İsimler Ansiklopedisi & İsimlerin Mânâları BİR HARF SEÇİN AŞAĞI DOĞRU OKUYUN

A B C Ç D

 

E G F H I

 

İ J K L M

 

N O Ö P R

 

S Ş T Ü

 

V Y Z    

 Yeni Sayfa 1
UBAB : (Ar.) Er. 1. Pek
taşkın, coşkun. 2. Delice akan sel.UBEYDE : (Ar.) Ka. - Küçük köle, kölecik. Ashabın kullandığı isimlerdendir.
Ubeyde b. el-Cerrah.UBEYDULLAH : (Ar.)Er. - Allah´ın kulu.UCAER : (Tür.) Er. - Değerli, yüce kimse.UÇANAY : (Tür.) Er. - Ay gibi yüksek anlamında.UÇANOK : (Tür.) Er. - Hızlı, atak, yiğit.UÇAR : (Tür.) Er. - Uçan, uçucu.UCATEKİN : (Tür.) Er. – Yücelikte eşsiz kimse.UÇBAY : (Tür.) Er. - Sınır beyi.UÇBEYİ : (Tür.) Er. - Selçuklu ve Osmanlılar´da sınırlardaki askeri güçlerin
kumandanlarına verilen ad.UÇHAN : (Tür.) Er. - Sınır şehir hanı.UÇKAN : (Tür.) Er. - Deli dolu, havai, toy.UÇKUN : (Tür.) 1. Kıvılcım. 2. Pahalı, yüksek. 3. Uçan, çapkın. 4. Becerikli,
eli tez. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.UÇMA : (Tür.) Er. 1. Dağın karlarla örtülmüş dik yamacı.UÇMAN : (Tür.) Er. - Uçan uçucu.UÇUK : (Tür.) Er. 1. Uçmuş, soluk renk. 2. Çökmüş yer, toprak. 3. İyi. 4. Sivri
dağ tepesi.UÇUR : (Tür.) Er. 1. Vakit, an, fırsat. 2. Mevsim.UĞAN : (Tür.) - Yüce, yüksek, güçlü. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.UĞANBİKE : (Tür.) Ka. - Uğan bike.UĞRAŞ : (Tür.) - Güçlük ve kötülükle uğraşma, mücadele. - Erkek ve kadın adı
olarak kullanılır.UĞUR : (Tür.) 1. İyilik, şans, talih, baht. Fırsat, tesadüf. 2. Kimi olaylarda
görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan iyilik kaynağı. - İslam´da bu tür
düşüncelere itibar edilmez. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.UĞURALP : (Tür.) Er. - Hayırlı yiğit.UĞURATA : (Tür.) Er. - Hayırlı ata.UĞURAY : (Tür.) - Uğurlu ay. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.UĞURCAN : (Tür.) - İyilikçi ve candan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.UĞUREL : (Tür.) Er. - Eli uğurlu olan.UĞURHAN : (Tür.) Er. - Hayırlı lider.UĞURLU : (Tür.) - Uğurlu olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutsal kutlu. -Erkek
ve kadın adı olarak kullanılır.UĞURSAL : (Tür.) Er. - Uğurla ilgili, uğurlu.UĞURSAN : (Tür.) - Uğuruyla tanınmış olan. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.UĞURSOY : (Tür.) - Uğurlu soydan gelen. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.UĞURTAY : (Tür.) Er. - Uğurlu genç. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.UĞUZ : (Tür.) Er. - Kutsal, mübarek. Saf, temiz.UĞUŞ : (Tür.) 1. Anlayış, zeka, bekleyiş. 2. Benzeyiş. 3. Soy, kabile, soysop. -
Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.UFKİ : (Ar.) Er. - Ufka ait, ufukla ilgili.UFUK : (Ar.) 1. Düz arazide ya da açık denizde gökle yerin birleşir gibi
göründüğü yer. 2. Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü. 3. Çevre, dolay. -
Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.UFUKTAN : (a.t.i.) Er. - Sabah aydınlığının ufukla birleştiği nokta.UHRA : (Ar.) - Başka, diğer. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.UKAB : (Ar.) Er. 1. Karakuş, kartal, tavşancıl kuşu. 2. Hz. Muhammed´in (s.a.s)
(bayrak) sancaklarından birinin adı. 3. Nesir burcu, kartal takım yıldızı.UKBE : (Ar.) Er. - Ashabın meşhurlarından: Ukbe b. Nafı.UKDE : (Ar.) Er. 1. Düğüm. Zor, karışık, iş. 2. Bir gezegen yörüngesinin her iki
ucu.UKHUVAN : (Ar.) Ka. - Papatya.UKNUM : (Ar.) Er. 1. Asıl, temel. 2. Hıristiyanlıktaki teslis inancını meydana
getiren üç unsurdan her biri.UKUL : (Ar.)Er. - Akıl, us.ULA : (Ar.) 1. Birinci. 2. Şan ve şeref sahibi kimse - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.ULAÇ : (Tür.) Er. - Bağlayan, bağlayıcı. Sınır.ULAÇHAN : (Tür.) Er. - Sınır hanı.ULAĞ : (Tür.) Er. - Ulak.ULAŞ : (Tür.) - Amacına eriş, isteğine kavuş. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.ULU : (Tür.) Er. 1. Erdemleri bakımından çok büyük, yüce. 2. Zengin, saygın.ULUALP : (Tür.) Er. - Çok erdemli, yüce yiğit.ULUANT : (Tür.) Er. - Kutsal, büyük yemin.ULUBAY : (Tür.) Er. - Yüce, saygın, erdemli kişi.ULUBAŞ : (Tür.) Er. - Yüce, saygın kimse.ULUBEK : (Tür.) Er. - Saygınlığı olan bey.ULUBERK : (Tür.) Er. - Saygın kişilikli yiğit..ULUÇ : (Tür.) Er. 1. Selçuklular döneminde Türk beylerine verilen unvan. 2. Ünlü
Türk denizcisi Uluç (Kılıç) Ali Paşa´nın adı.ULUÇAĞ : (Tür.) Er. - Hayırlı, uğurlu dönem.ULUCAN : (Tür.) Er. - Erdemli, saygın, yüce kişi.ULUĞ : (Tür.) Er. - Ulu, büyük, saygın.ULUDAĞ : (Tür.) Er. - Çok büyük, yüce dağ.ULUDOĞAN : (Tür.) Er. - Doğuştan yüce, uğurlu kimse.ULUER : (Tür.) Er. - Saygın, uğurlu, yüce kimse.ULUERKAN : (Tür.) Er. - Saygın, yüce, soylu kimse.ULUHAN : (Tür.) Er. - Büyük, saygın hükümdar.ULUKAAN : (Tür.) Er. - Büyük, saygın hükümdar.ULUKAN : (Tür.) Er. - Soylu yüce kandan gelen.ULUKUT : (Tür.) Er. - Çok uğurlu, kutlu kimse.ULUM : (Tür.) - Ululuk, haşmet, büyük gösteriş. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.ULUMAN : (Tür.) Er. - Ulu, yüksek, saygın kimse.ULUN : (Tür.) 1. Büyük, ulu. 2. Temrensiz ok. 3. Buğday, arpa kökü. - Erkek ve
kadın adı olarak kullanılır.ULUNAY : (Tür.) - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ULUS : (Tür.) 1. Millet, halk, insan topluluğu. 2. Göçebe. 3. Oba, aşiret,
kavim. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ULUSAN : (Tür.) Er. - Adı yüce tanınmış kimse.ULUSAN : (Tür.) Er. - Yüce şanlı kimse.ULUSOY : (Tür.) Er. - Ulu, yüce, soylu.ULUSU : (Tür.) Er. - Yüce, kutlu su.ULUTEKİN : (Tür.) Er. - Yüksek şahsiyetli ve sakin kişilikli.ULUÖZ : (Tür.) Er. - Özü yüce, saygın kimse.ULUŞAHİN : (Tür.) Er. - Ulu şahin.ULVİ : (Ar.) Er. - Yüksek, yüce, manevi yapısı ön plana çıkabilen.ULVİYE : (Ar.) Ka. - (bkz. Ulvi).UMA : (Tür.) Er. 1. Hediye, armağan. 2. Konuk, misafir.UMAN : (Tür.) Er. - Umudu olan, bekleyen, umutlu.UMAR : (Tür.) - Çare, çıkar yol. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.UMAY : (Tür.) 1. Orhun yazıtlarında geçen, çocukları ve hayvanları koruduğuna
inanılan Tanrıça. 2. Devlet kuşu. - İsim olarak kullanılmaz.UMMAN : (Ar.) - Ulu, büyük, engin deniz, okyanus. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.UMRAN : (Ar.) 1. Bayındırlık, mamurluk. 2. Uygarlık, ilerleme, refah ve
mutluluk. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.UMUR : (Tür.) - Görgü, bilgi, deneyim. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.UMURAL : (Tür.) Er. - Görgü, bilgi, deneyim kazan.UMURALP : (Tür.) Er. - Görgülü, bilgili, yiğit.UMURBAY : (Tür.) Er. - Görgülü, bilgili, saygın kişi.UMURBEY : (Tür.) Er. - Görgülü, bilgili, kişi.UMUT : (Tür.) - Ummaktan doğan, güven duygusu, ümit. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.UNAN : (Tür.) 1. Sadakat, bağlılık. 2. Hak. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.UNAT : (Tür.) - Doğru yolu tutan. Akıllı. Ergin. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.UNGAN : (Tür.) Er. 1. Onmuş kişi, mutlu. 2. Yürekli, yiğit kişi.UNSUR : (Ar.). - Öğe, ilke, eleman. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.URAL : (Tür.) Er. - Hazar denizine dökülen, ırmak ve sıradağ.URALP : (Tür.) Er. - Kentli yiğit.URAM : (Tür.) Er. - Büyük, geniş yol.URAN : (Tür.) - Yetenekli, usta, becerikli. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.URANDU : (Tür.) Er. 1. Seçkin, seçilmiş. 2. Hayırlı.URANGU : (Tür.) Er. - Savaşçı, savaşkan.URAZ : (Tür.) Er. - Şans, talih.URAZA : (Ar.)Er. 1. Hediye, armağan. 2. Konuğa çıkarılan yiyecek.URGUN : (Tür.) Er. 1. Vurulan, vurulmuş. Vurgun, aşık. 2. Gizli.URHAN : (Tür.) Er. - Yüksek rütbeli han.URKAN : (Tür.) Er. 1. Kale hendeği. 2. Şehir, kent. 3. Yüksek ve korunaklı yer.URLUK : (Tür.) Er. - Aile, soy sop. Tohum.URUÇ : (Ar.) - Yukarı çıkma, yükselme, ağma. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.URUK : (Tür.) Er. 1. Tane, tohum. 2. Nesil, kuşak, soy.URUZ : (Tür.) Er. - Hedef, amaç, gaye.URVE : (Tür.) - Kulp, sağlam. Urvetü´l-Vuska, sağlam kulp. - Erkek ve kadın adı
olarak kullanılır. Sahabe adlarındandır: Urve b. ez-Zübeyr.URZA : (Ar.) - Hedef, amaç. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.USAL : (Tür.) Er. 1. Gamsız, kedersiz, keyfine düşkün. 2. Önemsiz.USALAN : (Tür.) Er. - Akıl alan, akıllı.USALP : (Tür.) Er. - Akıllı yiğit.USARE : (Tür.) Ka. - Özsu.USBAY : (Tür.) Er. - Akıllı, saygın kişi.USBERK : (Tür.) Er. - Şimşek gibi parlak akıllı kimse.USBEY : (Tür.) Er. - Akıllı kişi.USER : (Tür.) Er. - Akıllı kişi.USHAN : (Tür.) Er. - Akıllı hükümdar.USKAN : (Tür.) Er. - Akıllı soydan gelen.USLU : (Tür.) - Akıllı, zeki, uysal, sakin kimse. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.USLUER : (Tür.) Er. - Akıllı, olgun kişi.USMAN : (Tür.) Er. - Akıllı, zeki kimse.USUM : (Tür.) Er. - Akıllı.USUN : (Tür.) - Hüzün. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.USUNBİKE : (Tür.) Ka. - Hüzünlü hanım.UTARİD : (Ar.) - Merkür. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.UTBE : (Ar.) Er. - Meşhur sahabelerden bazılarının ismi.UTKAN : (Tür.) Er. 1. Zafer kazanmış, muzaffer. 2. Şerefli, onurlu soydan gelen.UTKU : (Tür.) - Birçok emek ve tehlikelerden sonra ulaşılan, mutlu sonuç, zafer.
- Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.UTMAN : (Tür.) Er. - Şerefli, edepli, terbiyeli kimse.UYAR : (Tür.) Er. 1. Uygun yerinde. 2. Boyun eğen, uysal, nazik kimse.UYARALP : (Tür.) Er. - Uysal, nazik yiğit.UYGAN : (Tür.) Er. - Uyumlu, uyan.UYGAR : (Tür.) - Kültürlü, eğilimli, görgülü, medeni. - Erkek ve kadın adı
olarak kullanılır.UYGU : (Tür.) - Uyum, uygunluk. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.UYGUN : (Tür.) 1. Yakışır, yaraşır, elverişli, yararlı. 2. Oranlı. - Erkek ve
kadın adı olarak kullanılır.UYGUNER : (Tür.) Er. - Uygun uyumlu, olumlu.UYGUR : (Tür.) 1. Orta Asya´da büyük devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla
sanat yapıtları bırakmış olan bir Türk ulusu. 2. Uygar, medeni. -Erkek ve kadın
adı olarak kullanılır.UYGURALP : (Tür.) Er. - Uygar yiğit. Uygur´a mensup kişi.UYSAL : (Tür.) - Yumuşak başlı, uyumlu, boyun eğen. Terbiyeli. - Erkek ve kadın
adı olarak kullanılır.UYUN : (Ar.) - Gözler. Pınarlar, kaynaklar. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.UZ : (Tür.) 1. İyi, güzel. Uygun, doğru. 2. Usta. 3. Temiz, dikkatli. Becerikli,
akıllı, anlayışlı. 4. Yakın, içten. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.UZALP : (Tür.) Er. - İyi, temiz, akıllı, anlayışlı yiğit.UZAY : (Tür.) - Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk. - Erkek ve
kadın adı olarak kullanılır.UZBAY : (Tür.) Er. - İyi, becerikli, temiz, akıllı ve saygın kişi.UZCAN : (Tür.) Er. - Uysal, uyumlu, iyi insan.UZEL : (Tür.) - Usta, becerikli kişi. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.UZER : (Tür.) Er. - Becerikli, akıllı kişi.UZGÖREN : (Tür.) Er. - Gerçeği önceden görebilen.UZHAN : (Tür.) Er. - Ülke ve halkına faydalı olan.UZKAN : (Tür.) Er. - Erdemli soydan gelen.UZLET : (Ar.) Er. - Bir kenara çekilip toplum yaşayışından ayrı kalma.UZMA : (Ar.) - Büyük, en büyük. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.UZMAN : (Tür.) - Belli bir iş ya da konuda bilgi, görüş ve becerisi olan kimse.
- Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.UZSAN : (Tür.) Er. - Becerisi ve diğer iyi nitelikleriyle tanınan.UZSOY : (Tür.) Er. - İyi nitelikli soydan gelen