• Ana Sayfa » Forumlar » Kur'an Okuma Adabı » Güzel Sesle Kur'an Okumak
 • 25 Eylül 2008 | 22:04:47

  Bera İbn-i Azib (R.A)'den rivayetle Resulullah (S.A.V) şöyle buyurdu: "Kur'an'ı seslerinizle süsleyiniz." (Ebu Davud, Nesai, İbn Mace) Kur'an'ı Kerim'in değeri ve onu okuyanların ne kadar kıymetli olduğu bu ayet ve hadis-i şeriflerle anlaşılmaktadır. Kur'an'ı Kerim kudret ve azamet sahibi olan Allah-u Teala'nın kelamıdır. Bu, Allah'ın kelamı olduğu için bunda büyük bir hayır olduğu anlaşılmaktadır.

  Onun okunmasından insan hem kendini hem de çocuklarını mahrum etmemelidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim, kıyamet gününde kendi hakkını yerine getirip, kendisini okuyanlara şefaatçı olacaktır. Bu konuda Cabir (R.A)'den rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurur: "Kur'an-ı Kerim şefaat eder. Şefaatı kabul edilir. Savunucu-dur, savunması tasdik edilir. Kim onu önünde tutarsa, kendisini cennete sevkeder. Kim de onu arkasına iterse, kendisini cehenneme sevkeder." (İbn Hıbban)

  Yani kişi Kur'an'ın emirlerini yerine getirirse Kur'an onu cennete götürecektir. Kim de Kur'an'ın emirlerini yerine getirmezse Kur'an onu cehenneme itecektir. Sehl babası Muaz (R.A)'dan Peygamber Efendimiz (S.A.V) 'in şöyle buyurduğunu rivayet etti: "Kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve onunla amel ederse, ana ve babasına kıyamet gününde taç giydirilir ki, bunun parlaklığı, dünya evlerindeki güneşin parlaklığından daha güzeldir. Ya, Kur'an ile amel edene ne verileceğini zannediyorsunuz?" (Ebu Davud, Hakim)

  Yani Kur'an okuyan kimse onunla amel yaparsa ana ve babasına verilecek sevap bu kadardır. Acaba o amel yapan kimse ne kadar sevap kazanacak onu ancak Allah-u Teala bilir. Ahmed bin Hanbel, Temim'den şöyle rivayet etmiştir: "Kim bir gecede yüz ayet okursa sevabı bir gece kalkmış gibi yazılır." (Ahmed bin Hanbel) Ebu Hureyre (R.A)'den rivayetle Resulullah (S.A.V) şöyle buyurmuştur: "Kim şu farz namazları vaktinde kılarsa gafillerden yazılmaz ve kim bir gecede yüz ayet okursa itaat edenlerden yazılır." (Hakim, İbn Huzeyme)

  Amr bin Şuayb (R.A)'dan rivayetle Resulullah (S.A.V) şöyle buyurdu: "Kim Kur'an-ı Kerim'i hatim ederse, hatimin yanında altmışbir melek onun üzerine salavat getirir." (Deylemi) İmam-ı Yafii hikaye eder. Ahmed bin Hanbel şöyle buyurur: Allah-u Teala'yı rüyamda gördüm. Ben: "Ya Rabbi! Kulların sana ne ile yakın olur?" dedim. Hak Teala buyurdu ki: "Kelamımla!" Sonra tekrar ben: "Ya Rabbi! Anlayarak okuyan için mi? Yoksa anlamadan okuyan için midir?" dedim. Allah-u Teala buyurdu ki: "Hem anlayarak hem de anlamayarak okuyanlar içindir." İşte Kur'an-ı Kerim'i huşu ve huzurla okumak lazımdır. Çünkü matlub ve maksud odur. Kur'an'la insanın kalbi münevver olur. İnsanın önceden ezberlediği ayetleri unutmasının çok büyük hata olduğu hadis-i şeriflerde geçmektedir. Eğer ezberlenen ayetlerde noksanlık var ise yine önceki gibi, düzeltmek icap eder. Kur'anı Kerim'i yere atmak ve boşboşa parçalamak haramdır.

  Ayakları Kur'an-ı Kerim'e doğru uzatmak, onu para içine ya da fıkıh kitaplarnın içine koymak yanlıştır. Bir alimin karşısında ayağa kalkmak nasıl mendup ise, Kur'an'ın karşısında da ayağa kalkmak öyle menduptur. Kur'an-ı Kerim Rabbimizin kelamı olduğu için ona hürmet göstermeliyiz. Onu ruhumuzdan ve canımızdan daha çok sevmeli, onun her hizmetine gayret sarfetmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'e ne kadar hizmet ve hürmet gösterilirse, Kur'an Allah-u Teala'nın kelamı olduğu için Allah-u Teala bizden razı olacaktır.
  Yusuf el-Maliki'den rivayet olunur: İmam Ebu Bekir bin Fevrik Kur'an-ı Kerim'in bulunduğu evde hiç yatmazdı. Uyumak istediği zaman, Allah'ın kitabını çok azim (büyük) gördüğünden dolayı orada yatamaz başka bir yere giderdi. Herkesin onun gibi Kur'an'a öyle hürmet göstermesi layıktır.

  Kur'ân-ı Kerim'in emir ve ahkâmlarını yerine getirmek de Kur'an'a hürmetten sayılır. Kur'an'ın içindeki emir ve ahkâmları yerine getiren kimseler hadis-i şeriflerde buyurulduğu gibi ne güzel bir mükâfatla müjdelenen kişilerdir. Kişi de bunları yapmayıp Kur'an okursa Kur'an ona lanet getirir. Bunun gibi Kur'an yalan söylemekten, gıybet etmekten men eder. Kişi hem Kur'an'ın bu ayetlerini okur hem de men ettiklerinden kaçmazsa Kur'an ona lanet getirir.

  Allah-u Teala hepimizi Kur'anı Kerim'in her çeşit hakkını yerine getiren kullarından eylesin.


  _________________
  Ahmedi Mahmuddur adi sekerden sirindir tadi
  aldi kalbinde sakladi
  ay Muhammed Mustafayi
  Biz seni görmeden sevdik Ya Nebi...!


  Yazar :Muhammed-emin
  Mesaj: 100+  Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group