İsimler Ansiklopedisi & İsimlerin Mânâları BİR HARF SEÇİN AŞAĞI DOĞRU OKUYUN

A B C Ç D

 

E G F H I

 

İ J K L M

 

N O Ö P R

 

S Ş T Ü

 

V Y Z    

 OBA : (Tür.) Er. 1.
Çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk. 2. Genellikle
bölmeli göçebe cadın. 3. Yabancı. 4. Zeka ya da yetenekleri olağanüstü işler
başaracak kadar üstün olan kimse, dahi. 5. Ova.OBUZ : (Tür.) Er. 1. Su kaynağı. 2. Akarsulardan oluşan küçük derecik. 3. İki
derenin birleştiği dar yer. 4. Karların erimesiyle oluşan ufak dere.OĞANER : (Tür.) Er. - Oğan er.OĞANSOY : (Tür.) Er. - Oğan soy.ODHAN : (Tür.) Er. - Atak, hareketli ve canlı lider.ODKAN : (Tür.) Er. 1. Canlı, coşkulu kimse. 2. Ateş kanlı. 3. Atak. DelidoluODMAN : (Tür.) Er. - Ateş gibi canlı, coşkulu, hareketli kimse.OĞUÇ : (Tür.) Er. 1. Oymak. Hısım, akraba. 2. Bereket.OĞUR : (Tür.) Er. 1. Uğur. 2. Samimi, içten dost. 3. Bir şey yapabilmek için ele
geçen zaman ya da elverişli durum.OĞURALP : (Tür.) Er. - Samimi, içten yiğit.OĞURATA : (Tür.) Er. - Uğurlu ata.OĞUZ : (Tür.) Er. 1. Mübarek, saf ve iyi yaratılışlı. 2. Genç, sağlam, güçlü. 3.
Anlayışı kıt, bön. 4. Köylü. Tosun. 5. Türk efsanelerinde geçen büyük bir
kahraman. Büyük bir Türk boyu.OĞUZALP : (Tür.) Er. - Oğuz boyundan, yiğit, savaşçı.OĞUZATA : (Tür.) Er. 1. Oğuz´a mensup, güçlü yiğit baba. 2. Oğuz kahramanı.OĞUZBALA : (Tür.) Er. 1. Oğuz çocuğu. 2. Yiğit gürbüz çocuk.OĞUZBAY : (Tür.) Er. - Oğuz bay.OĞUZCAN : (Tür.) Er. - Oğuz can.OĞUZER : (Tür.) Er. - Oğuz er.OĞUZHAN : (Tür.) Er. 1. Yiğit han, hakan. 2. Oğuz boylarının efsanevi kahramanı.OĞUZKAN : (Tür.) Er. - Damarlarında Oğuz kanı taşıyan.OĞUZMAN : (Tür.) Er. - Güçlü, sağlam, iyi yürekli, dost kimse.OĞUZTAN : (Tür.) Er. - Görkemli, aydınlık.OĞUZTÜZÜN : (Tür.) Er. 1. Sağlam, yiğit. 2. Yumuşak huylu, sakin.OĞUŞ : (Tür.) Er. - Erkek çocuk.OFLAZ : (Tür.). 1. İyi, güzel, eksiksiz, tam. 2. Gürbüz, yakışıklı, güzel
giyinen. 3. Becerikli. 4. Eflatun rengi. 5. İşe yarar uygun. 6. Cesur kabadayı.
- Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.OFLAZER : (Tür.) Er. - Oflaz er. Gürbüz, becerikli, eksiksiz, yiğit.OGANER : (Tür.) Er. - Oğan er.OGÜN : (Tür.). - Anımsanan belirli bir günde doğan. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.OKAN : (Tür.) Er. 1. Anlayışlı. Anlama, öğrenme. 2. Tanrı, oğuz.OKANALP : (Tür.) Er. 1. Anlayışlı yiğit. 2. Tanrısal gücü olan yiğit.OKANDAN : (Tür.) Er. - Tanrı´dan gelen, Tanrı´nın verdiği.OKATAN : (Tür.) Er. - Ok atan.OKATAY : (Tür.) Er. - Ok atay.OKAY : (Tür.). 1. Baht, talih, şans. 2. Bahtlı, talihli. 3. Beğenme. 4. Satürn
gezegeni. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.OKBAŞ : (Tür.) Er. - Ok baş.OKBOĞA : (Tür.) Er. - Hızlı ve boğa gibi güçlü.OKBUDUN : (Tür.) Er. - Birlik içinde olan. Dürüst soya mensup.OKCAN : (Tür.) Er. - Canlı, hareketli canı tez.OKÇUN : (Tür.) Er. - Uzak, öte, uzakta bulunan.OKDAĞ : (Tür.) Er. - Ok dağ.OKDEMİR : (Tür.) Er. 1. Demir gibi sağlam ve atak. 2. Demirden yapılmış ok.OKER : (Tür.) Er. - Hızlı, canlı, hareketli kimse.OKERGÜN : (Tür.) Er. - Ok ergin.OKGÜÇ : (Tür.) Er. - Ok gibi güçlü ve hızlı.OKHAN : (Tür.) Er. - Hızlı, atak ve güçlü lider, han.OKKAN : (Tür.) Er. - Ok kan.OKMAN : (Tür.) Er. 1. Ok gibi hızlı, güçlü kimse. 2. Okçu. Kemankeş.OKSAL : (Tür.) Er. - Ok sal.OKSALMIŞ : (Tür.) Er. - Ok atmakla meşhur.OKSAR : (Tür.) Er. - Ok atışına hazırlan.OKSAY : (Tür.) Er. - Ok ve Say´dan birleşik isim.OKSEV : (Tür.) Er. - Ok ve Sev´den birleşik isim.OKSU : (Tür.) Er. - Hızlı ve düzenli akan su.OKTAN : (Tür.) Er. - Ok tan.OKTAR : (Tür.) Er. - Ok tar.OKTAY : (Tür.) Er. - Öfkeli, sinirli, kızgın.OKTÜREMİŞ : (Tür.) Er. - Ok türemış.OKUTAN : (Tür.) Er. - Eğitici, öğretmen.OKUTMAN : (Tür.) Er. - Okutan, öğreten, öğretmen.OKUYAN : (Tür.) Er. 1. Okumayı seven. 2. Çağıran, davet eden.OKUŞ : (Tür.) Er. 1. Zeka, akıl, anlayışlılık (Öküs´ten). 2. Çağrı, davet.OKUŞLU : (Tür.) Er. - Zeki, akıllı, anlayışlı.OKYALAZ : (Tür.) Er. - Ateş gibi canlı ve çabuk.OKYAN : (Tür.) Er. - Ok yan.OKYANUS : (Yun.) - Ana karaları birbirinden ayıran büyük deniz. - Erkek ve kadın
adı olarak kullanılır.OKYAR : (Tür.) Er. - Ok yar.OKŞAK : (Tür.) Er. 1. Benzeyiş. 2. Benzeyen, andıran.OKŞAN : (Tür.) Ka. - Daima övülen, beğenilen insan ol.OLCA : (Tür.) - Savaşta düşmandan ele geçirilen mal, ganimet. - Erkek ve kadın
adı olarak kullanılır.OLCAY : (Tür.) Ka. - Baht, talih, ikbal.OLCAYTU : (Tür.) Er. - Bahtlı, şanslı, talihli.OLCUM : (Tür.) l. Eli işe yatkın, becerikli, usta. 2. Kendini olduğundan üstün
gösteren. 3. Hekimlik taslayan kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.OLDAÇ : (Tür.) Er. - Şişman, büyümeye, gelişmeye elverişli olan.OLGAÇ : (Tür.) Er. - Olgun, yetişkin, iyi gelişmiş.OLGUN : (Tür.) - Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gelişmiş kimse. - Erkek ve kadın adı
olarak kullanılır.OLGUNAY : (Tür.) - Olgunay, dolunay. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılırOLGUNER : (Tür.) Er. - Olgun er. Yetişmiş, iyi gelişmiş kimse.OLGUNSOY : (Tür.) Er. - Tanınmış soydan gelen.OLGUNSU : (Tür.) Er. - OlgunsuOLSAR : (Tür.) Er. - Adın duyulsun.OMAÇ : (Tür.) - Hedef, gaye, amaç. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.OMAY : (Tür.) 1. Seçkin, seçilmiş. 2. Özet, öz. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.ONAR : (Tür.) - Daha iyi bir duruma giren, mutlu olan. Hastalıktan, dertten
kurtulan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ONARAN : (Tür.) Er. 1. Düzelten, yararlı bir duruma getiren. İyileştiren, tedavi
eden. 2. Başaran, bitiren.ONAT : (Tür.) 1. İyi, güzel, düzgün. 2. İyi yaratılışlı. 3. Doğru, dürüst
nitelikli. 4. Kolay. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ONATKAN : (Tür.) Er. - Onat kan. Temiz, dürüst soydan gelen.ONATSÜ : (Tür.) Er. - Güzel, dürüst asker. Nitelikli asker.ONAY : (Tür.). -Uygun bulma, onaylama. Uygun yerinde. - Erkek ve kadın adı
olarak kullanılır.ONBULAK : (Tür.) Er. - On bulak.ONGAR : (Tür.) Er. - Kurtuluş.ONGAY : (Tür.) Er. - Kolay.ONGU : (Tür.) Ka. 1. Gönül rahatlığı, mutluluk, sağlık. 2. Bayındırlık,
gelişmişlik.ONGUN : (Tür.) 1. Eksiksiz, tam. 2. Verimli, bol, Bayındır. 3. Kutlu, uğurlu,
beğenilen. 4. Kurtulmuş, onmuş. 5. Gelişmiş, gürbüz. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.ONGUNALP : (Tür.) Er. - Kutlu, uğurlu, beğenilen yiğit.ONGUNER : (Tür.) Er. - Gelişmiş, gürbüz genç.ONGUNSU : (Tür.) Er. - Bol ve gür akan su.ONGÜNER : (Tür.) Er. - Ongün-er.ONGÜNEŞ : (Tür.) Er. - Ongün-eş.ONUK : (Tür.) Er. - Sevgili, aziz.ONUKER : (Tür.) Er. - Onuk er. Sevilen, sevgili insan, saygı değer.ONUKTEKİN : (Tür.) Er. - Sevilen, sayılan güvenilir, emin insan.ONUL : (Tür.) - İyileş, iyi ol, sağlıklı ol. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.ONULTAN : (Tür.) Er. - İyileştiren, düzelten, sağlığına kavuşturan.ONUR : (Tür.) Er. 1. İnsanın kendisine karşı duyduğu saygı. 2. Başkalarının
gösterdiği saygının dayandığı değer, şeref.ONURAD : (Tür.) Er. - Onuruyla tanınmış ad.ONURAL : (Tür.) Er. - Şan, şeref kazan.ONURALP : (Tür.) Er. - Onuruyla tanınmış kimse. Yiğit ve onurlu.ONURHAN : (Tür.) Er. - Onurlu han, hükümdar.ONURKAN : (Tür.) Er. - Onurlu, soylu kandan gelen.ONURSAL : (Tür.) Er. - Onurla ilgili. Saygı için verilen san.ONURSAN : (Tür.) Er. - Onuruyla tanınmış, şerefli.ONURSAY : (Tür.) Er. - Onur say.ONURSEV : (Tür.) Er. - Onur sev.ONURSOY : (Tür.) Er. - Onurlu soydan gelen.ONURSU : (Tür.) Er. - Onur su.ONURSÜ : (Tür.) Er. - Onurlu asker.ORAK : (Tür.) Er. 1. Ekin biçme zamanı, hasat. 2. Ekin biçme aracı.ORAL : (Tür.) Er. - Kuleyi, şehri ele geçir, zaptet.ORALMIŞ : (Tür.) Er. Kale, şehir almış.ORAN : (Tür.) Er. 1. Ölçü, nispet, derece. Ölçülü, hesaplı. 2. Tahmin. 3.
Anlayışlı. 4. Abartma, abartı. 5. Özel işaret, nişan.ORAY : (Tür.) 1. Ateş gibi kızıl renkte ay. 2. Şehirli, şehirde yaşayan. -Erkek
ve kadın adı olarak kullanılır.ORBAY : , (Tür.) Er. - Ordu komutanı. Ordu beyi.ORBEK : (Tür.) Er. - Şehir beyi.ORBEY : (Tür.) Er. - Bekçi muhafız.ORCAN : (Tür.) Er. 1. Bey can. 2. Üstün, kıdemli kişi.ORCANER : (Tür.) Er. - (bkz. Orcan).ORÇUN : (Tür.) Er. - Ardıllar, halefler.ORGUN : (Tür.) Er. - Gizli saklı.ORGUNALP : (Tür.) Er. - Örgün alp.ORGUNALP : (Tür.) Er. - Orgun alp.ORGÜL : (Tür.) Ka. - Ateş gibi kırmızı renkte gül.ORHAN : (Tür.) Er. - Şehrin yöneticisi, hakimi. Orhan Gazi: Osmanlı
imparatorluğunun ikinci padişahı.ORHUN : (Tür.) Er. 1. Orta Asya´da bir ırmak. 2. Orta Asya Türklerinin
kullandığı en eski yazı. 3. Yüksek, yüce Hun anlamında.ORKAN : (Tür.) Er. - Or kan.ORKUN : (Tür.) Er. - (bkz. Or hun).ORKUT : (Tür.) Er. - Kutlu, uğurlu şehir.ORKUTAY : (Tür.) Er. - Or kut ay.ORKİDE : (Fran.) Ka. - Çiçeklerinin güzelliği nedeniyle seralarda yetiştirilen
değerli bir süs bitkisi.ORTAÇ : (Tür.) Er. 1. Tepe, ozanların bulunduğu. 2. Mirasçı. 3. Veliaht. 4.
Sıfat fiiller.ORTAN : (Tür.) Er. - Ateş renginde kızıl tan.ORTANCA : (Tür.) 1. Pek çok türü bulunan süs bitkisi. 2. Yaş bakımından üç
kardeşin büyüğü ile küçüğü arasındaki kardeş. İsim olarak kullanılmaz.ORTUNÇ : (Tür.) Er. - Ateş renginde tunç.ORUÇ : (Tür.) Er. - İslam´ın beş şartından birisidir. Tan yerinin ağarmasından
güneş batana kadar Allah rızası için yiyip içmekten cinsi münasebetten sakınmak.
İbadet. Savm. -Oruç ReisORUK : (Tür.) Er.l. Aile, oymak. Göçmen olarak gelip bir yere yerleşen. 2. Yol,
çare, imkan.ORUN : (Tür.) Er. 1. Özel, yer. Önemli bir görevlinin çalıştığı yer, makam. 2.
Gizli, habersiz. 3. Huy, yaratılış.ORUS : (Tür.) Er. - Eski uygur adlarındandır. "Talih, baht, saadet"
anla­mındadır.ORUZ : (Tür.) Er. - Düşün, düşünce.OSKAN : (Tür.) Er. - Akıllı.OSKAY : (Tür.) - Neşeli, mutlu. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.OSMAN : (Ar.) Er. 1. Bir tür kuş ya da ejderha. 2. Hz. Muhammed (s.a.s)´in
damadı ve Hz. Ömer´den sonra devlet başkanı olan III. halife. 3. Osmanlı
devletinin kurucusu, Osman Gazi.OTAC : (Tür.). - Hekim, doktor. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.OTARAN : (Tür.) Er. - Hayvanları otlatan çoban.OTAY : (Tür.) - Ateş renginde ay. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.OYA : (Tür.) Ka. 1. Genellikle ipek ibrişim kullanılarak iğne, mekik, tığ ya da
firkete ile yapılan ince dantel. 2. İnce, güzel, nazik.OYAL : (Tür.) - Oy al. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.OYALP : (Tür.) Er. - Oy alp.OYANALP : (Tür.) Er. - Oğan alp. Güçlü yiğit.OYLUM : (Tür.) 1. Vadi, koyak. Çukur, oyuk. 2. Bir cismin uzayda kapladığı
boşluk. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.OYMAN : (Tür.) Er. - Görüş, düşünce sahibi.OYTUN : (Tür.) 1. Kutsal, mübarek. 2. Beğenilen, güzel yer. Alçak yer, ova. -
Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.OYTUNÇ : (Tür.) Er. - Oy tunç.OYUM : (Tür.) - Oymak işi. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.OZAN : (Tür.) Er. 1. Şiir yazan, şair. Halk şairi. 2. Şakacı, tatlı, güzel
konuşan.OZANALP : (Tür.) Er. - Şiir söyleyen tatlı dilli yiğit.OZANER : (Tür.) Er. - Ozan er.OZANSOY : (Tür.) Er. - Güzel konuşan, şiir yazan bir soydan gelen.OZANSÜ : (Tür.) Er. - Güzel konuşan, şiir yazan asker.OZGAN : (Tür.) Er. - Öne geçen, kazanan, başarılı.ÖRGÜN : (Tür.) Er. - Sıcak gün.ÖRTÜN : (Tür.) Er. - Ortanca kardeş. 

OBA : (Tür.) Er. 1.
Çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk. 2. Genellikle
bölmeli göçebe cadın. 3. Yabancı. 4. Zeka ya da yetenekleri olağanüstü işler
başaracak kadar üstün olan kimse, dahi. 5. Ova.OBUZ : (Tür.) Er. 1. Su kaynağı. 2. Akarsulardan oluşan küçük derecik. 3. İki
derenin birleştiği dar yer. 4. Karların erimesiyle oluşan ufak dere.OĞANER : (Tür.) Er. - Oğan er.OĞANSOY : (Tür.) Er. - Oğan soy.ODHAN : (Tür.) Er. - Atak, hareketli ve canlı lider.ODKAN : (Tür.) Er. 1. Canlı, coşkulu kimse. 2. Ateş kanlı. 3. Atak. DelidoluODMAN : (Tür.) Er. - Ateş gibi canlı, coşkulu, hareketli kimse.OĞUÇ : (Tür.) Er. 1. Oymak. Hısım, akraba. 2. Bereket.OĞUR : (Tür.) Er. 1. Uğur. 2. Samimi, içten dost. 3. Bir şey yapabilmek için ele
geçen zaman ya da elverişli durum.OĞURALP : (Tür.) Er. - Samimi, içten yiğit.OĞURATA : (Tür.) Er. - Uğurlu ata.OĞUZ : (Tür.) Er. 1. Mübarek, saf ve iyi yaratılışlı. 2. Genç, sağlam, güçlü. 3.
Anlayışı kıt, bön. 4. Köylü. Tosun. 5. Türk efsanelerinde geçen büyük bir
kahraman. Büyük bir Türk boyu.OĞUZALP : (Tür.) Er. - Oğuz boyundan, yiğit, savaşçı.OĞUZATA : (Tür.) Er. 1. Oğuz´a mensup, güçlü yiğit baba. 2. Oğuz kahramanı.OĞUZBALA : (Tür.) Er. 1. Oğuz çocuğu. 2. Yiğit gürbüz çocuk.OĞUZBAY : (Tür.) Er. - Oğuz bay.OĞUZCAN : (Tür.) Er. - Oğuz can.OĞUZER : (Tür.) Er. - Oğuz er.OĞUZHAN : (Tür.) Er. 1. Yiğit han, hakan. 2. Oğuz boylarının efsanevi kahramanı.OĞUZKAN : (Tür.) Er. - Damarlarında Oğuz kanı taşıyan.OĞUZMAN : (Tür.) Er. - Güçlü, sağlam, iyi yürekli, dost kimse.OĞUZTAN : (Tür.) Er. - Görkemli, aydınlık.OĞUZTÜZÜN : (Tür.) Er. 1. Sağlam, yiğit. 2. Yumuşak huylu, sakin.OĞUŞ : (Tür.) Er. - Erkek çocuk.OFLAZ : (Tür.). 1. İyi, güzel, eksiksiz, tam. 2. Gürbüz, yakışıklı, güzel
giyinen. 3. Becerikli. 4. Eflatun rengi. 5. İşe yarar uygun. 6. Cesur kabadayı.
- Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.OFLAZER : (Tür.) Er. - Oflaz er. Gürbüz, becerikli, eksiksiz, yiğit.OGANER : (Tür.) Er. - Oğan er.OGÜN : (Tür.). - Anımsanan belirli bir günde doğan. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.OKAN : (Tür.) Er. 1. Anlayışlı. Anlama, öğrenme. 2. Tanrı, oğuz.OKANALP : (Tür.) Er. 1. Anlayışlı yiğit. 2. Tanrısal gücü olan yiğit.OKANDAN : (Tür.) Er. - Tanrı´dan gelen, Tanrı´nın verdiği.OKATAN : (Tür.) Er. - Ok atan.OKATAY : (Tür.) Er. - Ok atay.OKAY : (Tür.). 1. Baht, talih, şans. 2. Bahtlı, talihli. 3. Beğenme. 4. Satürn
gezegeni. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.OKBAŞ : (Tür.) Er. - Ok baş.OKBOĞA : (Tür.) Er. - Hızlı ve boğa gibi güçlü.OKBUDUN : (Tür.) Er. - Birlik içinde olan. Dürüst soya mensup.OKCAN : (Tür.) Er. - Canlı, hareketli canı tez.OKÇUN : (Tür.) Er. - Uzak, öte, uzakta bulunan.OKDAĞ : (Tür.) Er. - Ok dağ.OKDEMİR : (Tür.) Er. 1. Demir gibi sağlam ve atak. 2. Demirden yapılmış ok.OKER : (Tür.) Er. - Hızlı, canlı, hareketli kimse.OKERGÜN : (Tür.) Er. - Ok ergin.OKGÜÇ : (Tür.) Er. - Ok gibi güçlü ve hızlı.OKHAN : (Tür.) Er. - Hızlı, atak ve güçlü lider, han.OKKAN : (Tür.) Er. - Ok kan.OKMAN : (Tür.) Er. 1. Ok gibi hızlı, güçlü kimse. 2. Okçu. Kemankeş.OKSAL : (Tür.) Er. - Ok sal.OKSALMIŞ : (Tür.) Er. - Ok atmakla meşhur.OKSAR : (Tür.) Er. - Ok atışına hazırlan.OKSAY : (Tür.) Er. - Ok ve Say´dan birleşik isim.OKSEV : (Tür.) Er. - Ok ve Sev´den birleşik isim.OKSU : (Tür.) Er. - Hızlı ve düzenli akan su.OKTAN : (Tür.) Er. - Ok tan.OKTAR : (Tür.) Er. - Ok tar.OKTAY : (Tür.) Er. - Öfkeli, sinirli, kızgın.OKTÜREMİŞ : (Tür.) Er. - Ok türemış.OKUTAN : (Tür.) Er. - Eğitici, öğretmen.OKUTMAN : (Tür.) Er. - Okutan, öğreten, öğretmen.OKUYAN : (Tür.) Er. 1. Okumayı seven. 2. Çağıran, davet eden.OKUŞ : (Tür.) Er. 1. Zeka, akıl, anlayışlılık (Öküs´ten). 2. Çağrı, davet.OKUŞLU : (Tür.) Er. - Zeki, akıllı, anlayışlı.OKYALAZ : (Tür.) Er. - Ateş gibi canlı ve çabuk.OKYAN : (Tür.) Er. - Ok yan.OKYANUS : (Yun.) - Ana karaları birbirinden ayıran büyük deniz. - Erkek ve kadın
adı olarak kullanılır.OKYAR : (Tür.) Er. - Ok yar.OKŞAK : (Tür.) Er. 1. Benzeyiş. 2. Benzeyen, andıran.OKŞAN : (Tür.) Ka. - Daima övülen, beğenilen insan ol.OLCA : (Tür.) - Savaşta düşmandan ele geçirilen mal, ganimet. - Erkek ve kadın
adı olarak kullanılır.OLCAY : (Tür.) Ka. - Baht, talih, ikbal.OLCAYTU : (Tür.) Er. - Bahtlı, şanslı, talihli.OLCUM : (Tür.) l. Eli işe yatkın, becerikli, usta. 2. Kendini olduğundan üstün
gösteren. 3. Hekimlik taslayan kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.OLDAÇ : (Tür.) Er. - Şişman, büyümeye, gelişmeye elverişli olan.OLGAÇ : (Tür.) Er. - Olgun, yetişkin, iyi gelişmiş.OLGUN : (Tür.) - Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gelişmiş kimse. - Erkek ve kadın adı
olarak kullanılır.OLGUNAY : (Tür.) - Olgunay, dolunay. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılırOLGUNER : (Tür.) Er. - Olgun er. Yetişmiş, iyi gelişmiş kimse.OLGUNSOY : (Tür.) Er. - Tanınmış soydan gelen.OLGUNSU : (Tür.) Er. - OlgunsuOLSAR : (Tür.) Er. - Adın duyulsun.OMAÇ : (Tür.) - Hedef, gaye, amaç. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.OMAY : (Tür.) 1. Seçkin, seçilmiş. 2. Özet, öz. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.ONAR : (Tür.) - Daha iyi bir duruma giren, mutlu olan. Hastalıktan, dertten
kurtulan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ONARAN : (Tür.) Er. 1. Düzelten, yararlı bir duruma getiren. İyileştiren, tedavi
eden. 2. Başaran, bitiren.ONAT : (Tür.) 1. İyi, güzel, düzgün. 2. İyi yaratılışlı. 3. Doğru, dürüst
nitelikli. 4. Kolay. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.ONATKAN : (Tür.) Er. - Onat kan. Temiz, dürüst soydan gelen.ONATSÜ : (Tür.) Er. - Güzel, dürüst asker. Nitelikli asker.ONAY : (Tür.). -Uygun bulma, onaylama. Uygun yerinde. - Erkek ve kadın adı
olarak kullanılır.ONBULAK : (Tür.) Er. - On bulak.ONGAR : (Tür.) Er. - Kurtuluş.ONGAY : (Tür.) Er. - Kolay.ONGU : (Tür.) Ka. 1. Gönül rahatlığı, mutluluk, sağlık. 2. Bayındırlık,
gelişmişlik.ONGUN : (Tür.) 1. Eksiksiz, tam. 2. Verimli, bol, Bayındır. 3. Kutlu, uğurlu,
beğenilen. 4. Kurtulmuş, onmuş. 5. Gelişmiş, gürbüz. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.ONGUNALP : (Tür.) Er. - Kutlu, uğurlu, beğenilen yiğit.ONGUNER : (Tür.) Er. - Gelişmiş, gürbüz genç.ONGUNSU : (Tür.) Er. - Bol ve gür akan su.ONGÜNER : (Tür.) Er. - Ongün-er.ONGÜNEŞ : (Tür.) Er. - Ongün-eş.ONUK : (Tür.) Er. - Sevgili, aziz.ONUKER : (Tür.) Er. - Onuk er. Sevilen, sevgili insan, saygı değer.ONUKTEKİN : (Tür.) Er. - Sevilen, sayılan güvenilir, emin insan.ONUL : (Tür.) - İyileş, iyi ol, sağlıklı ol. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.ONULTAN : (Tür.) Er. - İyileştiren, düzelten, sağlığına kavuşturan.ONUR : (Tür.) Er. 1. İnsanın kendisine karşı duyduğu saygı. 2. Başkalarının
gösterdiği saygının dayandığı değer, şeref.ONURAD : (Tür.) Er. - Onuruyla tanınmış ad.ONURAL : (Tür.) Er. - Şan, şeref kazan.ONURALP : (Tür.) Er. - Onuruyla tanınmış kimse. Yiğit ve onurlu.ONURHAN : (Tür.) Er. - Onurlu han, hükümdar.ONURKAN : (Tür.) Er. - Onurlu, soylu kandan gelen.ONURSAL : (Tür.) Er. - Onurla ilgili. Saygı için verilen san.ONURSAN : (Tür.) Er. - Onuruyla tanınmış, şerefli.ONURSAY : (Tür.) Er. - Onur say.ONURSEV : (Tür.) Er. - Onur sev.ONURSOY : (Tür.) Er. - Onurlu soydan gelen.ONURSU : (Tür.) Er. - Onur su.ONURSÜ : (Tür.) Er. - Onurlu asker.ORAK : (Tür.) Er. 1. Ekin biçme zamanı, hasat. 2. Ekin biçme aracı.ORAL : (Tür.) Er. - Kuleyi, şehri ele geçir, zaptet.ORALMIŞ : (Tür.) Er. Kale, şehir almış.ORAN : (Tür.) Er. 1. Ölçü, nispet, derece. Ölçülü, hesaplı. 2. Tahmin. 3.
Anlayışlı. 4. Abartma, abartı. 5. Özel işaret, nişan.ORAY : (Tür.) 1. Ateş gibi kızıl renkte ay. 2. Şehirli, şehirde yaşayan. -Erkek
ve kadın adı olarak kullanılır.ORBAY : , (Tür.) Er. - Ordu komutanı. Ordu beyi.ORBEK : (Tür.) Er. - Şehir beyi.ORBEY : (Tür.) Er. - Bekçi muhafız.ORCAN : (Tür.) Er. 1. Bey can. 2. Üstün, kıdemli kişi.ORCANER : (Tür.) Er. - (bkz. Orcan).ORÇUN : (Tür.) Er. - Ardıllar, halefler.ORGUN : (Tür.) Er. - Gizli saklı.ORGUNALP : (Tür.) Er. - Örgün alp.ORGUNALP : (Tür.) Er. - Orgun alp.ORGÜL : (Tür.) Ka. - Ateş gibi kırmızı renkte gül.ORHAN : (Tür.) Er. - Şehrin yöneticisi, hakimi. Orhan Gazi: Osmanlı
imparatorluğunun ikinci padişahı.ORHUN : (Tür.) Er. 1. Orta Asya´da bir ırmak. 2. Orta Asya Türklerinin
kullandığı en eski yazı. 3. Yüksek, yüce Hun anlamında.ORKAN : (Tür.) Er. - Or kan.ORKUN : (Tür.) Er. - (bkz. Or hun).ORKUT : (Tür.) Er. - Kutlu, uğurlu şehir.ORKUTAY : (Tür.) Er. - Or kut ay.ORKİDE : (Fran.) Ka. - Çiçeklerinin güzelliği nedeniyle seralarda yetiştirilen
değerli bir süs bitkisi.ORTAÇ : (Tür.) Er. 1. Tepe, ozanların bulunduğu. 2. Mirasçı. 3. Veliaht. 4.
Sıfat fiiller.ORTAN : (Tür.) Er. - Ateş renginde kızıl tan.ORTANCA : (Tür.) 1. Pek çok türü bulunan süs bitkisi. 2. Yaş bakımından üç
kardeşin büyüğü ile küçüğü arasındaki kardeş. İsim olarak kullanılmaz.ORTUNÇ : (Tür.) Er. - Ateş renginde tunç.ORUÇ : (Tür.) Er. - İslam´ın beş şartından birisidir. Tan yerinin ağarmasından
güneş batana kadar Allah rızası için yiyip içmekten cinsi münasebetten sakınmak.
İbadet. Savm. -Oruç ReisORUK : (Tür.) Er.l. Aile, oymak. Göçmen olarak gelip bir yere yerleşen. 2. Yol,
çare, imkan.ORUN : (Tür.) Er. 1. Özel, yer. Önemli bir görevlinin çalıştığı yer, makam. 2.
Gizli, habersiz. 3. Huy, yaratılış.ORUS : (Tür.) Er. - Eski uygur adlarındandır. "Talih, baht, saadet"
anla­mındadır.ORUZ : (Tür.) Er. - Düşün, düşünce.OSKAN : (Tür.) Er. - Akıllı.OSKAY : (Tür.) - Neşeli, mutlu. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.OSMAN : (Ar.) Er. 1. Bir tür kuş ya da ejderha. 2. Hz. Muhammed (s.a.s)´in
damadı ve Hz. Ömer´den sonra devlet başkanı olan III. halife. 3. Osmanlı
devletinin kurucusu, Osman Gazi.OTAC : (Tür.). - Hekim, doktor. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.OTARAN : (Tür.) Er. - Hayvanları otlatan çoban.OTAY : (Tür.) - Ateş renginde ay. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.OYA : (Tür.) Ka. 1. Genellikle ipek ibrişim kullanılarak iğne, mekik, tığ ya da
firkete ile yapılan ince dantel. 2. İnce, güzel, nazik.OYAL : (Tür.) - Oy al. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.OYALP : (Tür.) Er. - Oy alp.OYANALP : (Tür.) Er. - Oğan alp. Güçlü yiğit.OYLUM : (Tür.) 1. Vadi, koyak. Çukur, oyuk. 2. Bir cismin uzayda kapladığı
boşluk. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.OYMAN : (Tür.) Er. - Görüş, düşünce sahibi.OYTUN : (Tür.) 1. Kutsal, mübarek. 2. Beğenilen, güzel yer. Alçak yer, ova. -
Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.OYTUNÇ : (Tür.) Er. - Oy tunç.OYUM : (Tür.) - Oymak işi. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.OZAN : (Tür.) Er. 1. Şiir yazan, şair. Halk şairi. 2. Şakacı, tatlı, güzel
konuşan.OZANALP : (Tür.) Er. - Şiir söyleyen tatlı dilli yiğit.OZANER : (Tür.) Er. - Ozan er.OZANSOY : (Tür.) Er. - Güzel konuşan, şiir yazan bir soydan gelen.OZANSÜ : (Tür.) Er. - Güzel konuşan, şiir yazan asker.OZGAN : (Tür.) Er. - Öne geçen, kazanan, başarılı.ÖRGÜN : (Tür.) Er. - Sıcak gün.ÖRTÜN : (Tür.) Er. - Ortanca kardeş.