SEVİNDİRİCİ BİR ŞEYLE MÜJDELENDİĞİNDE OKUNACAK DUA

18 Ağustos 2017 | 15:15:54

SEVİNDİRİCİ BİR ŞEYLE MÜJDELENDİĞİNDE OKUNACAK DUA

* Hz. Aişe (r.a.) kendisine yapılan iftira olayının sonunu şöyle anlatıyor. Allah resulünü sevindiren haber gelince, va­hiy indiği sırada Allah resulü gülüyordu. Vahiyden sonra ko­nuştuğu ilk söz, bana şöyle demesiydi: “Ey Aişe! Allah’a hamd et, Allah senin temiz olduğunu bildirdi.”[302]

* Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.) anlatıyor. Allah resulü (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Nefsim kudret elinde olana yemin olsun ki, sizin cennetin dörtte biri olmanızı umuyorum.” Bunun üze­rine bizler Allah’a hamd ettik ve O’nu tekbir edip yücelttik. Sonra Allah resulü şöyle buyurdu: “Nefsim kudret elinde olana yemin olsun ki, sizin cennetin üçte biri olmanızı diliyo­rum.” Bunun üzerine bizler yine Allah’a hamd ettik ve tekbir getirip yücelttik. Sonra Allah resulü (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Nefsim kudret elinde olana yemin olsun ki, sizin cennetin yarısı olmanızı dilerim. Çünkü sizler diğer ümmetler ara­sında, siyah bir öküzün derisindeki beyaz kıl gibi ya da bir merkebin ön ayaklarındaki beyaz işaret gibisiniz.”[303]

[302] Buhâri, 4750.

[303] Buhâri, 6530; Müslim, 1222.Yazar :Sevdali1
Şu an sayfamızdasınız SEVİNDİRİCİ BİR ŞEYLE MÜJDELENDİĞİNDE OKUNACAK DUA

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group