• Ana Sayfa » Forumlar » Hz. Peygamberin Savaşları » Hendek Savaşı (627)
 • 16 Şubat 2012 | 16:43:54

  (Şevval 5 H./ Şubat 627 M.) Mü'minler, müttefik düşman birliklerini gördüklerinde, "İşte Allah ve Rasûlünün bize vâdettiği şey budur. Allah ve Peygamber doğru söylemiştir" dediler. Bu, onların iman ve teslimiyetlerini artırmaktan başka bir şey yapmadı." (el-Ahzâb Suresi, 22) Bir taraftan karşı tarafa geçmeyi engelleyen derin ve uzun çukura "hendek" denir. Medine'yi savunmak üzere, çevresine hendek kazıldığı için bu savaşa, "Hendek Gazvesi" denildiği gibi, birçok müşrik ve Yahudi kabilesi, Müslümanlara karşı birleştiği için "Ahzâb Harbi" de denilmiştir. "Ahzâb", "hızb" kelimesinin çoğuludur. Hizb, aynı düşünce, inanç ve kanaati paylaşan insan topluluğu demektir.

  Yahudilerin Müşriklerle İşbirliği

  Medine'den sürülen Benî Nadîr Yahudilerinin reisleri, Hayber'e sağınmışlar. Müslümanlardan öç almak istiyorlardı. Başta Ahtaboğlu Huyey olmak üzere, 20 kadar Yahudi lideri 70 kişilik bir hey'et ile Mekke'ye gittiler. -Müslümanlar gün geçtikçe kuvvetleniyor. Onlara karşı birlikte hareket etmeliyiz. Biz savaş için hazırız. Medine'deki Benî Kurayzalı kardeşlerimiz de savaşta Müslümanları arkadan vuracak, diye müşriklere işbirliği teklif ettiler. Kendileri "ehl-i kitab" ve tek tanrı inancında oldukları halde, putperest müşriklere hoş görünmek için:

  -"Sizin tuttuğunuz yol, (sizin dininiz) Müslümanlarınkinden daha doğru..."(227) dediler. Daha sonra Mekke dışındaki Gatafan, Esed, Kinâne, Süleym, Fezâre, Mürre, Eşca ve Eslem gibi bedevi Arap kabileleriyle görüştüler. Hayber'in bir yıllık hurma mahsulünü vermeği va'd ederek, onların da savaşa katılmalarını sağladılar. Mekkeliler 300'ü atlı, 1500'ü develi 4000 kişilik bir kuvvet hazırladılar. Mekke dışındaki bedevî kabilelerin katılmasıyla ordunun sayısı 10 bine ulaştı. Şimdiye kadar böyle bir kuvvet toplanmamıştı. Medine'yi basıp Müslümanlığı yok edeceklerdi. Ordunun başkomutanı Ebû Süfyân idi.

  Medine Çevresine Hendek Kazılması

  Rasûlullah (s.a.v.) Mekke'deki hazırlıkları, Kureyş ordusu henüz hareket etmeden haber aldı. Ashabını toplayarak, bu korkunç saldırıya nasıl karşı koyacaklarını istişare etti. Müzâkere sırasında, aslen İranlı olan Selmân (Selmân-ı Fârisî): -Yâ Rasûlallah, İran'da düşman saldırısından korunmak için, şehrin etrafına, hendek kazarlar. Biz de öyle yapalım, dedi. Esasen Medine'nin üç tarafı, evlerin yüksek dış duvarları, yalçın kayalıklar ve sık hurmalıklarla çevrilmişti. Düşman saldırısına karşı, sadece kuzey yönü açıktı. Bu tarafa da, düşmanın geçemeyeceği derinlikte bir hendek kazılırsa, savunma kolaylaşırdı. Araplarca bilinmeyen bu savunma şekli uygun görüldü. Saldırıya elverişli olan kuzey tarafta hendek kazılacak yer işaretlendi.

  Rasûlullah (s.a.v.), ashabını 10'ar kişilik gruplara ayırdı. Her grubun kazacağı kısmı belirledi. Mevsim kış, hava soğuktu. Esen rüzgâr, hendekte çalışanların ellerini ayaklarını âdeta donduruyordu. Medine'de kıtlık vardı. Müslümanlar üç gün bir şey yemeden aç çalıştılar.* Rasûlullah (s.a.v.) bile açlıktan karnı üzerine taş bağlamıştı.(228) Ashâbla birlikte Hz. Peygamber (s.a.v.) bizzat toprak kazıyor, açlığa, soğuğa, yorgunluğa karşı gayretlerini artırıcı sözler söylüyordu. Bir ara, sert bir kaya çıkmış, kimse parçalayamamıştı. Rasûlullah (s.a.v.) hendeğe indi, ilk vuruşta, kayanın üçte biri koptu. Hz. Rasûlullah (s.a.s.):

  -Allâhü Ekber, bana Şam'ın anahtarları verildi. Şu anda Şam'ın kırmızı köşklerini görmekteyim, dedi. İkinci vuruşta kayanın yarısı daha koptu. Rasûlullah (s.a.v.): -Allâhü Ekber, bana Fars ülkesinin anahtarları verildi. Şu anda, Kisrânın beyaz köşklerini görmekteyim, buyurdu. Üçüncü darbede kaya, tamamen parçalandı. Rasûl-i Ekrem (s.a.v.):

  -Allâhü Ekber, bana Yemenin anahtarları verildi. Şimdi ben San'a'a'nın kapılarını görüyorum, buyurarak bütün bu ülkelerin pek yakında Müslümanların olacağını müjdeledi.(229) Münafıklar, Rasûlullah (s.a.v.)'in bu müjdelerini, hayal sayıyorlardı. "Münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar: Allah ve Rasûlü bize sâdece kuru vaatlerde bulundular, diyorlardı." (Ahzâb Suresi, 12)

  Açlığa, soğuğa ve her türlü sıkıntıya rağmen, yaklaşık 5,5 km, uzunlukta bir atın karşıya sıçrayamayacağı genişlik ve derinlikte kazılan hendek, düşman gelmeden önce, iki hafta içinde tamamlandı.

  Müşriklerin Medine'yi Kuşatması

  Müşrikler, Medine önünde, şimdiye kadar benzerini görmedikleri derin bir hendekle karşılaşınca, şaşırdılar. Bir hamlede Medine'yi alt üst edip, Müslümanları yok edeceklerini hayâl etmişlerdi. Bunun kolay olmayacağını gördüler. Hendek boyunca, aşağı-yukarı ilerlediler, geçecek bir yer bulamadılar. Sonunda, Kureyşliler hendeğin batı kısmına, Bedevî kabileler de doğu kısmına karargâh kurdular. Böylece Medine'yi kuşattılar. (Şevvâl 5 H./Şubat 627M.)

  Sıkıntılı Günler

  10 bin kişilik müşrik ordusu karşısında, Müslümanların sayısı 3 bin kadardı. Yalnızca 36 atları vardı. Önlerinde hendek, arkalarında ise Sel‘ Dağı bulunuyordu. Ancak Benî Kurayza anlaşmayı bozar da müşriklerle işbirliği yaparsa, Müslümanlar çok tehlikeli bir duruma düşeceklerdi. Bu takdirde, Müslümanlar Hendek önünde düşmanla uğraşırken, Yahudilerin Medine'yi basıp, kadınları ve çocukları kılıçtan geçirmeleri mümkündü.

  Karşılıklı ok ve taşların atılmasıyla başlayan kuşatma, aralıksız 27 gün sürdü. Müslümanlar açlık ve sefalet içinde, zor ve sıkıntılı günler geçirdiler. Savaşın en tehlikeli bir ânında, Benî Nadir Reisi Ahtab oğlu Huyey'in teşvikiyle Benî Kurayza Yahudileri de anlaşmayı bozup, müşriklerle işbirliğine başladılar. Rasûlullah (s.a.v.)'in nasihat için kendilerine gönderdiği Evs kabilesi Reisi Sa'd b. Muâz'ı dinlemediler. Düşmanlıklarını açıkça bildirdiler.

  Müslümanlar, hendek önünde 10 bin kişilik müşrik ordusuna karşı durmağa çalışırken, bir yandan da, Medine'yi Yahudilerin baskınından korumak zorunda kaldılar. Böyle tehlikeli bir anda, münafıklar da bozgunculuğa başladılar. Hem savaşı bıraktılar, hem de askerin maneviyatını sarsıcı propaganda yaptılar.(230)

  Kuşatmanın uzayıp gitmesi, müşrikleri de usandırdı. Mevsim kış, havalar soğuktu. Esasen onlar, böyle günlerce sürecek bir kuşatma için değil, bir kaç saatte sonuca ulaşılacak bir zafer için gelmişlerdi. İşi bir an önce bitirmek için bütün güçleriyle genel bir hücuma geçtiler. Bir taraftan Müslümanların üzerine ok yağmuru yağdırırken içlerinden (Dırâr, Cübeyre, Nevfel, Amr b. Abdivedd gibi) bir kaç tanesi de, elverişli bir yerden atlarıyla hendeği geçtiler. Bunların her biri, Araplar arasında bin kişiye denk sayılıyordu. En meşhurları olan Amr b. Abdivedd mübâreze sonunda Hz. Ali tarafından öldürüldü; diğerleri kaçtılar. Nevfel kaçarken hendeğe düştü ve Hz. Ali'nin kılıcıyla can verdi.

  Ertesi gün, savaşın en çetin günü oldu. Bir taraftan müşrikler, diğer taraftan Benî Kurayza Yahudileri hücuma geçtiler, aralıksız akşama kadar ok yağmurunu sürdürdüler. Rasûlullah (s.a.v.) ve Müslümanlar, o gün namaz kılmak için bile fırsat bulamadılar. Öğle, ikindi ve akşam namazlarını, yatsıdan önce, tek ezanla, tertip üzere kaza ettiler.(231)

  Harp Hiledir

  Gatafan Kabilesinden Nuaym b. Mes'ûd, bu sırada Müslüman olmuştu. Bundan kimsenin haberi yoktu. Rasûlullah (s.a.v.)'la gizlice görüşerek, müşriklerle Yahudilerin arasını açmak için izin istedi. Rasûlullah (s.a.v.): -Harp hiledir, yapabilirsen yap, buyurdu. Nuaym önce Benî Kurayza'ya gitti.

  -Benim size olan dostluğumu bilirsiniz. Sizin için endişe ediyorum. Mekkeliler bu işten usandı, bırakıp giderlerse, Müslümanlar karşısında yapayalnız kalacaksınız. O zaman hâliniz nice olur? Onlardan bir kaç rehin isteyin, aksi halde yardım etmeyin, dedi. Sonra Ebû Süfyân'a geldi:

  -Duydun mu, Benî Kurayza anlaşmayı bozduğuna pişman olmuş. Sizi bırakıp giderler diye, Müslümanlarla yeniden anlaşmaya başlamış. Sizden rehin alıp, onlara teslim etmeği vadetmiş, dedi. Ebû Süfyân esasen Yahudilere pek güvenemiyordu. Ertesi gün, denemek için Yahudilerden yardım istedi. Yahudiler hemen rehin istediler. Ebû Süfyân isteklerini kabul etmeyince, her iki taraf da: Nuaym doğru söylemiş, dediler. Aralarında güven kalmadı. (232)

  Rasûlullah (s.a.v.)'in Duası ve Kuşatmanın Sona Ermesi

  Rasûlullah (s.a.v.), o sıkıntılı gün: -Allah'ım, ey Kur'ân'ı indiren ve hesabı tez gören Rabbim; Şu Arap kabilelerini dağıt, topluluklarını boz, iradelerini sars. (233) diye dua etti. Duası bitince, Rasûlullah (s.a.v.)'in yüzünde sevinç eseri görüldü. Rabb'ımın yardım va'dini size müjdelerim, buyurdu. İşte o akşam, âyet-i celîle ve hadis-i şerifte bildirilen "sabâ rüzgârı" esmeğe başladı.(234) Fırtına ve kasırga çadırları söküp uçurdu, yemek kazanları devrildi, ocaklar söndü, develer ve atlar birbirine karıştı. Müşriklerin ağızları, burunları, gözleri toz-toprakla doldu. Karargâhları alt üst oldu. Ortalığı dehşet kapladı. Neye uğradıklarını bilemediler.

  Müşriklerin maneviyatı iyice bozulmuştu. İçlerine korku düştü. Uzun süren ve hiç bir sonuç alınamayan kuşatmadan usanıp bezmişlerdi. Ebû Süfyân: -"Ben dönüyorum, siz de gelin, diyerek devesine bindi. Mekke'nin yolunu tuttu. Diğerleri de onu izlediler. Panik pek ani ve şuursuzca olmuştu. Bu yüzden, müşrikler pek çok teçhizat, gıda maddesi ve eşyayı toplayamadan çekildiler. Sabah olunca, Müslümanlar düşmandan kalan eşyayı ve sağa-sola dağılan develeri toplayıp ordugâhlarına getirdiler. Ebû Süfyân'ın Yahudilerden aldığı 20 deve yükü hurma da ele geçen ganimetler arasındaydı. Böylece, Müslümanlar hem kuşatmadan, hem de açlık sıkıntısından kurtuldular.

  Kur'an-ı Kerîm'de bu durum şöyle anlatılmaktadır: "Ey inananlar, Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın. Üzerinize ordular gelmişti, Biz de onların üzerine rüzgâr ve sizin göremediğiniz ordular (Melekler) göndermiştik." (el-Ahzâb Sûresi.9)

  "Allah, kâfirleri hiçbir zafer elde edemeden, kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Savaşta mü'minlere Allah'ın yardımı yetti. Allah yegâne kuvvetli ve galip olandır." (el-Ahzâb Suresi, 25)

  Bu savaşta, müşriklerden 4 kişi ölmüş, Müslümanlardan 5 kişi şehid düşmüştür. Savaştan sonra Rasûlullah (s.a.v.): -"Bundan sonra sıra bizde. Müşrikler artık üzerimize gelemeyecek, biz onların üzerine gideceğiz." buyurdu.(235) Gerçekten de öyle oldu.

  -------------------------------------------------------------------------
  (227) Bkz. en-Nisâ Sûresi, 51-52
  (228) el-Buhârî, 5/45; Tecrid Tercemesi 10/227 (Hadis No: 1588)
  (229) İbn Hişâm, 3/230; İbnü'l-Esîr, a.g.e., 2/179; Târih-i Din-i İslâm, 3/258-259
  (230) İçlerinden bir güruh (münafıklar), Ey Medineliler, tutunacak yeriniz yok, hemen geri dönün, demişlerdi. Bir kısmı da Peygamber (s.a.v.)'den evlerimiz düşman saldırısına açık diye izin istemişlerdi. Oysa evleri açık değildi, sadece savaştan kaçmak istiyorlardı. (el-Ahzâb Suresi, 13)
  (231) Bu savaştan başka, hiçbir olayda Rasûlüllah (s.a.v.)'ın namazını geçirdiği nakledilmemiştir. Burada üç vakit namazını kazaya bırakması, Hendek savaşının ne derece sıkıntılı ve meşakkatli geçtiğinin en büyük delilidir. Bu yüzden Hz. Peygamber (s.a.v.): - "Allah onların dünyada evlerini, âhirette kabirlerini ateşle doldursun. Bize ikindiyi kılacak fırsat vermediler, nihâyet güneş battı" diye beddua etmiştir. (el-Buhârî, 5/48 ve 3/233; Tecrid Tercemesi, 2/238 (Hadis No: 353) ve 8/396, (1233 numaralı hadisin izahı)
  (232) İbnü'l-Esîr, a.g.e., 2/182-184
  (233) el-Buhârî, 3/234 ve 5/49; Tecrid Tercemesi, 8/395 (Hadis No: 1233)
  (234) Bkz. el-Buhârî, 5/47 "Ben sabâ rüzgârıyla yardım olundum, Ad kavmi ise debur (lodos) rüzgârıyla helâk edildi." (bkz.el-Hakka Suresi, 6)
  (235) el-Buhârî, 5/48; Tecrid Tercemesi, 10/230 (Hadis No: 1589); İbnü'l-Esîr, a.g.e., 2/184


  _________________
  İbâdet tahtımdır, hidâyet tâcım,
  Başka hiçbir tâca, yok ihtiyacım,
  Her an, her mekânda Sana muhtâcım,
  Kapında secdesiz, bırakma YA RABBİ!


  Yazar :Eslem_Sare
  Mesaj: 100+  Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group