İsimler Ansiklopedisi & İsimlerin Mânâları BİR HARF SEÇİN AŞAĞI DOĞRU OKUYUN

A B C Ç D

 

E G F H I

 

İ J K L M

 

N O Ö P R

 

S Ş T Ü

 

V Y Z    

 


NABİ : (Ar.) Er. 1. Haberci,
haber veren. 2. Yüksek, yüce. 3. Büyük Türk şairidir. 17. asrın ikinci yarısında
yaşamıştır.NABİA : (Ar.) Ka. - Yerden çıkıp fışkıran, kaynayan, akan.NABİYE : (Ar.) Ka. 1. Ulu, şerefli kimse. 2. Sonradan şair olan kimse. 3.
Haberci, haber veren.NACİ : (Ar.) Er. - Necat bulan, kurtulan, selamete kavuşan. Cehennemden
kurtulmuş, cennetlik.NACİL : (Ar.) Er. - Soyu sopu temiz olan kimse.NACİYE : (Ar.) Ka. - (bkz. Naci).NADAN : (Fars.) Ka. - Kaba, dobra.NAĞME : (Ar.) Ka. - Ahenk güzel ses.NADİ : (Ar.) Er. 1. Nida eden, haykı­ran, çağıran. 2. Toplantı, meclis, (bkz.
Nida).NADİDE : (Fars.) Ka. - Görülmemiş görülmedik. Pek seyrek bulunan, çok değerli.NADİM : (Ar.) Er. - Pişmanlık duyan, pişman. Tevbe eden.NÂDİR : (Ar.) Er. - Seyrek, az, ender bulunur.NÂDİRE : (Ar.) Ka. - (bkz. Nadir).NADİYE : (Ar.) Ka. 1. Bağırıp, çağıran, seslenen. 2. Toplantı, meclis.NÂFERİZ : (Fars.) Er. 1. Göbek düşüren. 2. Koku saçan.NÂFİA : (Ar.) Ka. - Bayındırlık işleri.NAFİH : (Ar.) Er. - Üfleyen, üfleyici.NAFİLE : (Ar.) Ka. - Mal, ganimet, ihsan bağış.NAFİZ : (Ar.) Er. 1. Delen, delip geçen. İçeriye giren, işleyen. 2. Tesir eden,
sözü geçen.NAFİ´ : (Ar.) - Yararlı, kârlı. Şifalı, hayır ve fayda verici şeyler yaratan
Allah. - Esmaü´l-Hüsna´dandır. "Abd" takısı alarak kullanılır.NÂGEHAN : (Fars.) Ka. - Ansızın, birdenbire.NAHİD : (Fars.) Er. - Venüs (zühre) gezegeni. (Arapça´da) Yeni yetişen kız. -
Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.NAHİDE : (Fars.) Ka. - (bkz, Nahid).NAHİRE : (Ar.) Ka. - Ayın ilk günü ya da son gecesi.NAKİ : (Ar.) Er. 1. Temiz, pak. 2. Çok ince, çok güzel, zarif.NAKİB : (Ar.) Er. - Bir kavim veya kabilenin reisi veya vekili. Bir tekkede,
şeyhin yardımcısı olan ve en eski derviş veya dede.NAKİBE : (Ar.) Ka. 1. İnsan ruhu. 2. Akıl.NAKŞİDİL : (Ar.) Ka. - Gönül resmi, gönül süsü.NÂLÂN : (Fars.) Ka. - İnleyen, inleyici, ağlayan, feryad eden. Manası
dolayısıyla isim olarak kullanılmamalıdır.NALE : (Fars.) Ka. - İnleme, inilti.NALEZEN : (Fars.) Ka. - İnleyen, inildeyen.NAMAL : (Tür.) Er. - Adın duyulsun, ün kazan.NAMDAR : (Fars.) Er. - Namlı, ünlü.NAME : (Fars.) Ka. - Sevgiliye ve aşka ait yazılmış mektup. Mektup. Kitap,
dergi.NAMIK : (Ar.) Er. - Yazıcı, katip, yazarNAMUS : (Ar.). 1. Kanun nizam. 2. Ar, edep, haya, ırz. 3. Temizlik, doğruluk. 4.
Allah´a yakın olan büyük melek.NAMVER : (Fars.) Er. - Adlı, ünlü.NAMİ : (Fars.) Er. - Namlı, şöhretli ünlü.NAMİYE : (Ar.) Ka. - Olma, yerden bitme kuvvetli, gelişme yetişme.NARDAN : (Fars.) Ka. 1. Nar taneleri. 2. Gözyaşı damlaları.NARDANE : (Fars.) Ka. - Nar tanesi.NARDİN : (Fars.) Ka. - Bir çeşit sümbül.NARGÜL : (Fars.) Ka. - Ateş renginde, kırmızı gül.NARİN : (Fars.) Ka. - İnce, zarif yapılı, nazik. Zayıf çelimsiz.NARİYE : (Ar.) Ka. - Ateşle ilgili, cin peri. - İsim olarak kullanılmaz.NASIH : (Ar.) Er. - Nasihat eden, öğüt veren. - Nasıh-ı Emin: Hz. Nuh (a.s.).NASIR : (Ar.) Er. - Yardımcı, yardım eden (muin). "Abd" takısı alarak
kullanılırsa daha iyi olur. Abdünnasır.NASR : (Ar.) Er. - Yardım. - Üstünlük (zafer). - Kur´an-ı Kerim´in 110. suresi.
Nasrullah: Allah´ın yardımı.NASRUDDİN : (Ar.) Er. - (Dine yardımı dokunan. - Dilimizde "Nasreddin" şeklinde
kullanılır.NASRULLAH : (Ar.) Er. - Allah´ın nusreti, yardımı.NASUH : (Ar.) Er. 1. Nasihatçı, öğütçü. 2. Halis, temiz.NASUHİ : (Ar.) Er. - Bozulmaz şekilde tevbe edici.NASİB : (a.i) Er. - Pay hisse. Birinin elde ettiği şey. Allah´ın kısmet ettiği
şey. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.NASİBE : (Ar.) Ka. - Dikili taş. Yollara nişan için dikilen taş.NATIK : (Ar.) Er. 1. Söyleyen konuşan. 2. Düşünen. 3. Bildiren, bildirici.NÂYAB : (Fars.) - Bulunmaz. Benzeri olmaz. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.NAİB : (Ar.) Er. - 1. Vekil, birinin yerine geçen, kadı vekili, Şeriata göre
hükmeden hakim. 2. Nöbet bekleyen, nöbetle gelen.NAİBE : (Ar.) Ka. - Vekil, birinin yerine geçen.NAİL : (Ar.) Er. - Muradına eren, ermiş, ele geçiren. Naili: Divan edebiyatı
şairlerinden olup asıl adı Salih´tir. Manastır´da doğmuş, Mısır´da vefat
etmiştir.NAİLE : (Ar.) Ka. - (bkz. Nail).NAİM : (Ar.) Er. 1. Bollukta yaşayış. 2. Cennetin bir kısmı. Daru´n-Naim:
Cennet.NAİMA : (Ar.) Er. - Haleb´te doğmuş, asıl adı Mustafa Naim´dir. Naima tarihiyle
meşhurdur.NAYMAN : (Moğ.) Er. - Sekiz. Batı Moğolistan´da yaşayan sekiz kabileden oluşan
Türk topluluğu.NAİME : (Ar.) Ka. - Güzel zarif kadın. Nazlı büyütülmüş kadın.NAİRE : (Ar.) Ka. - Ateş, alev, sıcaklık.NAZ : (Fars.) Ka. 1. Kendini beğendirmek için takınılan yapmacık cilve, işve. 2.
Bir şeyi beğenmiyormuş gibi gözükme. Şımarıklık. 3. Yalvarma, rica.NAZAN : (Fars.) Ka. - Nazlı.NAZENDE : (Fars.) Ka. - Naz edici, nazlı, hoş edalı.NAZENİN : (Fars.) Ka. 1. Cilveli, oynak. Çok nazlı yetiştirilmiş, şımarık. 2.
Narin ince yapılı.NAZIDİL : (Fars.) Ka. - Gönül nazı, gönül cilvesi.NAZIM : (Ar.) Er. - Tanzim eden, düzenleyen. Sıra sıra, dizi dizi olan şey.NÂZIME : (Ar.) Ka. - (bkz. Nazım).NAZIR : (Ar.) Er. 1. Nazar eden, nezaret eden, bakan, gözeten. 2. Vekil bakan.
3. Bir yüzü bir tarafa yönelik olan.NAZLAN : (Tür.) Ka. - Kendini beğendir, nazlı ol.NAZLI : (Tür.) Ka. - Naz yapan, kendini ağıra satan. Değer verilen sevgili.NAZMİ : (Ar.) Er. - Dizme, tertib etme, sıraya koyma. Sıra, tertip. - Vezinli,
kafiyeli söz.NAZMİYE : (Ar.) Ka. - (bkz. Nazmi).NAZRA : (Ar.) Ka. - Bir tek bakış.NAZRET : (Ar.) - Tazelik. 2. Bakma, bakış. 3. İdare, reislik. 4. Nazırlık.
-Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.NAZİF : (Ar.) Er. - Temiz, pak, nazik, zarif ve şık giyimli.NAZİFE : (Ar.) Ka. - (bkz. Nazif).NAZİK : (Fars.) Ka. 1. İnce, narin. 2. Terbiyeli, saygılı. 3. Güzel zarif.NAZİL : (Ar.) Er. - Yukardan aşağıya inen. Bir yere konan, bir yerde konaklayan.NAZİR : (Ar.). - Er. 1. Taze. 2. Altın. 3. Benzer eş.NAZİRE : (Ar.) Ka. 1. Örnek karşılık. 2. Manzum eserde ayrı vezin ve kafiyede
benzer olma hali.NÂŞİD : (Ar.) Er. - Şiir okuyan, şiir söyleyen, şiir yazan.NÂŞİDE : (Ar.) Ka. - (bkz. Naşid).NAŞİR : (Ar.) Er. - Neşreden, dağıtan, yayan, yayınlayan.NEBA : (Ar.) - Haber. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.NEBAHADDİN : (Ar.) Er. - Dinin şanı ve şerefi.NEBÂHAT : (Ar.) Ka. 1. Şan, şeref, onur. 2. Şan, şeref sahibi.NEBÂLET : (Ar.) Ka. 1. Zekilik. 2. Büyüklük, ululuk. 3. Cömertlik.NEBİ : (Ar.) Er. - Haberci. Peygamber.NEBİH : (Ar.) Er. - Namlı, şerefli.NEBİL : (Ar.) Er. 1. Yüksek meziyet ve onur sahibi. 2. Akıllı, anlayışlı.
Bilgili, faziletli.NEBİLE : (Ar.) Ka. - (bkz, Nebil).NECÂBET : (Ar.) Er. - Soyluluk, soy temizliği.NECAETTİN : (Ar.) Er. - Dine girip hidayete eren, kurtulan.NECÂH : (Ar.) Er. - İsteğine ulaşma. Kurtulma. İhtiyaçlarını temin edebilmek.NECAT : (Ar.) Er. - Kurtulma, kurtuluş. Selamet.NECATİ : (Ar.) Er. - Kurtulmaya mensup, kurtuluşla ilgili. Necati: 15 asır
meşhur Osmanlı şairi olup asıl adı İsa´dır.NECCAR : (Ar.) Er. - Dülger. Marangoz. - Daha çok lakab olarak kullanılır.NECDET : (Ar.) Er. - Kahramanllık yiğitlik, efelik. Korkusuz olmak.NECEF : (Ar.) Er. - Yüksek, sırt tepe, tümsek. Kufe civarlarında Hz. Ali´nin
türbesinin bulunduğu yer.NECLA : (Ar.) Ka. - Çocuk, evlat. Kuşak, soy, nesil.NECMİ : (Ar.) Er. - Yıldızla ilgili. Necmüddin: Dinin yıldızı. - Dilimizde
"Necmettin" şeklinde kullanılmaktadır.NECMİYE : (Ar.) Ka. - (bkz. Necmi).NECVE : (Ar.) Ka. - Tümsek ve yüksek yer.NECİB : (Ar.) Er. 1. Soyu sopu temiz pak olan kimse. 2. Asilzade, kıymetli,
üstün. 3. Güzel ahlak sahibi.NECİBE : (Ar.) Ka. - (bkz. Necip).NECİD : (Ar.). - Yüksek yayla. Arabistan´ın sahil ovasına ve çukur sahaya zıt
olan yüksek kısım. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.NECİL : (Ar.) Er. - Soylu, soyu sopu temiz, kişizade. Asıl.NECİLE : (Ar.) Ka. - (bkz. Necil).NECİY : (Ar.) Er. - Sırdaş.NECİYULLAH : (Ar.) Er. - Allah´ın kurtuluş verdiği kişi. Hz. Peygamberin
isimlerinden.NEDA : (Ar.). - Çiğ, nem rutubet. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.NEDRET : (Ar.). - Azlık, seyreklik, az bulunurluk. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.NEDVE : (Ar.) Er. - Görüşme konuşma. Daru´n-Nedve´. Cahiliyye zamanında
Mekke´de, kabile işlerini konuşmak için yapılmış olan meşhur bina.NEDİM : (Ar.) Er. 1. Meclis arkadaşı, sohbet arkadaşı. 2. Büyükleri fıkra ve
hikayeleri ile eğlendiren. Güzel hikayeler anlatan, tatlı konuşan. - Nedim:
Osmanlı şairlerinden. Asıl adı Ahmed´tir. Lale devri şairlerindendir.NEDİME : (Ar.) Ka. - (bkz. Nedim). -Zengin veya itibarlı bir kadının arkadaşı.
Saray hayatında Sultan hanımlarının yardımcıları.NEFASET : (Ar.) Ka. - Nefislik, nefis olma hali. Kıymetlilik.NEFER : (Ar.) Er. 1. Bir adam, tek kişi. 2. Er, asker.NEFİ : (Ar.) Er. - Çıkar ile ilgili faydacı, menfaat, kâr. - Nefi´, Divan
edebiyatının başarılı şairlerindendir. 4. Murad zamanında yaşamıştır.NEFİS : (Ar.) Ka. - Çok hoş, hoşa giden, beğenilen.NEFİSE : (Ar.) Ka. - Pek hoş, çok hoşa giden, en güzel, çok beğenilen.NEHÂR : (Ar.) Ka. -Gündüz.NEHRİ : (Ar.) Er. - Nehirle ilgili, nehire ait.NEHİB : (Ar.) Er. 1. Dehşet, korku. 2. Yağmacı, çapulcu. - Türk dil kuralına
göre "b/p" olarak kullanılır.NEHİR : (Ar.) Ka. - Akarsu, ırmak. Çok bol su.NEJAD : (Fars.) Er. - Soy, nesil.NEMA : (Ar.) Ka. 1. Artma, çoğalma. 2. Büyüme, uzanma. 3. Faiz.NEMRUD : (Ar.) Er. - Babil´in kurucusu olduğu sanılan hükümdar. M.Ö. 2640´ta
yaşamış Hz. İbrahim´i ateşe attırmıştır. Babil kulesinin onun zamanında
yapıldığı söylenmektedir. -İsim olarak kullanılmaz.NEMİR : (Ar.) Ka. - Tatlı su.NEPTÜN : (Lat.) Er. - Güneşe yakınlığı 8. sırada olan gezegen.NERGİS : (Fars.) Ka. - Nergisgillerden çiçekleri ayrı veya bir köksap üzerinde
şemsiye vaziyetinde bulunan ve beyaz san nevilesi de olan bir süs çiçeği.NERMİ : (Fars.) Er. - Yumuşak, gevşeklik.NERMİN : (Fars.) Ka. - Yumuşak.NERİM : (Fars.) Er. - Pehlivan, yiğit, bahadır.NERİMAN : (Fars.) Ka. - (bkz. Nerim). - Rüstem´in dedesi olan Şam´ın babası.NESEFİ : (Ar.) Er. - Yapı ustası.NESLİ : (Ar.) Ka. - Nesle ait, soya ait.NESLİGÜL : (a.f.i.) Ka. - Gül soyu, gül gibi güzel soydan gelen.NESLİHAN : (a.f.i.) Ka. - Han nesline ait, hanın soyundan.NESLİŞAH : (a.f.i.) Ka. - Şah soyundan gelen.NESRİN : (Fars.) Ka. - Yaban gülü Ağustos gülü. Mısır gülü. Van gülü.NESİB : (Ar.) Er. - Soylu, soyu temiz baba.NESİBE : (Ar.) Ka. - (bkz. Nesib).NESİF : (Ar.) Er. - İki kişi arasında olan sır.NESİL : (Ar.) Er. - Aynı çağda, aynı yaşta bulunan kimselerin tümü, kuşak.NESİM : (Ar.) Er. 1. Hafif rüzgar. 2. Hoş, mülayim insan.NESİME : (Ar.) Ka. - (bkz. Nesim).NEVA : (Fars.) Ka. 1. Ses, şada, makam, ahenk, name. 2. Refah, zenginlik. Güç,
kudret. 3. Doğu müziğinde bir makam.NEVADİR : (Ar.). - Az bulunan şeyler. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.NEVÂL : (Ar.). 1. Talih, kısmet. 2. Bahşiş, bağış. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.NEVAZ : (Fars.) Er. - Okşayan, okşayıcı.NEVBAHAR : (Fars.) Ka. - İlkbahar. Yeni bahar.NEVBAHT : (f.a.i.) Ka. - Yeni şansı açılmış, şansı açık.NEVBAR : (Fars.) Ka. 1. Genç kız. 2. Turfanda çıkan meyve ve çiçek.NEVBARE : (Fars.) Ka. - Turfanda yemiş. Taze yeşillik.NEVCİ : (Fars.) Er. - Makam, ahenk ve nasip ile ilgili. Ali Şakir´in lakabı.NEVCİVAN : (Fars.) Er. - Genç, delikanlı.NEVEDA : (Fars.) Ka. - Yeni tavır, yeni eda. "Nev" ve "eda" kelimelerinden
birleşik isim.NEVESER : (Fars.). - Türk müziğinde birleşik bir makam. - Erkek ve kadın adı
olarak kullanılır.NEVFEL : (Ar.) Er. - Deniz. Sahabe isimlerindendir.NEVGÜL : (Fars.) Ka. - Yeni açılmış gül.NEVHAYAT : (f.a.i.) Ka. - Yeni hayat, yeni yaşam.NEVHİZ : (Fars.) Er. - Genç. Yeni yetişmiş, yeni çıkmış.NEVNİHAL : (Fars.) Ka. - Taze fidan, ağacın taze sürgünü.NEVRA : (Ar.) Ka. 1. Işıklı olma, parlaklık. 2. Çiçek, özellikle beyaz çiçek.NEVRED : (Fars.). - Gezen, dolaşan, yol alan. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.NEVREDDİN : (Ar.) Er. - Dinin ışığı, aydınlığı. - Türk dil kuralına göre "d/t"
olarak kullanılır.NEVRES : (Fars.). - Yeni yetişen, yeni biten. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.NEVRUZ : (Fars.) Ka. 1. Yeni gün. 2. İlkbahar başlangıcı. 3. Türk müziğinin
makamlarından.NEVRİYE : (Ar.) Ka. - Işıkla, parlaklıkla, aydınlıkla ilgili.NEVSAL : (Fars.) Er. - Yeni yıl.NEVSALE : (Fars.) Ka. - Genç, taze, küçük.NEVİDE : (Ar.) Ka. - İyi, sevinçli haber.NEVİN : (Fars.) Ka. - Yepyeni, yeni şey, yeni olan.NEVİNUR : (Fars.) Ka. - Renk ışık.NEVİR : (Ar.) Ka. 1. Parlaklık. 2.Ağaç çiçeği.NEVİT : (Fars.) Er. - İyi, sevinçli haber, müjde.NEVZAD : (Fars.) Er. - Yeni doğmuş. Yeni doğan.NEVZAR : (Fars.). - Yeni ağlayış, ağlaması güzel olan. - Erkek ve kadın adı
olarak kullanılır.NEVZENİN : (Fars.). - Yeni tarz yeni yöntem. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır.NEVŞAH : (Fars.) Er. 1. Yeni dal. 2.Yeni bilmiş geyik boynuzu.NEYYİR : (Ar.) Er. - Nurlu, parlak. Işıklı cisim. Güneş.NEYZEN : (Fars.) Er. - Ney çalan kimse.NEZAFET : (Ar.) Ka. - Temizlik, paklık.NEZÂHAT : (Ar.) Ka. - Temizlik, paklık. İncelik, rikkat.NEZÂKET : (Fars.) Ka. 1. Naziklik. 2. Zariflik, incelik. 3. Terbiye. 4.
Ehemmiyet.NEZİH : (Ar.) Er. - Temiz, pak.NEZİHE : (Ar.) Ka. - (bkz. Nezih).NEZİHİ : (Ar.) Er. - Temizlik, saflık, incelikle ilgili.NEZİR : (Ar.) Er. 1. Birini doğru yola (Sırat-ı Müstakim´e) yöneltmek için
Allah´ın azabıyla gözdağı vererek korkutmak. 2. (Fıkıh´ta) Adak, dilek, tahsis.
3. Kendisini Allah yoluna adayan kişi. Kur´an´da 40´tan fazla yerde geçmektedir.
Hz. Peygamberin isimlerindNEZİRE : (Ar.) Ka. - (bkz. Nezir).NEZZAM : (Ar.) Er. - Nizam veren düzenleyen.NEŞAT : (Ar.) Er. - Sevinç, neşe, şenlik, keyif. İran şairlerinden birisinin
adı.NEŞE : (Ar.) Ka. - Neşe keyif, sevinç. Az sarhoşluk, çakırkeyif.NEŞECAN : (a.t.i.) Ka. - Canın neşesi, mutluluğu.NEŞENUR : (Ar.) Ka. - Işık saçan neşe, sevinç.NEŞET : (Ar.) Er. 1. Meydana gelme, gelişme. 2. Kaynak olma, bir mecradan çıkış.
Neşet: 19. yy. Türk şairlerinden biri.NEŞEVER : (a.t.i.) Ka. - Çok neşeli.NEŞTERİN : (Fars.) Ka. - Ağustos gülü, yaban gülü.NEŞVE : (Ar.) Ka. - Sevinç.NEŞİDE : (Ar.) Ka. - Manzum şiir. Atasözü derecesinde kullanılan meşhur beyit
veya mısra.NUH : (Ar.) Er. - Nuh peygamber. Kur´an-ı Kerim´de ismi geçen 25 peygamberden
baştan 3. sırada gelen kişi. Zamanında Nuh tufanı olmuştur. Kur´an-ı Kerim´in
71. suresinin adı.NUHAYLE : (Ar.) Er. - İrak´ta, Kufe´ye yakın bir mevki.NUHBE : (Ar.) Ka. - Herşeyin seçilmişi, seçkin, seçilmiş, aydınlanmış.NUHCAN : (a.t.i.) Er. - (bkz. Nuh).NUHİ : (Ar.) Er. - Nuh´a ait, Nuh ile ilgili. Pek eski.NUMAN : (Ar.). 1. Kan. 2. Gelincik. Hanefi Mezhebi´nin imamı, Nu´man b. Sabit.NUR : (Ar.) Ka. 1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke´deki Hıra dağı.
Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz.
Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman´a verilen unvan, onur sahibi.
Kur´an-ı Kerim´in 24. suresininNURAL : (a.t.i.) Ka. - Nur, ışık al, ışıklı ol.NURALEM : (Ar.) Ka. - Evrenin nuru, alemi aydınlatan.NURALP : (a.t.i.) Er. - Nurlu, yiğit.NURAN : (Fars.) Ka. - Işıklı. Nurlu, nura ait.NURANİ : (Fars.) Er. - Işıklı, ışık saçan. Saygı uyandıran, nurlu.NURAY : (a.t.i.) Ka. - Işık saçan ay. Ayın en çok ışık saçtığı dönem.NURBAKİ : (Ar.) Er. - Sürekli aydınlık olan, nurlu sabah.NURBANU : (a.f.i.) Ka. - Nur yüzlü hanım, gelin, prenses. - Nur ve ba-nu´dan
birleşik isim.NURBAY : (a.t.i.) Er. - Nurlu, aydınlık kimse.NURCAN : (a.t.i.) Ka. - Canlı, neşeli, hayat dolu.NURCİHAN : (a.f.i.) Ka. - Cihan´ın nuru, ışığı. Dünyaya ışık saçan. Türk-Hind
imparatoru Cihangir´in zevcesi.NURÇİN : (a.f.i.) Ka. - Nur toplayan, ışık derleyen,NURCİVAN : (a.f.i.) Er. 1. Parlak, neşeli, genç. 2. Mert, gözüpek, genç.NURDAĞ : (a.t.i.) Er. - Nurdağı, Nurdan dağ.NURDAN : (a.t.i.) Ka. - Nur´a ait, nurdan yapılmış.NURDOĞAN : (a.t.i.) Ka. - Nurlu insan.NURDİL : (a.f.i.) Ka. - Nurlu, ışıklı gönül.NUREDDİN : (Ar.) Er. - Dinin nuru, ışığı.NUREFŞAN : (a.f.i.) Ka. - Aydınlık veren, ortalığı ışık içinde bırakan. -Nur ve
efşan kelimelerinden birleşik isim.NUREL : (a.t.i.) Ka. - Nurlu el.NURER : (a.t.i.) Er. - Nurlu insan.NURFER : (a.f.i.) Ka. - Işık ve aydınlık.NURFİDAN : (a.f.i.) Ka. - Taze ve pırıl pırıl genç, zarif hanım.NURGÜL : (Fars.) Ka. - Gülün en parlak olanı.NURGÜN : (a.t.i.) Ka. 1. Nurlu gün, ışıklı gün. 2. Günün ve bütün hayatın nurlu
parlak olması.NURGÖK : (a.t.i.) Ka. - Nurlu, aydınlık gökyüzü.NURHAN : (a.t.i.) Ka. - Nur´un yöneticisi, hakimi.NURIŞIK : (a.t.i.) Ka. - Bol ışık, aydınlık.NURKAN : (a.t.i.) Er. - Temiz, berrak soydan gelen.NURMAH : (Fars.) Ka. - Işıklı ay, ay gibi güzel ve nurlu.NURNİGAR : (a.f.i.) Ka. - Işıklı, aydınlık, sevgili.NURPERİ : (a.f.i.) Ka. - Işıklı, peri kadar güzel.NURSABAH : (Ar.) Ka. - Aydınlık sabah.NURSAÇ : (a.t.i.) Ka. - Işık saç, aydınlat.NURSAL : (a.t.i.) Er. - Işık saç, aydınlat.NURSEL : (a.t.i.) Ka. - Nur, ışık seli akışı.NURSEMA : (Ar.) Ka. - Işıklı, aydınlık gökyüzü.NURSEN : (a.t.i.) Ka. - Nurlu, ışıklı, kişi, insan.NURSER : (a.f.i.) Ka. - Nurlu, aydınlık, münevver kafalı insan.NURSEV : (a.t.i.) Ka. - Işığı sev.NURSU : (a.t.i.) Ka. - Nurlu su.NURSİM : (Fars.) Ka. - Aydınlık ve gümüş gibi parlak.NURSİMA : (Fars.) Ka. - Işıklı, aydınlık yüz.NURSİNE : (Fars.) Ka. - Işıklı, aydınlık yürek.NURTAÇ : (a.t.i.) Er. - Nurdan taç.NURTAN : (a.t.i.) Er. - Işıklı tan.NURTANE : (a.t.i.) Ka. - Nurlu, biricik insan.NURTEKİN : (a.t.i.) Er. - Aydın ve güvenilir, emin.NURTEN : (a.t.i.) Ka. - Beyaz, parlak, ten.NURULLAH : (Ar.) Er. - Allah´ın nuru.NURİ : (Ar.) Er. - Nura ait, nurla ilgili.NURİNİSA : (Ar.) Ka. - Nurlu kadın.NURİYYE : (Ar.) Ka. - Rufai tarikatı şubelerinden biri.NURZAT : (Tür.) Er. - Nurlu, aydınlık kişi.NURZEN : (a.f.i.) Ka. - Nurlu, ışıklı kadın.NURZER : (Ar.) Ka. - Altın gibi parlak ışık, altın ışık.NURŞAH : (Fars.) Er. - Parlak hükümdar.NURŞEN : (Fars.) Ka. - Çok çok ışıklı, neşeli insan.NUSRET : (Ar.). 1. Yardım. 2. Allah´ın yardımı. 3. Zafer, muzafferiyet. Basan,
üstünlük. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.NUSRETTİN : (Ar.) Er. 1. Dinin yardım ettiği. 2. Dinin başarılı temsilcisi.NUTKİ : (Ar.) Er. - Söz, lakırdı, konuşma. Nutuk, söylev, söyleyen.NUYAN : (Fars.) Er. - Şehzade, prens.NUŞAT : (Fars.) Er. - İçkiden sarhoş olmuş, mest olmuş.NUŞİN : (Fars.) Er. - Tatlı, hoş, güzel.NUŞİREVAN : (f.h.i.) Er. - İran´da 531-579 yıllan arasında hükümdarlık etmiş ve
doğruluğuyla şöhret bulmuş olan Sasani Şahı, "adil" lakabıyla anılır.NİDA : (Ar.) Ka. 1. Çağırma, bağırma, seslenme. 2. Ses verme.NİGAH : (Fars.) Ka. 1. Bakış, bakma. 2. Göz.NİGAR : (Fars.) Ka. 1. Resim. 2. Resmedilmiş, resmi yapılmış. Put. 3. Sevgili.
4. Türk musikisinde bir makam. Nigar Hanım: Meşhur kadın şairlerdendir. Osman
Paşa´nın kızıdır.NİHAD : (Fars.) Er. - Tabiat huy, yaratılış, kişilik, bünye.NİHAL : (Fars.) Ka. 1. Sevgili. 2. Taze, düzgün fidan, sürgün.NİHALE : (Ar.) Ka. 1. Yeni yetişmiş, düzgün, fidan. 2. Avcı, korkuluğu. 3.
Döşeme, döşenecek şey.NİHAN : (Fars.) Ka. - Gizli, saklı. Bulunmayan, görünmeyen.NİHAVEND : (Fars.) Ka. 1. İran´ın batı yöresinde ünlü bir kent. 2. Musikide bir
makam.NİHAYET : (Ar.). 1. Son. Sonunda. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.NİJAD : (Fars.) Er. - Soy, nesil, ne-seb. Tabiat, cibilliyet, (bkz. Nejad).NİKÂN : (Fars.) - İyiler, hoşlar. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.NİKBİN : (Fars.) Ka. - İyimser.NÜKHET : (Ar.) Ka. 1. Nükteler, herkesin anlayamayacağı ince, zarif, manalı
sözler. 2. Koku.NİKHU : (Fars.) - İyi huylu, huyu güzel. - Kadın ve erkek adı olarak kullanılır.NİL : (Ar.) Ka. 1. Çivit otu. 2. Mısır´dan geçen Akdeniz´e dökülen meşhur nehir.NİLAY : (Ar.) Ka. - İki nil. Seyhan ve Ceyhan nehirleri. Fırat ve Dicle
nehirleri.NİLGÜN : (Fars.) Ka. - Çividî, çivit renginde, lacivert.NİLHAN : (Ar.) Ka. - Nil havzası hanlarından.NİLÜFER : (Fars.) Ka. - Çiçek adı.NİMET : (Ar.) Ka. 1. İyilik, lütuf, ihsan, bahşiş. 2. Azık, yiyeceğe, içeceğe
dair şeyler. 3. Saadet, mutluluk. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.NİMETULLAH : (Ar.) Er. - Allah´ın nimeti.NİMRE : (Ar.) Ka. - Dişi kaplan.NİSA : (Ar.) Ka. 1. Kadınlar. 2. Kur´an-ı Kerim´in 4. suresi.NİSAN : (Süry.) Ka. 1. Bolluk, bereket, cömertlik. 2. İlkbaharın 4. ayı.. 3.
Sur.NÜVE : (Ar.). - Çekirdek. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.NÜVEYT : (Ar.). - Çekirdekçik. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.NÜVİD : (Fars.) Ka. - Müjde, muştu. Hayırlı haber. - Erkek ve kadın adı olarak
kullanılır. Türk dil kuralı açısından son harf olan "d/t" olarak kullanılır.NİYAZ : (Fars.) Er. 1. Yalvarma, yakarma. Dua. 2. Bazı tarikatlarda küçüğün
büyüğe karşı olan selam, saygı ve duası. 3. İhtiyaç, muhtaçlık.NİYAZİ : (Fars.) Er. 1. (bkz. Niyaz). 2. Yalvarıcı, niyaz edici. Sevgili. Türk
mutasavvıflarından birisi. 18. yy.´da yaşamıştır.NİZAM : (Ar.) Er. 1. Dizi, sıra. Düzen, usul, tertip, yol, kaide. 2. Kanun­lar.
3. Hindistan´daki küçük devletlerin hükümdarlığı. Nizamüddin: Dinin nizamı,
düzeni. - Dilimizde "Nizamettin" olarak kullanılır.NİZAMİ : (Ar.) Er. 1. Usulüne uygun, terkipli, düzenli. 2. Kanun ve nizama ait,
onunla ilgili. NizamiNÜZHET : (Ar.). 1. Neşe, eğlence, eğlence yerlerini seyredip gezme. 2, Sevinç,
ferahlık. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.NİŞAN : (Fars.) Er. 1. İm, iz, belirti. 2. Amaç, hedef. 3. Tuğra, madalya.NİŞANBEY : (f.t.i.) Er. - (bkz. Nişan).