Tahiyyat Duaları , Namazda Okunan Dualar

11 Ağustos 2017 | 15:19:09

TAHİYYAT DUALARI Nelerdir Bilgi

1- Abdullah b. Mes’ud’un tahiyyat duası.

* Abdullah b. Mes’ud (r.a.) anlatıyor. Allah resulü (s.a.v.) elimden tuttu ve bana Kur'an’dan bir süre öğretir gibi tahiyyat duasını şöyle öğretti:

“et-Tahiyyâtu lillâhi ve’s-salavâtu ve't-tayyibâtu, es-selâmu aleyke eyyühe’n-nebiyyu ve rahmetullâhi ve berekâtuhu, es-selâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhi's-sâlihîn. eşhedü en lâ ilâhe illallâhu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.”

“Bütün selamlar, dualar ve güzellikler Allah'a mahsustur. Ey Peygamber! Sana selam olsun, Allah'ın rahmet ve bere­keti senin üzerine olsun. Selam ve esenlik bize ve Allah'ın salih kullarının üzerine de olsun. Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka bir ilâh yoktur. O, birdir ve ortağı yoktur. Ve yine şa­hitlik ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve resulüdür."[1]

Tirmizî der ki: Tahiyyat duası olarak Hz. Peygamberden rivayet edilen en sahih hadis budur. Bu yüzden Hz. Peygam­berin sahabeleri ve onlardan sonra gelen tabiinler arasında tahiyyat duası olarak en çok bu dua okunmuştur. Süfyan-ı Sevri, İbn Mübarek, Ahmed ve İshak’ın görüşü budur.

2- İbn Abbas’ın tahiyyat duası.

* İbn Abbas (r.a.) anlatıyor. Allah resulü (s.a.v.) Kur'an’dan bir sure öğretir gibi bize tahiyyat duasını şöyle öğretirdi:

“et-Tahiyyâtu el-mübârekâtü es-salavâtu et-tayyibâtu lillâhi, es-selâmu aleyke eyyühe’n-nebiyyu ve rahmetullâhi ve berekâtuhu, es-selâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhi's-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.”

“Bereketli selamlar, bütün dualar ve güzellikler Allah’a aittir. Ey Peygamber! Sana selam olsun… vd.”[2]

İmam Nevevî der ki: Bu selamlar ve sonrakiler yalnız Yüce Allah içindir. Gerçek selam ve dualar, Allah’tan başkası için geçerli değildir.


Kaynaklar:
[1] Buhâri, 831; Müslim, 402; Ebû Dâvud, 968, 969; Tirmizî, 289; Nesâi, 2/237; İbn Mâce, 899.

[2] Müslim, 403; Ebû Dâvud, 983; Tirmizî, 290; Nesâi, 2/242; İbn Mâce, 900.Yazar :Sevdali1
Şu an sayfamızdasınız Tahiyyat Duaları , Namazda Okunan Dualar

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group