İsimler Ansiklopedisi & İsimlerin Mânâları BİR HARF SEÇİN AŞAĞI DOĞRU OKUYUN

A B C Ç D

 

E G F H I

 

İ J K L M

 

N O Ö P R

 

S Ş T Ü

 

V Y Z    

 Yeni Sayfa 1
ÜBAB : (Ar.) Er. - Şiddetli,
taşkın sel suyu.ÜBABE : (Ar.) Ka. - (bkz. Übab).ÜBEY : (Ar.) Er. - Sahabedendir. Übey b. Ka´b.ÜBEYD : (Ar.) Er. Köle, kölecik, kul.ÜBEYDE : (Ar.) Ka. - (bkz. Übeyd).ÜBEYDULLAH : (Ar.) Er. - Allah´ın kulu.ÜBHET : (Ar.) Er. - Büyüklük, ululuk.ÜÇEL : (Tür.) 1. Yüce, yüksek. 2. Arka. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ÜÇGÜL : (Tür.) Ka. 1. Yaban yoncası.ÜÇOK : (Tür.) Er. - Oğuz destanına göre sol kolda bulunan 12 Oğuz boyuna verilen
ad.ÜFTADE : (Fars.) Ka. 1. Düşmüş, düşkün. 2. Aşık.ÜFTADEGİ : (Fars.) Er. - Düşkünlük.ÜGE : (Tür.) - Ünlü, şöhretli. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ÜKE : (Tür.) - Onur, şeref. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ÜKSÜM : (Ar.) Ka. - Çayırı, çimeni çok güzel bahçe.ÜLEZ : (Tür.) 1. Batmakta olan güneş. 2. Salgın. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.ÜLFER : (Ar.) - Büyük su, ırmak. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ÜLFET : (Ar.) 1. Alışma, kaynaşma. 2. Görüşme, konuşma. 3. Dostluk, arkadaşlık.
- Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ÜLGEN : (Tür.) 1. Yüce, yüksek, ulu. 2. İyilik tanrısına verilen ad. - İsim
olarak kullanılmaz.ÜLGENALP : (Tür.) Er. 1. Yüce, ulu, yiğit.ÜLGENER : (Tür.) Er. Yüce, ulu kimse.ÜLGER : (Tür.) - Kumaş vb. şeylerdeki ince tüy. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.ÜLGÜ : (Tür.) Er. 1. Yakışıklı kimse. 2. Pay, hisse. 3. Tutum, tavır.ÜLKE : (Tür.) 1. Bir devletin egemenliği altında bulunan yerlerin tümü. 2. Yurt,
vatan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ÜLKEM : (Tür.) Yurdum, vatanım. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ÜLKEN : (Tür.) - Senin yurdun, senin vatanın. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.ÜLKENUR : (Tür.) - Yurdunu aydınlatan ışık. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.ÜLKER : (Tür.) - Boğa burcunda yedi yıldızdan biri. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.ÜLKÜ : (Tür.) - Amaç edinilen, ulaşılmak istenilen şey. - Erkek ve kadın adı
olarak kullanılır.ÜLKÜM : (Tür.) - Amacım, ulaşmak istediğim şey. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.ÜLKÜMEN : (Tür.) Er. - Ülküsü olan. bir ülküye bağlı olan kimse.ÜLKÜSEL : (Tür.) - Ülkü ile ilgili, ülkü niteliğinde. - Erkek ve kadın adı
olarak kullanılır.ÜLMEN : (Tür.) Er. - Denizci, deniz adamı.ÜMERA : (Ar.) Er. - Beyler, emirler.ÜMMET : (Ar.) - Bir peygambere inananların hepsi. İslam dinine bağlı olanların
hepsine verilen ad.ÜMMÜHAN : (Ar.) Ka. – Hükümdar anası.ÜMMİYE : (Ar.) Ka. - Anneye ait, anneyle ilgili.ÜMNİYE : (Ar.) Ka. 1. Umut. 2. İstek, arzu. 3. Niyet.ÜNAL : (Tür.) 1. Adın duyulsun, tanın, ün kazan. 2. Ün al. - Erkek ve kadın adı
olarak kullanılır.ÜNALAN : (Tür.) Er. - Adı duyulmuş, ün kazanmış.ÜNALMIŞ : (Tür.) Er. - Ün ve şan kazanmış.ÜNALP : (Tür.) Er. - Tanınmış, ünlü, yiğit.ÜNAN : (Ar.) - İnleme, nalan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ÜNAY : (Tür.) - Ay gibi tanınmış, ünü parlak, şöhretli.ÜNEK : (Tür.) Er. 1. Kahraman, yiğit. 2. Ünlü tanınmış.ÜNER : (Tür.) Er. - Tanınmış, ünlü yiğit.ÜNGÜR : (Tür.) Er. - Mağara.ÜNKAN : (Tür.) Er. - Tanınmış soydan gelen, soylu kan.ÜNLEM : (Tür.) - Ses, seda, çağrı. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ÜNLÜ : (Tür.) - Tanınmış, adı duyulmuş şöhretli, şanlı. - Erkek ve kadın adı
olarak kullanılır.ÜNLÜER : (Tür.) Er. - Tanınmış, ünlü kimse.ÜNLÜOL : (Tür.) Er.- Adın duyulsun, ün kazan.ÜNLÜSOY : (Tür.) Er. - Tanınmış soydan gelen.ÜNSA : (Ar.) Ka. - Kadın, kız, nisa.ÜNSAÇ : (Tür.) Adın duyulsun, ünlen. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ÜNSAL : (Tür.) - Adın duyulsun. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ÜNSİ : (Ar.) Er. 1. Alışmış, sokulgan. 2. Arkadaş, dost.ÜNVER : (Tür.) - Ünlen, tanınmış ol, insan ol. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.ÜNÜVAR : (Tür.) - Ünlü tanınmış. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ÜNZİL : (Ar.) Er. - Gönderilmiş, indirilmiş, inzal olunmuş.ÜNZİLE : (Ar.) Ka. - (bkz. Ünzil).ÜRMEGÜL : (Tür.) Ka. - Sarmaşık.ÜRÜN : (Tür.) 1. Üretilen, yararlı şey, topraktan elde edilen. 2. Yapıt, eser.
3. Sık orman. 4. Çokluk, bolluk. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ÜRÜNDÜ : (Tür.) Er. - Seçilmiş, seçkin.ÜSGEN : (Tür.) Er. 1. Yüksek. 2. Gelişmiş.ÜSTAM : (Ar.) Er. 1. Altın veya gümüşten yapılmış at eyeri. 2. Emin, güvenilir.ÜSTAY : (Tür.) Er. - Ay gibi yüksek yüce.ÜSTEK : (Tür.) Er. - Yüksek, yüce.ÜSTER : (Tür.) Er. - Çok değerli kimse.ÜSTÜN : (Tür.) 1. Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride
bırakan. 2. Yenen, galip gelen. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ÜSTÜNBAY : (Tür.) Er. 1. Üstün bay. 2. Seçkin, başarılı kimse.ÜVEYS : (Ar.) Er. - İsteyen, arzu eden.ÜZER : (Tür.) Er. 1. Üst. 2. Kaymak. 3. Faiz. - Can sıkıcı, üzücü.