.) Er. - Yel gibi hızlı, çabuk kimse.YELESEN : (Tür.) Er. - Yel gibi hızlı, çabuk.YELMEN : (Tür.) Er. - Aceleci, hızlı davranan, canı tez kimse.YELİZ : (Tür.) Ka. - Güzel, havadar, aydınlık.YENAL : (Tür.) Er. - Galip gelmek, zafer kazanmaktan emir.YENAY : (Tür.) - Yeni ay, hilal-i ayça. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.YENBU : (Ar.) - Pınar, çeşme, kaynak. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.YENER : (Tür.) - Üstün gelen, kazanan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.YENGİ : (Tür.) Er. - Zafer, utku, yenme, alt etme.YENİSEY : (Tür.) Er. - Eski SSCB´de 3800 km uzunluğundaki ırmak.YENİSU : (Tür.) - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.YEREL : (Tür.) - Belirli bir yer ile ilgili olan, örf. - Erkek ve kadın adı
olarak kullanılır.YERGİN : (Tür.) Er. - Hüzünlü, tasalı, kaygılı.YERHUM : (Ar.) Er. - Erkek kartal.YERSEL : (Tür.) - Yere ait, yerle ilgili. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.YERTAN : (Tür.) Er. - Güneşin ilk ışıklan.YESAR : (Ar.) Er. 1. Varlık, zenginlik. 2. Sol, sol tarafı.YESARET : (Ar.) Ka. 1. Kolaylık. 2. Zenginlik.YESÂRİ : (Ar.) Er. 1. Sol, solla ilgili, sol tarafa ait. 2. Zenginlikle ilgili.YESÜGEY : (Tür.) Er. - Cengiz Han´ın babası, Kubilay Han´ın kardeşi olan Türk-
Moğol hükümdarı.YETEN : (Tür.) 1. Yetişen, ulaşan. Olgun, olgunlaşan. 2. Süresi dolan, günü
gelen. 3. Tüm canlılar, herkes. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.YETENER : (Tür.) Er. - Olgun erkek.YETER : (Tür.) - Sonuncu olması istenen çocuklara verilen adlardır. - Erkek ve
kadın adı olarak kullanılır.YETKİN : (Tür.) - Gerekli olgunluğa erişmiş olan, ergin. - Erkek ve kadın adı
olarak kullanılır.YETKİNER : (Tür.) Er. - Olgun, kişilikli bilge.YETİK : (Tür.) Er. 1. Yetişmiş, erişmiş, büyümüş. Bilgili, olgun. 2. Güç işleri
başaran, becerikli. 3. Delikanlı. 4. İri, büyük.YETİŞ : (Tür.) - Amacına ulaş, isteğine kavuş. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.YETİŞEN : (Tür.) - Ulaşan, kavuşan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.YEZDAN : (Fars) 1. Zerdüştlerin iyilik tanrısı. 2. Allah. - İsim olarak
kullanılmaz.YEZİD : (Ar.) Er. - Emevi halifesi Muaviye´nin 3. oğlu.YEŞİL : (Tür.) Ka. 1. San ile mavinin karışımından oluşan, çoğu bitki
yapraklarında görülen renk. 2. Genç, taze. 3. Koyu al renkte at. 4. Yeşil başlı
yaban ördeği.YEŞİM : (Ar.) Ka. - Açık yeşil ve pembe renkli, kolay işlenen, değerli bir taş.YIBAR : (Tür.) Er. - Misk, amber, güzel koku.YILDANUR : (Tür.) Ka. - Seneyi aydınlatan, ışık saçan.YILDIKU : (Tür.) Ka. 1. Yıldız. 2. Ünlü Hun hükümdarı Atilla´nın son karısı.YILDIR : (Tür.) Er. - Parlak, parlayan, ışıklı ışık.YILDIRAN : (Tür.) Er. - Parlayan, ışıldayan, ışık saçan.YILDIRAY : (Tür.) Er. - Parlak, ışık saçan ay.YILDIRIM : (Tür.) Er. 1. Büyük ışık parlaması ve gök gürültüsüyle ortaya çıkan
bulutlar arasında veya buluttan yere elektrik boşalması, saika. 2. Şiddetli,
süratli, çabuk! Yıldırım harekatı. Ünlü Osmanlı padişahı: Yıldırım Bayezid.YILDIZ : (Tür.) Ka. 1. Geceleri gökte çıplak gözle ışıklı bir nokta olarak
görülen gök cismi, necm, kevkeb, si-tare, ahter. 2. Bir noktadan çevreye beş
veya daha fazla çıkıntısı olan köşeli. 3. Baht, talih. 4. Mesleğinde çok
parlamış kimse ve daha çok parlamış kiYILDIZHAN : (Tür.) Er. - Yıldızların hakanı.YILMA : (Tür.) Er. - Vazgeçme, korkma, doğru yoldan yürümekten ayrılma, yılma.YILMAZ : (Tür.) Er. - Yılmayan, bıkmayan, azimli, sebatlı.YOĞUN : (Tür.) Er. 1. Oylumuna oranla ağırlığı çok olan. 2. Dolu, sık. 3.
Kalabalık. 4. İri, kaba, kalın.YOLAÇ : (Tür.) Er. - Yol gösteren, kılavuz.YONCA : (Tür.) Ka. - Baklagillerden, kırmızı veya mor çiçek açan, çayır bitkisi.YORDAM : (Tür.) 1. Kılavuz, rehber. 2. Beceri, yatkınlık. 3. Gelenek, görenek.
4. Anlayış, yerinde davranış. 5. Kural, yöntem, düzen. - Erkek ve kadın adı
olarak kullanılır.YORUÇ : (Tür.) Er. - Komutan, kumandan.YOSUN : (Tür.) - Çoğu sularda yetişen, ilkel yapıdaki bitkilerin genel adı. -
Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.YULA : (Tür.) 1. Meşale. Kandil. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.YULUĞ : (Tür.) 1. Mutlu, mesut. 2. Hak, adalet. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.YUMLU : (Tür.) 1. Uğurlu, kutlu. 2. Kutsal, mübarek. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.YUMUK : (Tür.) Ka. 1. Açılmamış çiçek, gül goncası. 2. Uysal, sessiz, ağırbaşlı.YUMUŞ : (Tür.) - İş, güç çalışma. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.YUNUS : (Ar.) Er. 1. Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan, memeli hayvan. 2. Bir
takım yıldızın adı. 3. Uzun müddet bir balığın karnında kaldığı rivayet edilen
ve Kur´an-ı Kerim´de ismi geçen 25 peygamberden birisi. Hz. Yunus (a.s.).
Kur´an-ı Kerim´in 10. suresi.YURA : (Tür.) Er. - Dağ sırtı.YURDAER : (Tür.) Er. - Yurdu için doğmuş kimse.YURDAGÜL : (Tür.) Ka. - Ülkene gül. İlken için yararlı ol.YURDANUR : (Tür.) Ka. - Yurduna, ülkene ışık saç, aydınlat.YURDAY : (Tür.) - Yurdu aydınlatan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.YURDAŞEN : (Tür.) - Yurdu şenlendiren. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.YURDCAN : (Tür.) Er. - Yurda canlılık veren.YURDUSEV : (Tür.) Ka. - Ülkeni, yurdunu sev.YURT : (Tür.) Er. 1. At, kısrak. At sürüsü. 2. Orman.YURTSEVEN : (Tür.). - Yurdunu milletini seven. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.YUSUF : (Ar.) Er. 1. Hz. Ya´kub (a.s.)´un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2.
İbraniceYUŞA : (Tür.) Er. - Tarihlerde, Peygamber olduğu rivayet edilen Yûşa b. Nün.YÜCE : (Tür.) - Yüksek, büyük, ulu, bala. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.YÜCEALP : (Tür.) Er. - Büyük, ulu yiğit.YÜCEL : (Tür.) - Yüksel, yüce bir duruma gel, başarı kazan, ilerle. - Erkek ve
kadın adı olarak kullanılır.YÜCELAY : (Tür.) - (bkz. Yücel). -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.YÜCELEN : (Tür.) Er. - Yükselen, yüce bir duruma gelen, ilerleyen.YÜCESAN : (Tür.) Er. - Saygın bir adı olan.YÜCESOY : (Tür.) Er. - Saygın, ulu, soylu.YİĞİT : (Tür.) Er. 1. Güçlü, yürekli, kahraman, alp 2. Delikanlı, genç, erkek.
3. Gözüpek, düşüncelerini açıkça söylemekten kaçınmayan kimse.YİĞİTCAN : (Tür.) Er. - Güçlü, korkusuz, kahraman.YİĞİTHAN : (Tür.) Er. - Yiğit, cesur hakan.YİĞİTKAN : (Tür.) Er. - Güçlü, cesur soydan gelen.YÜKSEL : (Tür.) - Yükseklere çık, yücel, basan kazan, ilerle. - Erkek ve kadın
adı olarak kullanılır.YÜMNA : (Ar.) Ka. - Sağ taraf.YÜMNİ : (Ar.) Er. 1. Uğurlu, becerikli. İşi sağ eliyle gören. Kıyamet gününde
kitabını sağ tarafından alacak olan. 2. Uğura ait, uğurla ilgili.YÜMİN : (Ar.) Er. 1. Uğur, mutluluk. 2. Bereket.YÜRÜK : (Tür.) Er. 1. Çabuk ve hızlı yürüyen. 2. Tarihte yeniçerilere katılan
yaya asker. 3. Hızlı koşan at.YÜRÜKER : (Tür.) Er. - (bkz. Yürük).YÜSR : (Ar.) Er. 1. Kolaylık, rahat. 2. Zenginlik.YÜSRA : (Ar.) Ka. - Sol taraf.YÜZÜAK : (Tür.) Er. - Dürüst, namuslu, doğru, suçsuz kimse.YÖNAL : (Tür.) Er. - Yönünü, cepheni al.YÖNET : (Tür.) Er. 1. Uygun, doğru. 2. İyi, güzel. 3. Uysal. 4. Becerikli,
yatkın. 5. Biçim, tarz, usul.YÖNTEM : (Tür.) 1. Yol, tarz, metod. 2. Yetenek. 3. Uygun, kolay. -Erkek ve
kadın adı olarak kullanılır.YÖRÜK : (Tür.) Er. 1. Göçebe. 2. Çabuk yürüyen, hızlı. 3. Hayvancılıkla geçinen
göçebe Oğuz Türkleri.