Kıyası Fukaha Nedir Kısaca

12 Ekim 2017 | 21:51:50

Soru 6 : Kur’an’ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde karşılığı bulunmayan bir meseleyi,Kitap,
Sünnet, İcma-i Ümmet dediğimiz şeri delillerde sabit olan hükümler ışığında,
aynı illete (sebebe), aynı hikmete bağlayarak çözümlemeye dinimizde ne ad verilir?
bu hükümleri verene Fakih denir.
Cevap : Kıyası Fukaha.Yazar :gonlumungulu
Şu an sayfamızdasınız Kıyası Fukaha Nedir Kısaca

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group